2 dages intensiv FM
DFM netværks årskonference 2016 blev afholdt den 7. og 8. april på Marienlyst i Helsingør og var samtidig en jubilæumskonference. 2016 er for foreningen et helt særligt år. Det er nemlig 25 år siden at man på den stiftende generalforsamling den 19. marts 1991 dannede Dansk Facilities Management-netværk.
 
Der kan fortælles mange anekdoter om foreningen, personerne, projekterne og milepælene, men dengang som nu er vores formål: At udvikle fagområdet Facilities Management, formidle viden om Facilities Management til medlemmer og andre interesserede, udveksle information og erfaringer fra praksis og at knytte forbindelsen til det internationale samarbejde. 
 
Programmet i 2016 har taget udgangspunkt i de trends, som rykker i branchen. Vi havde også inviteret et par indlægsholdere, som ikke er FM-ere, men som kan rykke lidt på vores opfattelse af den verden, som vi befinder os i –og provokere os lidt? 
 
 

Program torsdag den 7. april
Facilitator: Troels Mylenberg

7629044 troels mylenberg


Velkomst og introduktion til konferencen

v/Mogens Kornbo, bestyrelsesformand DFM netværk
se eller gense præsentationen her

mogens

 

Vi vinder når vi vågner
v/Anders Krab-Johansen, chefredaktør og adm. direktør Børsen
se eller gense præsentationen her

Foto af Anders Krab 942431a

»Danskerne er efter krisen faldet hen i en hyggetilstand, hvor det store flertal hverken evner eller har lyst til at give den en skalle, så vi kan få gang i økonomien igen. Mens andre folkefærd for længst har knoklet sig ud af krisen og verdensøkonomien atter buldrer derudad, sidder danskerne ubekymret tilbagelænet og venter på, at nogle andre kommer og løser det for os. Men kig nu ud i verden, for pokker – vi bliver overhalet og risikerer snart at være helt tabt af ræset!«. Sådan lyder Anders Krab-Johansens opråb. 

Det var i finanskrisens femte år. Virksomheder lukkede, banker blødte røde tal, folk blev fyret, og arbejdspladser flyttede ud. Men samtidig havde mange danske virksomheder succes. Noget virkede åbenbart. Derfor tog Børsen på en fem måneder lang rejse, hvor vi besøgte virksomheder fra Thyborøn til København. Missionen lykkedes. Vi fandt opbyggelige historier om danskere, der står op om morgenen og gør en indsats. Serien blev begyndelsen til en konstruktiv måde at arbejde os igennem krisen på. Men der var mere gods i den måde at se Danmark på. Jeg vil fortælle historien om et land, hvor de dygtigste klarer sig flot i en global økonomi, men hvor jævne folk og jævne virksomheder har det svært. Jeg vil dele fakta om vores nation, som punkterer en række myter. Og jeg vil fremlægge løsninger til, hvordan vi kommer videre. Krisen er vi heldigvis ved at lægge bag os. 

Men Danmark er i en dårligere forfatning end før krisen. I stedet for at mande os op har vi sænket vores ambitionsniveau. Vores forståelse for sammenhængen mellem arbejde og velstand er ved at gå tabt. Vi griber ikke mulighederne omkring os. Vi er ved at miste evnen til at genopfinde os selv. Vores velstand er blevet en sovepude, hvor vi putter os med troen på, at job og vækst vender tilbage af sig selv. Vi tager for givet, at vi er blandt de rigeste, sundeste og lykkeligste, mens vi rasler ned på ranglisterne, og det meste af verden buldrer frem. I et personligt portræt af dagens Danmark punkterer han myterne om, at velfærdsstaten gjorde os rige, og at vi har indrettet os klogere end andre lande. Vil vi forblive et rigt samfund, skal vi genopfinde os selv som ægte markedsøkonomi. Vi har brug for et nyt selvbillede, en ny politisk kurs og en ny indstilling fra den enkelte.

 

Big Datas betydning for forretningsudviklingen
v/Flemming Adsersen, Director, NNIT og Anders Kofod- Petersen, vicedirektør, Alexandra Instituttet
Se eller gense præsentationen her

Anders kofod PetersenFlemming Adsersen

Hvad betyder Big Data for forretningsudviklingen, og hvordan kan man systematisk afdække muligheder og behov for at bruge Big Data i udviklingen af FM organisationen?

 

Case: Københavns Universitet
v/Carl-Christian Munk-Nielsen, campussupportchef, KU
Se eller gense præsentationen her

carl christian ku

Hvordan kan man komme i gang med at arbejde med Big Data i FM udvikling, hvad skal man være særlig opmærksom på og hvilke overvejelser skal man foretage? Carl-Christian Munk-Nielsen har mere end 25 års erfaring indenfor offentlig forvaltning, hvoraf ca. 15 år har været på ledelsesniveau. Det primære område har været undersøgelser og udvikling indenfor tekniske områder på nationalt og internationalt plan. 

Carl-Christian Munk-Nielsen arbejder i dag for København Universitet og har ansvaret for den tværgående koordinering og optimering af KU’s samlede bygningsdrift og udvendige/indvendige vedligeholdelse samt løbende drifts- og energi optimering af KU’s bygninger.

 

Case: Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
v/Claes Brylle-Hallqvist, vicedirektør og Tine Hancock, projektleder, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Se eller gense præsentationen her

PicMonkey Collage

Case: Sporing af hospitalsmedarbejderes bevægelse med sigte på reduktion af afstande via optimeret rumplacering. I efteråret 2015 er personale på tre hospitalsafdelinger sporet i dagtiden via et wifi-tag. Analyse af data tyder på op til 10 % reduktion af personalets tilbagelagte afstand på et almindeligt sengeafsnit ved at placere rum mere optimalt. Resultatet og anden viden fra analyserne benyttes i indretningen af en ny hospitalsbygning. I tilknytning til sporingen er der foretaget observationer, så viden om handlinger bag bevægelser supplerer analyserne. I februar og marts 2016 sættes wifi tags på hospitalets xl-udstyr for at optimere arbejdsgangene omkring udstyret og brugen af udstyret. Afledte effekter af sporing af personale vil være optimering af lokaleanvendelse, optimering af rengøring ved kun at rengøre brugte rum samt reduktion af tid brugt på at lede efter kollegaer eller udstyr. Læs mere om projektet her.

 

Case: DTU
v/Sune Lehman Jørgensen, lektor, DTU
Se eller gense præsentationen her

sune lehman jørgensen

Studiet er en del af forskningsprojektet Sensible DTU, hvor 1000 DTU-studerende er blevet udstyret med smartphones, mod at de donerer deres data til forsøget. De enorme mængder data, som det giver, kan bruges til at finde mønstre i menneskelige interaktioner. Men den massive dataindsamling har i dette tilfælde også givet forskerne indblik i, hvor meget man egentlig kan finde ud af om et menneske.

”Vi ved, at virksomheder ved virkelig meget om os, men ikke hvor meget. Ved at lave en tilsvarende overvågning af vores studerende, begynder vi at forstå, hvor mange muligheder virksomhederne har for at indsamle viden om os – og vi kan begynde at se, hvor meget de rent faktisk ved.”

Sune Lehmann og hans kolleger tjekkede i februar de 20 mest populære spil på Google Play Store, og fandt at 17 af dem havde adgang til wifi informationer. Kun seks ud af de 17 spil gav en forklaring på hvorfor. Sune Lehmann understreger, at studiet ikke viser, om virksomhederne rent faktisk udnytter muligheden for at spore bevægelser. Men han fortæller, at det er meget let at gøre. Holdet bag studiet udviklede for eksempel selv en lille app med det ene formål at spore en persons bevægelser på baggrund af wifi informationer. ”Vi viser, at alle kan bygge en app, der med stor sandsynlighed kan rekonstruere dine bevægelser. Så det er ikke kun de store firmaer, vi skal være opmærksomme på her,” siger Sune Lehmann, og fortæller, at det blandt andet kan udnyttes af virksomheder til at målrette markedsføring. For eksempel kontekst-specifikke reklamer, der vises, når man bevæger sig ind i et bestemt område. 

”Problemet er at vi gerne vil have et liv, hvor vi ikke bliver overvåget. Efter min mening er retten til privatlivets fred en fundamental del af det, at være menneske. Det vi viser her, er endnu en brik i de muligheder, som virksomheder har, når de prøver at beskrive dig med en algoritme, så de kan manipulere dig til at købe deres produkter,” siger Sune Lehmann. 

Big Data i forskningen
v/Susanne Balslev Nielsen, lektor, CFM, DTU
Se eller gense præsentationen her

susanne

Hvad er buzzwords og hvad er realitet? 

 

Big Data åbent værksted
Spor 1 torsdag eftermiddag
Facilitator: Claes Brylle Hallqvist

DSC04138

”Big Data – Åbent Værksted” Her lader vi FM verdenen og deltagernes egne udfordringer og erfaringer mødes med et ekspert-team i Big Data. 

Ekspertpanelet og facilitator vil i løbet af workshoppen hjælpe med at systematisere og give overblik over, hvordan man kan komme i gang med en Big Data forretningsudvikling på deltagernes egne udfordringer, som deltagerne i workshoppen er med til at udpege. Vi gentager det åbne værksted tre gange, og starter hver gang med at få overblik over deltagerne udfordringer, erfaringer og holdninger til Big Data. 

Ekspertpanelet bestod af: Flemming Andersen, director Big Data, NNIT, & Anders Kofod-Petersen, vicedirektør Alexandra Instituttet og professor NTNU, Trondheim.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  

Innovation i hverdagen
Program spor 2 torsdag eftermiddag
Facilitator: Christian Pagh

Alle taler om innovation - men hvad er innovation i en praktisk FM-hverdag? Sporet “Innovation i hverdagen” sætter fokus på konkrete FM udviklingsprojekter, hvor der er bragt innovation ind i en praktisk sammenhæng. Det sker gennem tre cases, hvor partnere - FM-ansvarlige, designere og akademikere sætte fokus på konkrete erfaringer og metoder.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kultur og behovsanalytik som driver for hverdagsinnovation
v/Christian Pagh, Urgent. Agency
Vi har desværre ikke modtaget Christians præsentation fra konferencen

christian pagh

Hvordan kan man gennem kultur- og behovsanalyse udvikle ny, værdiskabende og effektiv funktions- og rumbrug på arbejdspladsen? Urgent.Agency har sammen med flere kunder gennemført studier af kultur- og rumanvendelse som afsæt for større ombygninger af bruger- og medarbejderfaciliteter. Christian Pagh vil fortælle om udvalgte cases og facilitere en dialog omkring kulturforståelse, hverdagsinnovation og fysiske rammers betydning for produktivitet og kreativitet. Cases inkluderer DSB, Danske Bank og flere offentlige institutioner.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovation management or conflict resolution?
v/ Giulia Nardelli, Post-Doc researcher, CFM & Jakob Moltsen, Head of Group Workplace Management, NKT 
Se eller gense præsentationen her

jakob moltsennardelli

“How can FM innovators ensure the success of innovation and improvement processes, while dealing with a heterogeneous group of stakeholders and their needs and expectations? Giulia Nardelli (Post-Doc researcher) and Jakob Moltsen (today Head of Group Workplace Management at NKT and former Head of Facility Management Sony Mobile Communications) will present challenges and opportunities of managing innovation in FM in practice by discussing the case of Sony Mobile Communications”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vejen fra vicevært til innovator
v/Petrine Johnsson Egholm, Poul Holt Pedersen, DR & Preben Gramstrup, fm3
Se eller gense præsentationen her

Petrine dr KopiPoul dr KopiFoto fm3.dk Preben Gramstrup 200x200px

FM organisation ejendomme og service (DR-ES) har siden flytning af DR Byen målrettet arbejdet med strategisk udvikling af FM organisationen for at understøtte udviklingen af DR som medievirksomhed. Poul Holt Pedersen, ejendomschef DR, Petrine Jonsson Egholm, senior projektleder, DR og Preben Gramstrup, FM rådgiver for DR præsenterer casen torsdag eftermiddag i innovationssporet. Casen fortæller udviklingshistorien over de sidste 10 år fra en strategi med egenproduktion, over en periode med IFM fokus til den nuværende Right-Sourcing strategi. Der vil især være fokus på de fremtidsperspektiver der er med DR-FM´s opdaterede vision, strategi og udviklingsplan, der skal sikre, at FM i DR er i førertrøjen mange år frem.

I casen vil der blive fortalt om enkelte afgørende tidspunkter og handlinger samt de erfaringspunkter der er draget på vejen fra vicevært til foretrukken samarbejdspartner og innovator. De strategiske tanker og overvejelser, der gik forud for DR-ES´s seneste udbud vil blive beskrevet. Her tog man et kvantespring med en samlet reorganisering både ift. leverandører og den interne organisation. Dette for at sikre et fundament for fortsat FM understøttelse af DR, så DR-ES fortsat bliver inviteret med ved bordet ved nye DR strategier (organisationsændringer, radio- og tv-planer mv.) Læs mere om casen her

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det globale perspektiv
Program spor 3 torsdag eftermiddag
Facilitator: Verner Bentzen

I det globale spor kiggede vi bl.a. på fremtidens samarbejdsmodeller, hvilken synergier man kan skabe og hvordan man kan lære af hinanden på tværs af kulturer og nationalitet
_______________________________________________________________

Fremtidens samarbejdsmodeller indenfor FM Outsourcing
v/ Jeffrey Saunders Director at Copenhagen Institute for Futures Studies & Peter Ankerstjerne, CMO – Head of Group Marketing, ISS
Se eller gense præsentationen her

saundersAnkerstjerne

Der sker for tiden et skred i brugen af FM og især Workplace Management. Outsourcing er ikke længere blot en omkostningsøvelse, men et strategisk værktøj, som har til formål at skabe øget innovation baseret på gennemsigtighed og tillid. Den nye hvidbog fra ISS og Institut for Fremtidsforskning (IFF) afdækker fremtidige tendenser indenfor FM outsourcing. ISS 2020 Vision hvidbogen giver konkrete løsninger på nye samarbejdsmodeller inden for outsourcing og peger på, at fremtidige samarbejdsmodeller i højere grad skal baseres på at etablere en fælles evne og incitament til at arbejde målrettet med innovation og teknologisk udvikling. 

________________________________________________________________________________

Hvordan skaber coloplast synergi mellem 100 sites?
v/ Jesper Lundsgaard, Director, Coloplast
Vi har desværre ikke modtaget præsentationen

jesper lundsgaard1

Der er vidt forskellige vilkår for at drive Facilities Management kloden rundt både i forhold til struktur, teknologi, lønninger, arbejdsmarked og kultur, men derfor kan man godt anlægge et globalt perspektiv på koncernens samlede FM indsats og skabe synergi.

________________________________________________________________________________

Hvordan får man det bedste til sin FM tilgang fra forskellige kulturer?
v/ Mogens Kornbo, direktør, Center for Ejendomsdrift, Region Hovedstaden & Verner Bentzen, Bentzen Consulting
Se eller gense præsentationen her

mogensverner

Skandinavisk ledelsesstil og virksomhedskultur adskiller sig fra en række andre landes. Dette har også betydning for, hvorledes man leder sin FM organisation på tværs af landegrænser. Hør et bud på hvordan man kan lære af hinanden på tværs af nationalitet og kultur.

________________________________________________________________________________

Program fredag den 8. april
Facilitator: Troels Myhlenberg

7629044 troels mylenberg

__________________________________________________________________________________

Fortæl Ikke hvad eller hvordan du gør det, men hvorfor
v/Allan J. Christensen, direktør NIRAS
Se eller gense præsentationen her

allan j christensen550x210

Fortæl ikke, hvad du laver, eller hvordan du laver det. Fortæl i stedet, hvorfor du gør det. Det er helt afgørende at adressere ”hvorfor”, hvis du vil have FM højere op på den strategiske dagsorden i virksomheden. Allan J. Christensen, der er direktør i NIRAS, fokuserer også på, hvordan du struktureret kan arbejde med innovation. Innovation kræver ifølge Allan ikke, at du har pangfarvede sækkestole og legoklodser i mødelokalet. Innovation sker hver dag i danske virksomheder, når vi sætter allerede kendt viden sammen på nye måder.

Allan J. Christensen er direktør i NIRAS, og har sin blog Verden ifølge Allan på Berlingske Business. Han er uddannet cand. comm. og har ledelseserfaring fra it-branchen, konsulentbranchen og den offentlige sektor. Allan blogger om strategi, forandringsledelse, koblingen mellem uddannelser og erhvervsliv, digitalisering af samfundet og rådgiverbranchens rammevilkår. Censor, underviser og medlem af aftagerpanel på tre forskellige universiteter. Han har boet en årrække i Norge, holder fanatisk med AaB og løber som enhver direktør med respekt for sig selv maraton.

________________________________________________________________________________

Giv dig selv en chance og led forandringen
v/Aram Seddigh, økonom, Dr. i psykologi & Change Management konsulent hos WeOffice
Se eller gense præsentationen her

aram

Fleksible, aktivitetsbaserede kontorer er et begreb, som flere og flere arbejder med. Muligheden for at sidde lige præcis der, hvor det giver mening efter aktivitet skulle gerne øge produktiviteten, gøre medarbejderne glade og styrke kreativiteten. At have valgmuligheder er som udgangspunkt rigtig godt for medarbejderne – men det har også ulemper. Hvad skal man tænke på når man går i gang med at lave aktivitetsbaserede arbejdspladser? Og hvordan lykkes det? 

Arram Seddigh er bl.a. økonom, doktor i psykologi, har været ansat som forsker ved Stockholms Universitet og arbejder i dag som change management konsulent hos WeOffice. Aram har bl.a. skrevet afhandlingen:Office type, performance and wellbeing. Hans afhandling: Office type, performance and wellbeing indeholder studier af hvilke kontortyper, der påvirker medarbejdernes effektivitet sundhed og præstation, og om typen af kontor har nogen betydning i forhold til personlighedstyper og arbejdsopgaver.

__________________________________________________________________________________

The eye of the storm of work innovation
v/Eelco Voogd, CEO of WPA 
Se eller gense præsentationen her

Eelco Voogd

At WPA I dare to say that we are in the midst, the eye of the storm of work innovation. We read, visit, present, evaluate and criticise nearly everything that has something to do with people and work. 

We visited the most sustainable office in the world with 72.000 sensors sensing and analysing all kind of stuff from employees. We have extensive discussions about what culture contributes, how workplace design and environments support or bother work and where DATA gathering leads to and leaves us with regard to privacy. We have clients on 3 continents that have different routes and speeds with regard to work (place) 

Overall we are seeing 3 trends:
• Work mobility, Anything that has to do with mobilising work. From working from anywhere to working activity based in offices or elsewhere due to the possibilities
• Healthy work, There is a new wave coming that drags every research, trend, etc towards making a case for fitbits, apple health, healthier offices, better food, greener, less stress, better acoustics, etc. etc. etc.
• Work(force) analytics, The whole DATA analytics bonanza. From 100 million dollar big data projects to reveal new insights to measuring everything from the workforce, the workplace, etc. by implementing sensors, surveying, IoT (Internet of Things) etc.

All of these phenomena have a lot of good in them and are bringing in the right cases good things to humans, to the body of work and the overall business contribution. We learn, we are more flexible and adaptive and can remain healthier. But when I listened to Josh Bersin from Bersin by Deloitte – saying that since the introduction of the smartphone we have become less productive – It triggered me once more…

When we started our business 10 years ago we promised ourselves that if things went well we would work as managing directors 4 days and have 3 days off. Basically it never happened. Why? I don’t know. But what interests me as the tenth man is why employees as overall human capital cannot benefit yet so much from automation, robotisation and all.

_______________________________________________________________________________

Status over 25 år med New Ways of Working
v/Steen Enrico Andersen, Director, partner, Architect MAA, Intl. assoc.AIA
Se eller gense præsentationen her

SEA cv

For 25 år siden, var man optaget af teknologiens muligheder for mobilt og fleksiblet arbejde, idag har vi den og man kan arbejde overalt - 24/7. Dette har også skabt grundlaget for et stresset arbejdsmiljø, hvor grænsen mellem arbejds- og privatliv er blevet udvisket. Virksomheder ønsker, at deres CSR og værdisæt skal følges og gerne synliggøres i den fysiske indretning. Derfor er man i dag langt mere opmærksom på, at værdi skal skabes af mennesker og behovet for attraktive rammer i et sundt arbejdsmiljø. Selvom fokus har flyttet sig, er mange at de metoder og redskaber fra før stadig et godt grundlag for den gode proces.

Der findes mange myter om moderne kontorarbejdspladser, som ofte er skabt af specialister og organisationer med en meget snæver tilgang. I indlægget gives der eksempler på, hvor vigtigt det er at arbejde bredt i processen og skabe en balance mellem de mange faktorer, som påvirker mennesker i et moderne arbejdsmiljø. 

Steen har været ansvarlig for udviklingen af PLH’s tilgang til integreret workplace- og bygningsdesign. I hans nuværende projekter i Danmark og udlandet indtænkes bæredygtighed som en balanceret del af udviklings- og byggeprocessen. Steen arbejder med selve designprocessen, i analyse og fortolkning af organisatoriske, markedsmæssige, og workplace strategier i relation til den lokale kontekst. Steen har stor international erfaring og er ansvarlig for PLH’s udenlandske projekter. Tegnestuen og projekterne profiterer fra den viden som han har genereret gennem sit samarbejde med globale virksomheder som IBM, LEGO, Deloitte, Ernst & Young, Scandinavian Airlines, SBA Group og Oticon. Herudover har han været ansvarlig for projekter for FN og WHO i København, Geneve, New York og New Delhi. Hans projekter inkluderer bl.a. Allers mediehus i København, Green Hall og K29 i Vilnius, Litauen.

________________________________________________________________________________

Vested, Business Model for Supplier and Company Innovation
v/ Kate Vitasek, Author, Educator and Architect of the Vested business model
Se eller gense præsentationen her


vitasek

Kate Vitasek er en international autoritet inden for strategisk samarbejde mellem leverandør og kunde. Hun står bag den såkaldte Vested model, der bygger på, at både kunde og leverandør ”investerer” i hinanden.