Future of Work

Teknologien skaber nye forretningsmodeller og nye arbejdsprocesser, og det skal omsættes i nye FM-strategier og nye FM-services. Fremtidens virksomheder har færre fastansatte men forpligtende forhold til freelancere og samarbejdspartnere. Fleksibilitet og agilitet er buzzword med indhold.

 

How Tech is Enabling Service Based Business

Alex Rose
Head of EMEA Digital Product Sales, CBRE
(Indlægget holdes på engelsk)

AR Headshot JanAlex Rose, Head of Digital Product CBRE, har arbejdet med “Proptech” så længe som dette begreb har eksisteret . Hun var med i en startup I New York  inden for Proptech, der I 2017 blev opkøbt af CBRE, og nu indgår I CBRE’s aktiviteter over for bygningsejerne.

Alex vil tage os med på sin rejse fra startup til global real estate og ikke mindst hvordan teknologi kan gøre bygningsportefølje kunde- og brugerorienteret. Hun vil kort demonstrere to af CBRE’s teknologier og vil fortælle om den indsigt i kundernes behov som en klar digital tankegang giver.

 Proptech er en sammentrækning af “property” og “technology” og er blevet et centralt begreb I den digitale transformation af ejendomsindustrien. Proptech indeholder både den teknologiske, den mentale og den forretningsmæssige transformation som digitalisering medfører i real estate.

Se Alex Rose´s præsentation her

 

Fremtidens bygninger - scenografi mellem mennesker!

Gitte Andersen
Global Head of Workplace Management & Design, SIGNAL Group, and Head of SIGNAL UK

Gitte Andersen1
Det kunne lyde sin titlen på en B-film, når trendforskere taler om, at "The War of Talent" nu er gået ind. Det er det dog langtfra, det er blot et af de mange management udtryk, der bruges til at italesætte den skinbarlige workplace-virkelighed, vi er midt i.

Med udgangspunkt i hendes kapitel i bogen "FM som digital forandringsagent" vil Gitte tegne et billede af FM i forandring.

Fokus er flyttet op i fødekæden - idag ses bygninger som et redskab til at sikre bedre performance.  

Se Gitte Andersens præsentation her

 

FM bidrager til medarbejdernes performance

Kåre Jørgensen
Facility Management chef, BEC

Kåre Jørgensen1


Kåre Jørgensen, Bankernes EDB Central, arbejder i en virksomhed, hvor direktionen besluttede et strategiskifte, der betyder at man anerkender og insistere på at FM fagligheden, bidrager til og understøtter medarbejdernes performance på alle lokationer, både i DK og i Warszawa.

Kåre blev chef for FM i BEC 1 april 2018 og kan fortælle at selv om det er fantastisk at have ledelsens opbakning, så er det en transformation, som ikke kommer af sig selv, man skal turde tage ansvaret og ”steppe up”

Se Kåres præsentation her

 

Good working enviroment

Eva Bjerrum, Distinguished Organisation Analyst Alexandra Institute

Gitte Kjøjby, Head of Interior and behavior hos ERIK arkitekter

Eva Bjerrum pressGFK IMG 7274 RGB udvalgt 1000x1000

Alexandra Instituttet har sammen med Erik Arkitekter gennemført en meget omfattende afdækning af arbejdsprocesser og rum på ARLAs hovedkontor. Afdækningen indeholder observationer, interviews og bygningsanalyser . Projektet har resulteret i en helt unik kobling imellem etnografiske analyser og arkitektoniske løsninger, et match mellem arbejdsmæssige behov og nye rumlige muligheder. Eva og Gitte vil dele deres erfaringer fra projektet, som er godkendt og bliver implementeret i løbet af 2019

 

Debat: Hvordan ser fremtidens arbejdsplads ud - og hvilken rolle spiller FM?
I panelet sidder: Gitte Andersen, Kåre Jørgensen, Eva Bjerrum & Gitte Frederiksen Kjølby