Denne konference bød på et program, som var tæt spækket med inspiration, faglige debatter, nye vinkler og netværk imellem de over 200 deltagere på konferencen. Konferencen indeholdt over 25 events, som bestod af: plenum indlæg, workshops, en prisuddeling, talkshow og debatter. Vi havde i år 33 indlægsholdere, som delte deres erfaringer og synspunkter under hovedtemaet:


Forretningsintegreret FM – gør FM til en fuldgyldig del af forretningen. 

Program torsdag den 23. marts
Facilitator: Mette Walsted Vestergaard

intro foto

Se hele programmet her

 

Åbningstale
v/Mogens Kornbo, bestyrelsesformand, DFM netværk
Se eller gense præsentationen her

mogens

 

 

Strategisk ejendomsdrift i Helsingør Kommune
v/Benedikte Kiær, Borgmester & Michael Christensen, chef for Center for Økonomi & Ejendomme Helsingør Kommune
Se eller gense præsentationen her

Benedikte 2michael christensen

Helsingør Kommune har en ambition om at skabe mere vækst, flere job, få besøg af flere turister og få flere borgere til kommunen. For at nå denne ambition skal der blandt andet bygges boliger, være bedre forhold for erhvervslivet ligesom en række tilbud til borgerne trænger til en modernisering. I øjeblikket bliver der bygget et nyt plejehjem, nye boliger til psykisk syge, en ny idrætshal, et nyt stadion og sammen med Region Hovedstaden bygges og udvikles et nyt sundhedshus. Ejendomsfunktionen spiller en central rolle, da den både skal håndtere en sikker og stabil drift, og samtidigt fungere som strategisk rådgiver for byråd og direktion i forhold til udvikling af kommunale ejendomme, så der altid er en ejendomsportefølje, der kan levere en god og tilfredsstillende service til kommunens borgere.

 

 

Kan teoretisk kontraktteori hjælpe med bedre outsourcing?
v/Otto Brøns, analysechef, Cepos
Se eller gense præsentation her

otto brons

Når udlicitering går galt, skyldes det ofte, at kontrakterne ikke er gode nok. Kontraktteori er blevet et stort forskningsområde for økonomer, og den seneste Nobelpris i økonomi (til Hart og Holmström) blev givet for deres arbejder netop om kontrakter. Hvordan håndterer man, at der kan dukke situationer op, som ikke kan forudses i en kontrakt? Hvordan bør direktører aflønnes? Hvilke incitamenter skal balanceres mod hinanden? Hvornår bør opgaver løses in house, og hvornår bør de udliciteres? Det er nogle af de spørgsmål, økonomerne forsøger at besvare. Men hvad kan teorierne bruges til i praksis?

 

 

Lokalisering af virksomheden - en strategisk beslutning
v/Lau Melchiorsen, Director, Sadolin Aalbæk & Charlotte Mark, Managing Director, Microsoft Development Center Copenhagen
Se eller gense præsentationen her

 R5Q3154 charlottelau

Lokalisering af en virksomhed er en strategisk beslutning som bør tages med udgangspunkt i viden og bevidste beslutninger. Mange beslutninger om lokalisering er baseret på følelser og fornemmelser uden relevante fakta. Lokalisering kræver beslutninger om såvel nuværende som fremtidige forhold for medarbejdere, kunder og leverandører og bør være baseret på data og bevidste valg.

 

 

Driftsherreprisen 2017
2017 er også året hvor foreningen i samarbejde med Boligfonden Kuben uddeler Driftsherreprisen. Vi havde en række stærke kandidater, som præsenterede deltagerne for deres cases. Et panel vil stille nogle uddybende spørgsmål, og derefter fandt der en live afstemning sted blandt deltagerne på konferencen om hvem der skulle modtage Driftsherreprisen 2017.
Se mere om Driftsherreprisen her

driftshpris 17

 

Bruger vi vores bygninger rigtigt?
Program spor 1 torsdag eftermiddag
Facilitator: Ole Emil Malmstrøm

Vores bygninger er stærkt formede efter den virksomhedskultur, der etableres i en virksomhed. Ved at arbejde strategisk med dette, kan brugen af bygninger sætte rammen for udviklingen af virksomhedskulturen, og derigennem understøtte forretningsmæssige mål. På dette spor udforskede vi - gennem cases, hvordan forskellige virksomheder har gået til denne opgave og hvordan resultaterne har været.

 

Rum i arbejde - hvad ved vi om sammenhængen mellem rum & adfærd?
v/Gitte Andersen, Managing Partner, SIGNAL arkitekter
Se præsentationen her

gitte web 45

Gitte vil kom med hendes erfaringer med rummet som forandringsagent, baseret på evidens og data fra 16 års arbejde - og hendes seneste bog rum i arbejde. 

 

 

Innovation - fra økosystem til værdi
v/Fredrik Sandquist, Head of Innovation & Operational Excellence, Coor
Se præsentationen her

fredrik web 32

Fredrik Sandquist delte hans tilgang til innovation og hvordan man succesfuldt opbygger og vedligeholder et innovationsøkosystem. Gennem cases vil demonstrede han hvordan man involverer systemet fra ide til værdi, og hvordan digitalisering giver helt nye muligheder for at arbejde innovativt med FM. 

 

Brugernes perspektiv sætter dagsordenen
v/Morten Clausen, ejendomscenterchef & Maria Hvass, HR konsulent, Københavns Kommune
Se præsentationen her 

billede Maria Hvassmorten

Morten og Maria fortalte om deres opgør med stramme SLA’er og hvordan de i stedet har fokus på brugernes behov. Et projekt som gennemsyrer hele organisationen – fra topledelsen til den operationelle udførsel af opgaverne i Københavns Kommune, Kultur – og Fritidsforvaltningen. De præsenterede også ”Servicestjernen”, der er Københavns Kommunes nye fælles udviklingsværktøj. 

 

Har vi det rigtige leverandørforhold?
Program spor 2 torsdag eftermiddag
Facilitator: Poul Henrik Due

”Man får det man fokuserer på” Det er en velkendt talemåde – også når vi taler om et partnerskab, hvor der er en kontrakt involveret, uanset om det er interne eller eksterne leverandørforhold. 
Derfor er det vigtigt, at være skarp på de mål der opstilles. Tendensen går i retning af output- og outcome baserede kontrakter, Men hvilken retning tager udviklingen og hvor kan vi se nye tilgange omsat til konkret FM praksis?

 

Performance Management: Find vej i skoven af mål
v/Carsten Greve, professor, Ph.d. CBS, Hans-Jørn Hammer Kierstein & Bjarke Lyby Vestergaard, Nordsjællands Park og Vej
Se præsentationen her

carsten web 54

Dette indlæg fokuserede på hvordan performance management systemer kan udvikles yderligere. Oplægget vil desuden vise, hvordan aktører med fordel kan fokuserer på outcome. Oplægget vil sætte debatten om performance management ind i et bredere styringsperspektiv i forhold til den offentlige sektor og samspillet mellem den offentlige sektor og private sektor”. 

 

 Intelligente bygninger – Et opgør med paradigmet om, at lavere serviceomkostninger er lig med en dårligere service
v/Mark Krebs-Hille, Head of IFS Excellence & Business Intelligence & Christian Gaardboe Carlsen, Head of Property Excellence DK, ISS Facililty Services
Der er desværre ingen præsentation fra indlægget tilgængeligt 

Mark

Hurtig og præcis diagnosticering af data fra alle bygnings systemer er nøglen til at rådgive kunderne om optimal indretning af kontorer og sikring af det bedste indeklima. Med fokus på kundernes Work Journey udnytter ISS nu Big Data og IoT til at skabe endnu større værdi for kunderne og optimere arbejdsstyrken i intelligente bygninger. Via samarbejde med IBM har ISS åbnet nye muligheder for at skabe en samlet platform for Facility Management, inklusiv sensorer og Big Data-behandling. 

 

 

Sammensæt den helt rigtige kontrakt og få den bedste effekt ud til slutbruger
v/Jan Ussing, partner, advokat, Kromann Reumert & Mads Ubbe Beier, Property Manager, Telenor Real Estate
Se præsentationen her

Mads Beier

Baseret på erfaringer fra en lang række FM-outsourcinger i og udenfor Danmark beskrev Jan Ussing og Mads Ubbe Beier hvad der er afgørende for succes ved outsourcing af FM. For outsourcing af FM er et teknisk komplekst projekt, og det kan være vanskeligt at spise elefanten, og få fokuseret på det der virkelig betyder noget, herunder i forhold til proces, prismodel, kontrakt og organisering. Indlægget vil give konkrete, praktiske bud på disse forhold. Der blev afsluttet med en fælles paneldebat. 

 

Har vi de rigtige bygninger de rigtige steder? 
Program spor 3 torsdag eftermiddag
Facilitator: Verner Bentzen

At finde de rigtige fysiske rammer de rigtige steder er en af grundstenene i enhver FM strategi. Men arbejde kan i stadig højere grad foregå alle steder uden at være bundet til en location. Til gengæld bliver det stadig vigtigere at kunne tiltrække de rigtige medarbejdere.
Real Estate er ikke kun et finansanliggende, men et centralt element i at få orkestreret virksomhedens rammer, så de bidrager til virksomhedens langsigtede forretningssucces.

 

 

Hvorfor bo i et innovativt økosystem
v/Hardy Kjærgaard, Facility Director, Arla foods & Søren Madsen, m3 Manager, Agro Foodpark

Se præsentationen her

 

 

AAEAAQAAAAAAAAUmAAAAJGQzMmY2YTRkLThkYjAtNGZkOC05Y2QzLTc5YWQyYjI0MTk5NAUnavngivet

Den 1. februar flytter Arla Foods ind i deres nyopførte globale innovationscenter- AIC - placeret i Agro Food Park i Århus. Agro Food Park, der siden starten i 2009 har tiltrukket stadig flere virksomheder og institutioner inden for landbrugs- og fødevareerhvervet, får hermed selskab af en af Europas største mejeriselskaber der her har opført et visionært og højteknologisk center for deres globale innovation. Agro Food Park ønsker at skabe rammerne om et åbent og tillidsfuldt økosystem, hvor den fælles location medvirker til at skabe nytænkning og vækst for alle involverede.” 

Bør enhver virksomhed ikke betragte de fysiske rammer som en del af strategien
v/Elsebeth Dahl Pedersen, Senior Projekt Manager, Novo Nordisk
Se præsentationen her

Verdenen har forandret sig i en hastighed, som føles hurtigere end som nogensinde. I dag går man fx ikke nødvendigvis på arbejde for at tjene penge. Man går også på arbejde for at udvikle sig selv, være en del af et fællesskab og meget andet. I dag er det ikke nok, at en virksomhed blot stiller de basale rammer til rådighed – der skal mere til. Men hvordan ved vi om de har de rigtige rammer og hvordan ved vi, at de kan bruges til det som organisationen har behov for? Elsebeth Dahl Pedersen arbejder til dagligt som Senior Projekt Manager ved Novo Nordisk og hendes arbejdsfelt er ikke blot koncentreret omkring de bygninger, Novo Nordisk råder over, i lige så høj grad om det der sker indeni bygningerne. Hos Novo Nordisk arbejdes der intensivt på at skabe rammer om medarbejdernes arbejdsliv, der understøtter de aktiviteter der er i løbet af en arbejdsdag. Elsebeth kom med eksempler på hvordan man via enkle værktøjer kan redegøre for belægningsgrad, brug af rum, medarbejdertilfredshed og meget mere og hun vil fortælle, via hverdagseksempler, om hvordan FM er en vigtig medspiller for organisationen til at skabe en arbejdsplads, som til enhver tid er agil og rustet til at imødekomme fremtidens behov. 

 

 

Velfærd frem for mursten
v/Hugo Pedersen, kommunaldirektør Hørsholm Kommune & Gunnar Teis Hansen, partner F-Advise
Se præsentationen her

2d709b3gunnar

”Vi skal udnytte kommunens bygninger smartere, for her findes der store økonomiske potentialer, som bare venter på at blive omsat til velfærd.”

Hørsholm Kommune gennemfører i de kommende år Velfærd frem for mursten, som er en langsigtet udviklings- og investeringsstrategi. Strategien går ud på at fremtidssikre midler til kernevelfærden gennem at effektivisere Kommunens bygningsportefølje og samle ejendomsdriften på tværs af Kommunen. Det handler om frasalg, en bedre udnyttelse af bygningerne eller nybyggeri, der er bygget lige præcis til formålet, og det handler om optimering af ejendomsdriften. Det økonomiske potentiale er stort, og de realiserede økonomiske gevinster skal tilbage i kommunekassen til gavn for den fælles velfærd. Men bygninger er ikke bare mursten. Bygninger er også kultur, identitet og sjæl. Hvordan besluttes og hvordan gennemføres en ambitiøs ejendomsstrategi i en demokratisk organisation med mere end 25.000 interessenter? Og hvilken rolle spiller FM? 

”Vi skal udnytte kommunens bygninger smartere, for her findes der store økonomiske potentialer, som bare venter på at blive omsat til velfærd.” Hørsholm Kommune gennemfører i de kommende år Velfærd frem for mursten, som er en langsigtet udviklings- og investeringsstrategi. Strategien går ud på at fremtidssikre midler til kernevelfærden gennem at effektivisere Kommunens bygningsportefølje og samle ejendomsdriften på tværs af Kommunen. Det handler om frasalg, en bedre udnyttelse af bygningerne eller nybyggeri, der er bygget lige præcis til formålet, og det handler om optimering af ejendomsdriften. Det økonomiske potentiale er stort, og de realiserede økonomiske gevinster skal tilbage i kommunekassen til gavn for den fælles velfærd. Men bygninger er ikke bare mursten. Bygninger er også kultur, identitet og sjæl. Hvordan besluttes og hvordan gennemføres en ambitiøs ejendomsstrategi i en demokratisk organisation med mere end 25.000 interessenter? Og hvilken rolle spiller FM? Se præsentationen her

Netværks workshop
Fra brandmand til Facilities Manager
Vært: Poul Henrik Due

De fleste FM-/driftsorganisationer har rygende travlt i hverdagen med brandslukning. Der er for få hænder og interne kunder, der ønsker en kort responstid. Dette kan medføre, at de vigtigere, mere langsigtede opgaver drukner i den daglige to-do-liste. Workshoppen gav – gennem oplæg og drøftelser i grupper – inspiration til at bryde dette ræs mod de akutte opgaver. Du har ikke tid til at misse denne netværksoplevelse! 

 

Program fredag den 24. marts
Facilitator: Mette Walsted Vestergaard

Fredagens program kredser om inspiration, fra USA kommer vores Keynote speaker Dean Kashiwagi, som kommer med sit bud på FM-erens rolle i forhold til den overordnede strategi.
Vi har inviteret 4 spændende personligheder til en snak om support funktionernes vej mod nye ægteskaber, og senere vil vi få rig lejlighed til at diskutere værdiskabelsen i FM.

The survival og the Facility Manager (indlægget er på engelsk)
v/Dean Kashiwagi, Professor at Arizona State University
Se præsentationen her

Dr Dean

Fremtidens FM skal være lederbaseret frem for forvaltningsbaseret. De skal effektivisere deres service ydelser. Det vil være et krav til fremtidens professionelle FM’ere at de kan levere ”ønsket værdi??” til lavere omkostninger. Dette kan ikke opnås bare ved reducering af omkostninger. FM afdelingerne må ændre deres holdning til levering af ydelser. FM’ere må lære at tale topledelsens sprog for at lykkes med at blive direktionens foretrukne strategiske sparringspartner. 

 

En uniformering af service på tværs af locations og funktioner
v/Jens Sønderkær, Director, Partner, Strategy & Operation, Deloitte Consulting
Se præsentationen her

jens web 54

FM og de andre supportfunktioners forretningsmodel er under stærkt pres, og stadig flere virksomheder arbejder med integreret business service. Deloittes undersøgelser viser, at finans i højere grad end FM er initiativtagende, men også at alle funktioner vil blive både inddraget og stærkt påvirket. 

 

Support funktionerne på vej mod nye ægteskaber
FM og de andre supportfunktioner er alle på en rejse, fra faglig ekspert med fokus på operationelle funktioner til strategisk partner med stærkt indhold af ledelse og forretningsforståelse. Hvad kan FM lære af finans, kommunikation og HR? Skal vi arbejde mere strategisk sammen og er løsningen at gøre som Rambøll, og etablere en fælles organisation for alle de klassiske supportfunktioner?

IMG 20170324 125205

Deltagere i talkshow: Bo Pedersen, Group Director, Rambøll, Jens Ritnagel, Senior Consultant, Basico, Birgitte Henrichsen, Communication Executive, Maersk Group & Claes Brylle Hallqvist, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

 

 

 DFM netværk tager temperaturen på medlemsvirksomhederne
v/Poul Henrik Due, Sweco & Svend Bie, DFM netværk

Just My Type

Forud for dette års konference har sekretariatet udsendt en række spørgsmål til medlemsvirksomhederne for bl.a. at skabe et billede af i hvordan det går med udviklingen af FM. Til konferencen bliver der ligeledes mulighed for at give sin del af billedet og resultatet af den samlede undersøgelse bliver fremlagt. Se mere her

 

Debat: Sådan skaber, måler og vejer man værdi i FM
Bogen ”FM and CREM as Value Drivers” af Per Anker Jensen og Theo van der Voordt, der udkom i efteråret 2016, giver den hidtil mest omfattende præsentation af teori og professionel systematisk tilgang til, hvordan FM kan arbejde med at skabe værdi for forretningen. På baggrund af bogens tilgang sætter vi 3 personer i stævne, som hver især besidder en stor viden om hvordan man skaber, måler og vejer værdi. Og lægger op til en kreativ samtale med inddragelse af konferencedeltagerne.

debat

Mød: Per Anker Jensen, CFM, Liselotte Panduro, Nordic COO, CBRE &Jakob Moltzen, Director, Head of Group Workplace Management, NKT