Virksomhederne befinder sig på en kampplads, hvor der kæmpes om at skabe resultater for kunderne, tiltrække talent og vinde adgang til ressourcer. FM er på både strategisk, taktisk og operationelt niveau en del af virksomhedernes "must win battles"

Forretningsmand klar til kamp


I 2018 har vi givet Årskonferencen en lidt anden form. Hele Årskonferencen holdes under overskriften: Når FM styrker virksomhedernes kampkraft.

Vi har valgt ikke at gå ud i spor, men i stedet arbejde med en afvekslende form, hvor hver blok bliver indledt af en key note på 25-30 minutter, som bliver suppleret med enten korte indlæg  eller interview med praktikere eller forskere, der kan give en dimension til temaet. De fleste blokke afsluttes med fælles debat mellem key note, interviewpersoner og salen.

 

Praktisk information:

Dato: 22. - 23- marts 2018
Sted: Strand- og Badehotel Marienlyst i Helsingør
Tilmelding: via dette link

 **Foreløbigt program**

 

Torsdag den 22. marts
Facilitator: Rolf Ejlertsen

Kl. 09:00 Åbningstale: Derfor sætter vi fokus på virksomhedens kampkraft
v/Mogens Kornbo, bestyrelsesformand DFM netværk 

 

Forstå virksomhedens kampplads

Virksomheds evner til at udnytte de muligheder, der opstår kan være afgørende for succes. Som afhænger både af det marked og den verden, virksomheden er en del af og af virksomhedens styrker og svagheder. Skal vi sikre virksomhedsens udvikling og vækst, skal der lægges en seriøs strategi - og FM er en af nøglerne.  

Virksomhederne befinder sig på en kampplads – og facilities management kan bidrage væsentligt til sejr
v/ Flemming Jensen, adm. dir., DSB

flemming jensen.dsb

 

Hver eneste dag udkæmper virksomhederne slag om kunder, markedsandele og omsætning. Facilities managent kan bidrage væsentligt til at virksomhederne kommer sejrrigt ud af slagene, hvis de forstår, hvad der er på spil. Vi får en CEO’s perspektiv på de strategiske udfordringer og FM’s rolle.

 

 Støttefunktionerne er ikke til for at servicere kernefunktionerne – men for at sikre, at virksomheden klarer sig på kamppladsen
v/ Christine Cleemann, Regional Managing Director, RBL Scandinavia

Christine Clement

 

En virksomheds støttefunktioner ser ofte deres rolle som at servicere medarbejderne i de øvrige dele af virksomheden. Men det er ikke nok. Støttefunktionerne skal fokusere på, hvad der er på spil ude i virksomhedens marked - og med udgangspunkt i den forståelse understøtte kerneprocesserne.

 

Kræfternes samspil – et af krigsføringens grundprincipper, der sikrer, at støttefunktionerne bidrager til sejr
v/ Lars R. Møller, pens. oberst, samfundsdebattør, forfatter.

Lars Møller

De store militære teoretikere, som Carl von Clausewitz, har på baggrund af krigshistorien opstillet krigsføringens grundprincipper som er forfinet og den dag i dag udgør kernen i, hvordan militære enheder samarbejder for at sikre sejr. Vi får et indblik, hvordan de militære støttefunktioner bidrager til kerneprocesserne i en branche, hvor man ikke får point for at blive nummer 2.                                                                                                                                                                   

 Fælles debat: Flemming Jensen, Christine Clement & Lars R. Møller

 

Strategier, der bliver til noget

Det er ikke så svært at lave en strategi. Det svære ved strategiudvikling er, at få det til at blive til virkelighed. Mange virksomheder og organisationer har digre værker, der skal beskrive den ønskede fremtidige tilstand, men de lykkes ikke med at komme derhen. Strategien fejler, og forklaringerne står i kø, og retter sig mod ændringer i markedet som ikke var forudset, medarbejdere der ikke var dygtige nok eller ikke gjorde som der blev sagt eller...

Key Note
v/Morten Münster, CEO, TNC

Hvordan får man Grethe og Frantz til at acceptere free seating fremfor spærre en fast plads med tasker, mapper og billeder af familien?

Profilbillede1Mennesker i den virkelige verden opfører sig sjældent som de mennesker, vi bygger strategier til. De gør ikke, som vi har planlagt, de skal gøre. Faktisk modarbejder vi menneskets biologi og psykologi, når vi insisterer på, at gode argumenter, brændende platforme, klassisk change management, pjecer, kampagner og fællesmøder er vejen frem.

Kravene til FM’erne stiger hver dag. De skal både kunne navigere på et politisk, strategisk og praktisk niveau. Gerne samtidig med, at de jonglerer stakeholdere på alle niveauer af organisationen.

Hvordan omsætter man vage strategier til konkret virkelighed, hvordan får man folk til banale ting som at rydde op efter sig selv og slukke lyset, og hvordan får man Grethe og Frantz til at acceptere free seating fremfor spærre en fast plads med tasker, mapper og billeder af familien?

Interviewsamtale: Er FM taget til fange af konventioner og vanetænkning - hos sig selv og andre? Og hvad kan man gøre ved det?
Virksomhederne glemmer, at tingene hænger sammen og at hvis man for alvor skal have strategien til at blive til virkelighed, så må man som ledelse sikre, at der er sammenhængskraft i den strategi der udarbejdes. Det betyder helt konkret, at hvis man som ledelse ønsker at ændre eller bare justere strategien, er der en lang række afledede effekter der skal tages højde for. 

Deltagere: Inger Ravn, indehaver af Space Pro, Flemming Poulsen, Head of Facilities Manangement, Coop, Lars Birch, Head of Real Estate, Scion DTU & Morten Münster, adm. direktør, TNCFaciliteter der styrker performance og kampkraften

Facilities Management er over det seneste årti rykket fra at være et spørgsmål om at drive sine bygninger, kantiner, rengøring o.s.v. billigst muligt, til også at være et spørgsmål om, hvordan man skaber det bedste rum for arbejde, tiltrækker de rigtige medarbejdere og sikrer, at de kan gøre deres bedste – som enkeltpersoner eller i teams. FM er blevet et fag, der som alle andre går på to ben: Selvfølgelig betyder omkostninger meget, men det er lige så vigtigt at se på, hvordan aktiviteten understøtter virksomhedens kapacitet og kampkraft. Vi har inviteret Peggie Roth og Søren Samuel Prahl for at belyse, hvordan man kan bruge faciliteterne til at styrke kampkraften.

Key Note: Fungerer det på din arbejdsplads?
v/Peggie Rothe, Development Director & Head of Insights and Research Leesmann

Peggie hiresGennem Leesmanns globale undersøgelse om arbejdspladsens effektivitet, har man målt effektiviteten hos mere end 2.200 virksomheder på verdensplan. I indlægget vil Peggie fortælle os hvordan svarene fra mere end 250.000 ansatte kan hjælpe os til at forstå drivkraften bag virksomhedernes produktivitet. Hvordan forskellige workplace koncepter præsteres og hvilke karakteristika man finder hos højt ydende virksomheder (dette indlæg vil blive holdt på engelsk)

 

Workspace strategy
v/Søren Samuel Prahl, Head of Portfolio Management, Global Real Estate, Siemens Gamesa Renewable Energy

 nJCMCdRIgennem godt et år har Siemens Gamesa og Urgent.Agency arbejdet på en ny workplace strategy, der sætter retningslinjerne for virksomhedens fremtidige indretningskoncept. I centrum af øvelsen har været et stærkt fokus på at skabe nye, inspirerende rammer og understøtter en mere samarbejdsorienteret virksomhedskultur - og samtidig skabe en mere bæredygtig bygningsanvendelse - på alle parametre.

Søren deler erfaringerne om workplace strategy projektets udvikling - med særligt fokus på, hvordan man kan arbejde strategisk med Facility Management. 

 Der afsluttes med en debat

 

Anlæg, drift og data der styrker virksomhedens kampkraft

I Danmark anvender kommunerne, regionerne og staten samt private boligejere og virksomheder hvert år mange milliarder til byggeri og driften af bygninger. Det er vigtigt at sikre, at byggeriet og efterfølgende drift og vedligehold samlet set bliver en god investering. Drift og vedligehold udgør langt størstedelen af de samlede omkostninger i en bygnings levetid, og der er derfor meget at spare, hvis man vælger den ’rigtige’ løsning fra begyndelsen.

Key Note
v/Anders B. Møller, driftschef, DTU Campus Service & Claus Møller Rasmussen, bygherrechef, DTU Campus Service

Anders og Claus fortæller om hvad man som byg- og driftsherre kan gøre for at sikre sig at nye faciliteter opføres så FM-venligt som muligt. Fokus vil være på strategisk og taktisk niveau, og vi vil fortælle om CAS’ strategi for at få nye (og gamle) projektledere til at arbejde med FM-venligt byggeri, fra ide til aflevering.

Sådan får vi viden til at flyde fra anlæg til drift og fra drift til anlæg
Interview med Helle Lohmann Rasmussen, Ph.d. studerende, System Analysis, DTU Management Engineering

helle

Helle vil bl.a. præsentere os for 2 hovedstrømninger i knowledge-transfer teorien, og præsenterer os ligeledes for 2 kontrasterende tilgange til hvordan viden kan flyttes. Den ene tilgang er en positivistisk tilgang, hvor checklister, databaser, dokumenter er i fokus, mens den anden har en social konstruktivistisk tilgang, hvor opfattelsen er at viden ikke kan flytte uafhængigt af mennesket. 

Helle vil gøre os klogere på de to meget forskellige teoretiske tilgange til videnoverførsel, som kan være gavnlige for FM’ere, at have i tankerne, når de ønsker at skubbe viden ind i et byggeprojekt (eller et hvilket som helst andet projekt), eller trække viden ud af et projekt. Vi kan afsløre, at det handler om en kuffert og en fugl.

Strategisk ejendomsportefølje i kommunerne
Interview med Kristoffer Slottved, projektleder, KL

KSLKL har i efteråret 2017 gennemført en foranalyse af kommunernes behov for og ønsker til IT og data samt metoder og procesunderstøttelse af den kommunale ejendomsadministration.

66 kommuner deltog i analysen og efterfølgende i workshops, som har givet Kristoffer et unikt indblik i kommunernes strategiske ejendomsadministration. 

Kristoffer vil fortælle om projektet, som har navnet KKm² (kloge kommunale kvadratmeter) Hør hvordan projektet vil blive fremtidens uvurdelige værktøj for kommunerne landet over og danner grundlaget for "at komme ind i kampen" med de næste skridt for styring, optimering og strategisk udvikling af kommunernes ejendomsporteføljer. Som skal munde ud i mere veldfærd - færre ressourcer.


En strategisk, matematisk model for vedligehold af 1,8 mio. m²
Interview med Vibeke Prahl, enhedschef, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden

vibekeEt samlet overblik over bygningsmassens vedligeholdelsestilstand er en forudsætning for at planlægge vedligehold og prioritere de ofte begrænsede drifts- og vedligeholdsmidler, uanset om du er offentlig eller privat bygningsforvalter.

Region Hovedstadens politikere bestilte derfor en økonomisk analyse af bygningsmassens vedligeholdelsestilstand. Samtidigt med analysens gennemførelse blev Center for Ejendomme (CEJ) dannet, og analysens resultater forventes derfor at bidrage væsentligt til CEJ´s prioritering og strategi for bygningsvedligehold.

Som ny organisation står vi i den situation at manglende ensartethed og overblik over tegningsgrundlag, rumdatabaser mv. giver udfordringer i forhold til strategi, tværgående indsatser og prioritering. Analysen over bygningsmassens vedligeholdelsestilstand bringer disse forhold i orden, og giver Center for Ejendomme en unik mulighed for at benytte data videre. 

artikel
Vil du smugkigge på Region Hovedstadens projekt?
Læs artiklen "Hvordan står det til?" i FM Update nr. 4/2017, og læs mere om projektet 


Fælles debat: Hvad kommer først: data eller strategi? Kan du lægge en strategi uden data og kan du samle data uden strategi?

Programmet forventes af slutte kl. 16:00 hvorefter der vil være en række valgfrie workshops inden vi mødes over en drink inden middagen

 

Middag, netværk, forrygende underholdning og drinks

Kl. 18:30     Velkomstdrink

Kl. 19:00     Vi går til bords

Kl. 20:30     Djøf med løg

Kl. 22:00     Musik, dans og drinks

Kl. 01:00     Godnat, vi ses imorgen

 

Program fredag den 23. marts

Et af de allervigtigste værktøjer i enhver Facilities Managers værktøjskasse er contract management. Både leverandørerne og kunderne kæmper for at få samspillet til at være mere strategisk og få en mere ligeværdig fokus på omkostninger og leverancernes betydning for virksomhedernes præstationsevne og slagkraft. Men de gode intentioner om partnerskab ender ofte uforløst. I denne blok sætter vi fokus på, hvad vi rent faktisk ved, og vi spørger både leverandørsiden og kundesiden: ”kan vi ikke gøre det lidt bedre”.

Key Note: Dokumenterede erfaringer fra strategiske partnerskaber
v/Magnus Kuchler, partner EY

magnusHvordan kommer leverandør og kunde til at trække på samme hammel i lige så høj grad som når leverancerne kommer fra en intern funktion. En af de samarbejdsmodeller, der arbejdes med i contract management hedder Vedsted, og EY er nu ikke mindst i Sverige kommet så langt med konkrete erfaringer, at forskellen på det gode og det mindre gode samarbejde kan dokumenteres. Magnus vil via cases give os konkrete eksempler på erfaringerne med strategiske partnerskaber. 

 

Fra fast ejendom til bygninger, der styrker kampkraften

En sammenhængende Facilities Management strategi, der understøtter virksomhedens kampkraft, starter med at stille spørgsmålet: Har vi de rigtige bygninger de rigtige steder? Det er et stort og komplekst spørgsmål, men ikke desto mindre et spørgsmål, som flere og flere er begyndt at stille helt rutinemæssigt. Real Estate er blevet en stadig mere integreret del af Facilities Management, og det giver helt nye strategiske muligheder.

Skiftet fra fast ejendom til flydende portefølje er resultatet af bl.a. digitalisering, globalisering og nye forretningsmodeller. Vi har inviteret en række indlægsholdere, der vil belyse emnet fra flere vinkler.

Ejendomme er blevet dynamisk faktor i virksomhedens kampkraft
 
v/Flemming Engelhardt, add. direktør, Newsec Datea

flemming engelhardt


Det gode, gamle danske begreb, fast ejendom, er efterhånden misvisende. Ejendom i dag er ikke længere fast, men flydende.

Virksomhederne er i dag meget mere agile, og de tilpasser hele tiden deres bygninger til det, de har brug for. Fast ejendom er blevet en lige så dynamisk faktor i virksomhedernes kampkraft som alle andre strategiske elementer. 

Vi skal turde stille spørgsmålet: har vi de rigtige bygninger
v/Michael Ertmann, afdelingsleder, Favrskov kommune

At sælge eller nedrive bygninger kan være ømtåleligt ikke mindst i politisk ledede organisationer. Men det kan lade sig gøre at gøre spørgsmålet: Har vi de rigtige bygninger de rigtige steder til et helt naturligt spørgsmål i forbindelse med alle større forandringsprojekter. Michael Ertmann fortæller, hvordan man har grebet den proces an i Favrskov Kommune.