Fleksibilitet og agilitet er buzzwords med indhold

Teknologien skaber nye forretningsmodeller og nye arbejdsprocesser, og det skal omsættes i nye FM-strategier og nye FM-services. Fremtidens virksomheder har færre fastansatte men forpligtende forhold til freelancere og samarbejdspartnere. Fleksibilitet og agilitet er buzzword med indhold.

Kl. 11:00 Fremtidens bygninger - scenografi mellem mennesker!
v/Gitte Andersen, Global Head of Workplace Management & Design, SIGNAL Group, and Head of SIGNAL UK

Kl. 11.20 FM bidrager til medarbejdernes performance
v/Kåre Jørgensen, Facility Management chef, BEC

Kl. 11:35 Good working environment
v/Eva Bjerrum, Distinguished Organisation Analyst Alexandra Institute, New Ways of Working, People Technology and Business Lab & Gitte Frederiksen Kjølby, Head of Interior and behavior hos ERIK arkitekter

Kl. 11:55 Debat: Hvordan ser fremtidens arbejdsplads ud - og hvilken rolle spiller FM?
I panelet sidder: Gitte Andersen, Kåre Jørgensen, Eva Bjerrum & Gitte Frederiksen Kjølby

 

Fremtidens bygninger - scenografi mellem mennesker!

Gitte Andersen
Global Head of Workplace Management & Design, SIGNAL Group, and Head of SIGNAL UK

Gitte Andersen1
Det kunne lyde sin titlen på en B-film, når trendforskere taler om, at "The War of Talent" nu er gået ind. Det er det dog langtfra, det er blot et af de mange management udtryk, der bruges til at italesætte den skinbarlige workplace-virkelighed, vi er midt i.

Med udgangspunkt i hendes kapitel i bogen "FM som digital forandringsagent" vil Gitte tegne et billede af FM i forandring.

Fokus er flyttet op i fødekæden - idag ses bygninger som et redskab til at sikre bedre performance.  

 

FM bidrager til medarbejdernes performance

Kåre Jørgensen
Facility Management chef, BEC

Kåre Jørgensen1


Kåre Jørgensen, Bankernes EDB Central, arbejder i en virksomhed, hvor direktionen besluttede et strategiskifte, der betyder at man anerkender og insistere på at FM fagligheden, bidrager til og understøtter medarbejdernes performance på alle lokationer, både i DK og i Warszawa.

Kåre blev chef for FM i BEC 1 april 2018 og kan fortælle at selv om det er fantastisk at have ledelsens opbakning, så er det en transformation, som ikke kommer af sig selv, man skal turde tage ansvaret og ”steppe up”

 

Good working enviroment
Alexandra Instituttet har gennemført en meget omfattende afdækning af arbejdsprocesser og rum for ARLA (50 observationsdage) ved at ”gå på opdagelse” og observere den nuværende adfærd og aktiviteter i hovedbygningen, som kunne danne grundlag for ideer til nye og bedre løsninger. Fordelen ved en etnografisk analyse er, at den giver et (ofte overraskende) billede af arbejdsmiljøerne, som leder til nogle helt andre erkendelser, fordi “øjnene udefra” giver nye perspektiver og eksempler. Eva og Gitte vil dele deres erfaringer fra projektet, som er godkendt og bliver implementeret i løbet af 2019

 

Debat: Hvordan ser fremtidens arbejdsplads ud - og hvilken rolle spiller FM?
I panelet sidder: Gitte Andersen, Kåre Jørgensen, Eva Bjerrum & Gitte Frederiksen Kjølby