I Danmark anvender kommunerne, regionerne, staten samt private boligejere og virksomheder hvert år mange milliarder til byggeri og driften af bygninger. Det er vigtigt at sikre, at byggeriet og efterfølgende drift og vedligehold samlet set bliver en god investering. Drift og vedligehold, udgør langt størstedelen af de samlede omkostninger i en bygnings levetid, og der er derfor meget at spare, hvis man vælger den ’rigtige’ løsning fra begyndelsen.
 
Kl. 15.10 Anlæg, drift og data der styrker virksomhedens kampkraft
v/Rolf Ejlertsen

Kl. 15:15 Hvad er FM venligt byggeri?
v/Anders B. Møller, driftschef, DTU Campus Service & Claus Møller Rasmussen, bygherrechef, DTU Campus Service

Kl. 15:40 2 teoretiske tilgange til videnoverførsel
Interview med Helle Lohmann Rasmussen, Ph.d. studerende, System Analysis, DTU Management Engineering

Kl. 15:50Strategisk ejendomsportefølje i kommunerne
Interview med Kristoffer Slottved, projektleder, KL

Kl. 16:00 En strategisk, matematisk model for vedligehold af 1,8 mio. m²
Interview med Vibeke Prahl, enhedschef, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden

Kl. 16:10 Debat: Hvad kommer først: data eller strategi? Kan du lægge en strategi uden data og kan du samle data uden strategi?

Programmet forventes af slutte kl. 16:30 hvorefter der vil være en række valgfrie workshops inden vi mødes over en drink inden middagen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvad er FM venligt byggeri?
v/Anders B. Møller, driftschef, DTU Campus Service & Claus Møller Rasmussen, bygherrechef, DTU Campus Service

Anders og Claus fortæller om hvad man som byg- og driftsherre kan gøre for at sikre sig at nye faciliteter opføres så FM-venligt som muligt. Fokus vil være på strategisk og taktisk niveau, og vi vil fortælle om CAS’ strategi for at få nye (og gamle) projektledere til at arbejde med FM-venligt byggeri, fra ide til aflevering.

2 teoretiske tilgange til videnoverførsel
- Vi kan afsløre, at det handler om en kuffert og en fugl

helle

Interview med Helle Lohmann Rasmussen, Ph.d. studerende, System Analysis, DTU Management Engineering

Helle vil bl.a. præsentere os for 2 hovedstrømninger i knowledge-transfer teorien, og præsenterer os ligeledes for 2 kontrasterende tilgange til hvordan viden kan flyttes. Den ene tilgang er en positivistisk tilgang, hvor checklister, databaser, dokumenter er i fokus, mens den anden har en social konstruktivistisk tilgang, hvor opfattelsen er at viden ikke kan flytte uafhængigt af mennesket. 

Helle vil gøre os klogere på de to meget forskellige teoretiske tilgange til videnoverførsel, som kan være gavnlige for FM’ere, at have i tankerne, når de ønsker at skubbe viden ind i et byggeprojekt (eller et hvilket som helst andet projekt), eller trække viden ud af et projekt. Vi kan afsløre, at det handler om en kuffert og en fugl.

KKm²: Strategisk ejendomsportefølje i kommunerne

KSLInterview med Kristoffer Slottved, projektleder, KL

KL har i efteråret 2017 gennemført en foranalyse af kommunernes behov for og ønsker til IT og data samt metoder og procesunderstøttelse af den kommunale ejendomsadministration. 

66 kommuner deltog i analysen og efterfølgende i workshops, som har givet Kristoffer et unikt indblik i kommunernes strategiske ejendomsadministration. 

Kristoffer vil fortælle om projektet, som har navnet KKm² (kloge kommunale kvadratmeter) Hør hvordan projektet vil blive fremtidens uvurdelige værktøj for kommunerne landet over og danner grundlaget for "at komme ind i kampen" med de næste skridt for styring, optimering og strategisk udvikling af kommunernes ejendomsporteføljer. Som skal munde ud i mere veldfærd - færre ressourcer.

Vil du gå dybere i emnet? Deltag i workshoppen torsdag eftermiddag
Kristoffer Slottved og Preben Gramstrup har analyseret kommunernes behov for data og IT til at understøtte porteføljestyring og arealoptimering. De afholder en workshop, som varer 45 min. De præsenterer foranalysen og lægger op til diskussion af, hvilke data der er behov for at kunne skabe kloge m² samt hvilke muligheder og barriere, der er for kloge kommunale m² i de kommende år. Læs mere her  

En strategisk, matematisk model for vedligehold af 1,8 mio. m²

vibeke

Interview med Vibeke Prahl, enhedschef, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden

Et samlet overblik over bygningsmassens vedligeholdelsestilstand er en forudsætning for at planlægge vedligehold og prioritere de ofte begrænsede drifts- og vedligeholdsmidler, uanset om du er offentlig eller privat bygningsforvalter. 

Region Hovedstadens politikere bestilte derfor en økonomisk analyse af bygningsmassens vedligeholdelsestilstand. Samtidigt med analysens gennemførelse blev Center for Ejendomme (CEJ) dannet, og analysens resultater forventes derfor at bidrage væsentligt til CEJ´s prioritering og strategi for bygningsvedligehold. 

Som ny organisation står vi i den situation at manglende ensartethed og overblik over tegningsgrundlag, rumdatabaser mv. giver udfordringer i forhold til strategi, tværgående indsatser og prioritering. Analysen over bygningsmassens vedligeholdelsestilstand bringer disse forhold i orden, og giver Center for Ejendomme en unik mulighed for at benytte data videre. 

artikel
Vil du smugkigge på Region Hovedstadens projekt?
Læs artiklen "Hvordan står det til?" i FM Update nr. 4/2017, og læs mere om projektet 

 


Fælles debat: Hvad kommer først: data eller strategi?
Kan du lægge en strategi uden data og kan du samle data uden strategi?

Med:

  • Anders B. Møller, driftschef, DTU Campus Service
  • Claus Møller Rasmussen, bygherrechef, DTU Campus Service
  • Helle Lohmann Rasmussen, Ph.d. studerende, System Analysis, DTU Management Engineering
  • Kristoffer Slottved, projektleder, KL
  • Vibeke Prahl, enhedschef, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden

Tilbage