En sammenhængende FM strategi, der understøtter virksomhedens kampkraft, starter med at stille spørgsmålet: Har vi de rigtige bygninger de rigtige steder? Det er et stort og komplekst spørgsmål, men ikke desto mindre et spørgsmål, som flere og flere er begyndt at stille helt rutinemæssigt. Real Estate er blevet en stadig mere integreret del af FM, og det giver helt nye strategiske muligheder.

Skiftet fra fast ejendom til flydende portefølje, er resultatet af bl.a. digitalisering, globalisering og nye forretningsmodeller. Vi har inviteret en række indlægsholdere, der vil belyse emnet fra flere vinkler.

Kl. 11.00 Fra fast ejendom til bygninger, der styrker kampkraften
v/Rolf Ejlertsen

Kl. 11.05 Ejendomme er blevet dynamisk faktor i virksomhedens kampkraft
 
v/Flemming Engelhardt, adm. direktør, Newsec Datea

Kl. 11.25 Når integrering skaber værdi – fra FM leverandør til strategisk rådgiver
v/Karina Moll Ravn, Executive Director, CBRE 

Kl. 11.40 Vi skal turde stille spørgsmålet: "Har vi de rigtige bygninger?"
Interview Michael Ertmann, afdelingsleder, Favrskov kommune

Kl. 11.50 Virksomhedernes behov for bygninger ændrer sig konstant, men vi skal stadig prøve at tænke langsigtet
Interview Jacob Mørch-Sørensen, forretningsudvikler, Freja Ejendomme

Kl. 12:00 Debat 
Med: Flemming Engelhardt, Liselotte Panduro, Michael Ertmann og Jacob Mørch-Sørensen

Kl. 12:30 opsamling og afrunding af konferencen
v/Svend Bie, direktør, DFM netværk

Kl. 13:00 Frokost

Kl. 14:00 Afrejse

 

 

Ejendomme er blevet dynamisk faktor i virksomhedens kampkraft 

flemming engelhardt


Flemming Engelhardt, adm. direktør, Newsec Datea
Det gode, gamle danske begreb, fast ejendom, er efterhånden misvisende. Ejendom i dag er ikke længere fast, men flydende.

Virksomhederne er i dag meget mere agile, og de tilpasser hele tiden deres bygninger til det, de har brug for. Fast ejendom er blevet en lige så dynamisk faktor i virksomhedernes kampkraft som alle andre strategiske elementer. 


Når integrering skaber værdi – fra FM leverandør til strategisk rådgiver

Karin Moll Ravn executive director i CBREKarina Moll Ravn, Executive Director, CBRE 
Kun når vi formår at yde strategisk rådgivning ved integrering af redskaber som FM, space management, Energy & Sustainability, langsigtede ejendomsstrategi etc kan vi løfte FM til at deltage aktivt i virksomhedens strategiudvikling.

Som strategisk rådgiver skal vi demonstrere hvordan en virksomheds kerneforretning understøttes og supporteres af virksomhedens bygninger og geografiske placering, og hvordan en virksomheds ejendomsportefølje kan være med til at påvirke bundlinjen  

Vi skal turde stille spørgsmålet:
"Har vi de rigtige bygninger?"

image 12341Interview med Michael Ertmann, afdelingsleder, Favrskov kommune
At sælge eller nedrive bygninger kan være ømtåleligt ikke mindst i politisk ledede organisationer.

Men det kan lade sig gøre at gøre spørgsmålet: "Har vi de rigtige bygninger de rigtige steder?" til et helt naturligt spørgsmål i forbindelse med alle større forandringsprojekter. Michael Ertmann fortæller, hvordan man har grebet den proces an i Favrskov Kommune. 

Virksomhedernes behov for bygninger ændrer sig konstant, men vi skal stadig prøve at tænke langsigtet

jacob moerch soerensen

Interview med Jacob Mørch-Sørensen, forretningsudvikler, Freja Ejendomme
Der er stadig større fokus på at bygge, bruge og drifte de bygningsmæssige faciliteter økonomisk optimalt, og der er samtidig brug for en agil tilpasning af de bygningsmæssige rammer.

 

Fælles debat 

Mød:

  • Flemming Engelhardt, add. direktør, Newsec Datea
  • Michael Ertmann, afdelingsleder, Favrskov kommune
  • Liselotte Panduro, Nordic COO, CBRE 
  • Jacob Mørch-Sørensen, Freja Ejendomme

Tilbage