Boligfonden Kuben har i samarbejde med Dansk Facilities Management netværk (DFM netværk) indstiftet prisen, som vil gå til en person eller virksomhed, som har udmærket sig inden for Facilities Management. Prisen blev uddelt første gang i 2003.

Facilities Management er et fagområde, som får en stadig vigtigere og strategisk rolle i kerneforretningen og dens udvikling. Det handler bl.a. om en strategisk tilgang til de aktiviteter, der er samlet under FM begrebet, som ejendomsportefølje, finansiel forvaltning og kontraktstyring, space management, forsyning, drift, vedligehold og service.

Prisen uddeles til en driftsherre (person eller virksomhed), der har udmærket sig ved særlig god og professionel ejendomsdrift /Facilities Management, og som kan inspirere andre til efterfølgelse. Prisen er også dedikeret til et arrangement, som tilrettelægges af DFM netværk og Boligfonden Kuben, og hvor prismodtageren vil være hovedperson/best practice inden for det valgte tema. 

Driftsherreprisen uddeles i et samarbejde mellem Boligfonden Kuben og DFM netværk. Driftsherreprisen uddeles næste gang i 2019

 921A5951

Billedet er fra afstemningen om vinderen af Driftsherreprisen 2017. Som noget nyt, valgte foreningen at lade medlemmerne stemme om vinderen fremfor et panel, som der har været tradition for.