DFM netværks årskonference 2015 blev afholdt på Tivoli Congres Center i København den 29. - 30 januar. Årskonferencen 2015 havde temaet:

FM: For rigtige Mennesker
- rammerne om arbejdslivet

Konferencen fokuserede på den indvirkning FM-arbejdet har på både medarbejdere, kunder og andre brugere af virksomhedens rammer, på kerneforretningen og på organisationen. Årskonferencen inddragede praksiserfaringer, forstået på den måde, at der blev lagt vægt på indlæg, som tager afsæt i projekter, cases og værktøjer, som kan formidle konkrete resultater og læringspunkter fra en given proces. Der var indlæg både fra rådgivere, leverandører, porteføljeejere og forskere. Der var også bidrag fra personer som ser FM udefra og som udfordrede vores forståelse af FM. 

Se hele programmet her

 

Program torsdag den 29. Januar
Facilitator: Eva Kartholm

Åbningstale
v/Mogens Kornbo, bestyrelsesformand DFM netværk

Key Note SpeakerChristian Coenen, Prof. Dr., ZHAW – Zurich University of Applied Sciences

Tag opgaven på dig - FM som forandringsagent
v/Christian Pagh, UiWE & Thomas Nissen, ISS

Opgaven lød på opgradering af det internationale postcenter ved Københavns Lufthavn. Den er løst med afsæt i forståelse af medarbejdernes hverdagsbehov, bevægelsesmønstre og mødesteder. Hør hvordan af design af mødesteder og skræddersyede løsninger gør en reel forskel i oplevelse af arbejdspladsen. Indlægget fortæller både om gode og dårlige erfaringer.

Læs artiklen i FM Update her

Session I: Praksiscases i et forskningsperspektiv

DSC08961

Shared Space - erfaringer og resultater
v/Rikke Brinkø, CFM, DTU

Konkrete resultater fra arbejdet med shared space i forbindelse med gennemrenoveringen af Lyngby Idrætsby. Dette kommunale bygge- og renoveringsprojekt har mange aktører og interessenter, og viser, hvordan shared space er relevant for den enkelt og for projektets som helhed. Projektet viser også, hvilke konkrete processer, det er nødvendigt at håndtere undervejs. 

Læs artiklen i FM Update her

FM for rigtige mennesker
v/Eva Bjerrum, Alexandra Instituttet
Der er desværre ikke en præsentation eller artikel fra Eva´s indlæg tilgængelig

Tag med til Ikast-Brande Kommune, og se hvilket læringspunkter der er kommet ud af en gennemført etnografisk analyse af borgerservice og tre administrations bygninger. Hør om de forskellige metoder, og få indsigt i læringspunkterne. Hør til sidst om de eksperimenter om rummelige, tekniske og organisatoriske forandringer, der sættes i gang som resultat af analysen. 

Merværdi for rigtige mennesker - hvordan leder og måler vi værdiskabelsen?
v/Per Anker Jensen, CFM, DTU

Begrebet merværdi anvendes i dag hyppigt i FM sammenhænge, men hvordan arbejder man konkret med begrebet og påviser, at FM tiltag skaber merværdi for rigtige mennesker? Indlægget vil belyse dette emne med afsæt i interviews med erfarne FM-ere i Danmark og Holland. 

Læs artiklen i FM Update her

Session II: Samarbejde

DSC09031

Centralisering af serviceorganisationen - Vaner brydes og nye opstår
v/Mette Toftdahl, servicechef, Hospitalsenhed Midt

Erfaringer fra en proces, hvor man fusionerer blød og hård FM. De konkrete påvirkninger for både på leder og medarbejder, når ledelsesrummet er delt. Hvilke kompetencer sættes i spil og hvilke muligheder og synergier opstår? Der tages afsæt i det virkelig liv på Hospitalsenhed Midt og trækkes tråde til ledelsesteorier, som er rammesættende for forandringerne. 

Læs artiklen i FM Update her

Slutbruger tilfredshedsmålinger bliver konkrete handlinger - Hvordan målinger omsættes til handling i en FM-leverance
v/Henrick Berendtsen, segmentsdirektør finance, ISS facility Services A/S, Rikke Ipsen, Account Executive, Nordea DK, ISS facility Services A/S & Trine Torn, Head of Workplace Management DK, Nordea Danmark

Med udgangspunkt i slutbrugernes tilfredshed, har ISS Facility Services designet en ramme for slutbruger målinger, som fokuserer på de ”touchpoints” i en medarbejders arbejdsdag, der relaterer sig til Facility Management. Indlægget fortæller om processen og om resultatet både for leverandør og kunde. 

Læs artiklen i FM Update her

Når FM både skaber rammen om kerneforretningen og værner om kulturarven
v/Tina Romose, teamchef & vicedirektør Erik Als, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Hvordan understøttes effektiv drift med det mål at opnå stordriftsgevinster og effektivisering på tværs af ministerområder, når der også skal tages hensyn til de særlige præmisser, som gælder for brug af de bygninger, som Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) forvalter? SLKE overtager, udvikler og optimerer drift og vedligeholdelse på 400.000 m2 statslige kulturejendomme på Kulturministeriets område. Hør om formålet med overtagelsen og en status for arbejdet. 

Læs artiklen i FM Update her

Session III: Cases til inspiration i praksis

netværk

Hvordan sikrer vi den rigtige service?
v/Charlotte Kyhl, Manager, Novo Nordisk A/S

Med udgangspunkt i kantineløsningen på Novo Nordisk, vises et eksempel på hvordan man kan styre mod den rigtige serviceleverance. ”Soft Services” er ofte kendetegnet ved serviceydelser der ”rammer” en stor del af virksomheden ansatte og samtidig nogle af de ret omkostningstunge ydelser i FM-pakken. Oplægsholderen vil belyse vigtige elementer i den proces der skal til, herunder de strategiske overvejelser, kundedialogen, leverandørsamarbejdet, opstilling og måling af KPI’er.

Læs artiklen i FM Update her

Med tillid som mantra
v/Jørgen Stokbro, Driftschef, Københavns Ejendomme, Københavns Kommune

Københavns Ejendomme arbejder konstant på at forbedre eksisterende og nye aftaleformer.
Indlægget fortæller om tillid og langvarige relationer i FM perspektiv med fokus på selve den praktiske indførsel af begrebet tillid i aftalematerialet, og om erfaringer Københavns Kommune har gjort sig i den forbindelse. Tillid er mantraet i branchen, og er i teorien løsningen på mange udfordringer. Erfaringerne deles med fokus på den praksisnære udførsel. 

Læs artiklen i FM Update her

Workplace Life Cycle Management in the Nordic Capitals - How to realize the Full Potential of the Workplace
v/Kati Barklund, Innovation Manager Workplace services, Coor Service Management

Here you can see how smart offices ensure substantial cost savings together with increased sustainability and employee productivity
The typical office lease length in Stockholm, Oslo, Copenhagen and Helsinki is between 3-10 years. With over 40 million sqm office space, an average rent of € 150-300 per sqm, low utilization rates and productivity problems, it is time to take a more holistic (space, people, services) view of the workplace life cycle. Smart Offices and related innovations enable cost savings, drive sustainability, enhance the employees’ experience and increase their productivity.

Læs artiklen i FM Update her

Program Fredag den 30. Januar
Facilitator: Eva Kartholm

mand og dame til web

Mogensession: Fra snik snak til klar tale
v/Jesper Troels Jensen, rådgivende retoriker/seniorpartner, Rhetor
Jesper brugte ikke præsentation til sit indlæg

Der er lagt op til et hæsblæsende wake-up-call, når Jesper Troels Jensen tager fat om kommunikations vanskelige kunst. Han vil fortælle, hvordan du brænder igennem med dit budskab, får direktionens opmærksomhed og undgår at drukne dine pointer i powerpoints. Jespers lange karrierer har budt på utallige kommunikative udfordringer blandt andet i jobbet som direktør i Kuben Ejendomsadministration, og han vil dele ud af både praktiske og teoretiske kommunikationsråd. 

Læs artiklen i FM Update her

Værket drives af rationelle løsninger
v/Arne Tollaksen, projektdirektør, AAB, Arbejdernes Andels Boligforening, Århus

AAB i Århus har et knivskarpt fokus på rationel drift, lavest mulige omkostninger og god boligstandard. Alt sammen lovbestemte forpligtelser, som AAB har brugt positivt, til at skabe et innovativt fokus for driften af
”verdens bedste” almene boligorganisation i Århus Arbejdet med QR-koder, Aps og systematisering har givet et løft til driften, optimeret processer og frigjort ressourcer.

Læs artiklen i FM Update her

 Afslutningssession: Ready Steady Reykjavik
v/Gunnlaugur B. Hjartarson, country Manager/founder IceConsult Norway

Scenen er sat i Reykjavik, og emnet er borgerinvolvering og dialog om byen og dens pladser. Hør om performance analyser, demokratiske beslutninger, forslag og ideer fra indbyggerne i Reykjavik. 

Læs artiklen i FM Update her