DFM Årskonference 2020 LOGO

 

TORSDAG

09:00

Ankomst og morgenmad

09:30

Åbningstale

09.50

Åbningstale v/Flemming Wulff Hansen, bestyrelsesformand DFM netværk og Laura Lindahl, direktør DFM Netværk

10:00

Årets konferencier Katrine Hertz Mortensen præsenterer sig selv og programmet for konferencen

 

Blok 1 Det meningsfulde arbejdsliv – hvad er det?

10:10

Farvel succestyranni – og goddag til bidrag og relationer
Emilia Van Hauen, sociolog
Det moderne liv giver os masser af frihed til at vælge, hvilket liv vi vil leve. Men det har desværre også gjort os stressede, angste, søvnløse, deprimerede og ensomme.
Skal vi sikre, at det er resultaterne, arbejdsglæden, livskvaliteten og fællesskabet vi dyrker, skal vi have fokus på især to ting: Vores bidrag og vores relationer.

10:40

Gode rum til din hjerne på arbejde
Lene Becker, LAIKA
LAIKA rumdesign hjælper virksomheder med at få nye funktionelle og inspirerende arbejds- og læringsrum, der understøtter organisationens strategi og medarbejdernes behov. I samarbejde med hjerneforsker Laust Lauridsen har LAIKA undersøgt vidensmedarbejderens mange daglige aktiviteter, for bedst muligt at skabe gode rum til din hjerne på arbejde. Oplægget giver også konkrete og hands-on eksempler på, hvordan man indrette sig efter denne indsigt i hverdagen - til gavn for organisationer, mennesker og miljø.
Space matters!

11:05

Pause 

11:35

Hvad kræver det åbne kontorlandskab for at være en succes?
Topdanmark, Morten Pilebo, Forvaltningschef
Åbne kontorlandskaber sparer kvadratmeter, men kræver mere af ledelsen. Forandringsledelse er nøgleordet, hvis det åbne kontorlandskab skal blive en succes.
Morten Pilebo, fortæller, hvordan Topdanmark har taget forandringsledelse alvorligt i relation til at lede medarbejdere i det åbne kontorlandskab.

 

Blok 2 Mange gode grunde til at dyrke verdensmålene

12:00

Bæredygtige omstilling for 400 milliarder – interesseret?
Dansk Erhverv, Malene Thiele, CSR-chef
Siden midt 80’erne har vi talt om virksomhedernes samfundsansvar eller bæredygtige bidrag til samfundet. Det er ikke i sig selv nyt. Dét, der er nyt, er følelsen af, at det haster. Eller rettere, der er evidens for, at det haster. I Danmark ser vi allerede en række store virksomheder gå foran i den bæredygtige omstilling. Men alle kan få gavn af en bæredygtig indsats. Dansk Erhvervs CSR-chef fortæller om forretningsmulighederne i FN’s 17 verdensmål, og hvorfor det ikke kun er interessant for de store virksomheder.

12.25

Verdensmål tiltrækker kvalificeret arbejdskraft – de unge
Deloitte, Mette Schønnemann, Kommunikationsdirektør
De unge sender et klart opråb til virksomhederne om at tage et mere positivt ansvar for en bæredygtig udvikling. Millennial generationen ønsker at arbejde for virksomheder, der tager større medansvar, når det handler om at løse verdens store problemer. Det er vigtigt, at FM forstår dette – og udnytter potentialet, de unge bringer.
Deloitte har en række rapporter, som adresserer netop denne udfordring. Kommunikationsdirektør Mette Schønnemann fremlægger konklusionerne og deler sine perspektiver på rapporterne.

12:50

Frokost 

13:50

Verdensmål i praksis – et strategisk valg
Gehl – Making Cities for People, Helle Søholt, CEO & Founding Partner
Gehl er en formålsdrevet arkitektvirksomhed, der arbejder med bæredygtighed i flere store byer i verden og i Danmark og Skandinavien med by-strategisk udvikling, planlægning, inddragelse og design. Gehl oplever, hvordan bæredygtighed er gået fra at være drøftelser i kommuner og imellem politikere til at være et vækstområde med store forretningsmuligheder. Med et øget pres på både miljø og levevilkår i verden, vokser efterspørgslen på virksomheder, der vil gøre en forskel.
Helle Søholt kommer her med tre gode råd til dig, der også vil arbejde med FN's verdensmål i din virksomhed.

14:15

Bæredygtighed i byggeriet – det giver mening

Aalborg Kommune, Peter Munk, Bygningschef,
FN’s 17 verdensmål giver Byg- og driftsherren en unik mulighed for at sætte det bæredygtige byggeri på dagsordenen. Bæredygtigt byggeri og drift understøtter en række af verdensmålene, men vi skal som byg- og driftsherre være i stand til at give konkrete bud på, hvordan de lever op til verdensmålene og kunne gøre dem målbare.

I Aalborg Kommune har de en lang tradition for at tænke og arbejde bæredygtigt og har senest vedtaget en bæredygtighedsstrategi med reference til FN’s 17 verdensmål. Bygningschef Peter Munk vil give nogle konkrete eksempler på hvordan strategien kan omsættes i praksis.

14.40

Pause 

15.10

Verdensmål i praksis – hvordan spiser man en elefant?

DR,  Birgitte Kehler Holst og Nicki Pagh Børgesen, begge Senior Projektleder, DR Ejendomme & service


Man laver en plan og så deler man gafler ud.

Arbejdet med FN’s verdensmål behøver ikke strande på direktionsgangen. Det er i høj grad et spørgsmål om lavpraktik i driften. Ud fra en ’mange små skridt’ strategi har DR sat bredt fokus på bæredygtighed, sparet en masse penge og har skabt en grøn omstillingskultur. Oplægget lægger op til at alle kan stjæle med arme og ben, så vi ikke alle skal opfinde den dybe tallerken.

 

Blok 3 Data og måling i praksis

15:25

Hvordan skaber man ny viden og indsigt på baggrund af data?
Alexandra instituttet, Mia Kruse Rasmussen, Manager of Human Insights, Senior Anthropologist
En ting er at blive i stand til at samle de rette data op, så man kan trække informationer ud af dem, men at få omsat de informationer til viden, der kan bruges til at træffe beslutninger eller sætte de rette initiativer i gang, det kan være svært.
Hvor kvantitative data kan give os informationer om hvad og hvornår, så kan det kvalitative perspektiv hjælpe os med at forstå, hvorfor tingene ser ud som de gør – hvilket er en helt afgørende forudsætning for at kunne skabe forandring.
Mia Kruse Rasmussen fra Alexandra Instituttet vil på baggrund af en række erfaringer kunne pege på nogle af de udfordringer og potentialer, der ligger i at bruge data på nye måder og hvilken værdi det kan skabe.

15.50

Hvordan kan man udnytte eksisterende data klogt?
Famly, Henrik Møller Rasmussen, Founder og Cheif Data Officer
Famly har udviklet en softwareplatform til daginstitutioner i Danmark, England og Tyskland. Med Famly kan institutioner nemt håndtere ting som forældrekommunikation, fraværsregistrering, timeregistrering, forældrefakturering/betaling, venteliste, læreplaner, vagtplanlægning m.m.
Famly forklarer, hvordan de udnytter eksisterende data i deres platform til at yde proaktiv support for at skabe gladere kunder og reducere opsigelser. Men det opsamlede data har også givet værdi for Famlys kunder. Det har blandt andet ført til analyse af fravær hos børn og medarbejdere, der kan være med til at afsløre ting som dårligt indeklima, dårlig ledelse eller andet.

16.15

Opsamling på dagen ved Katrine Hertz Mortensen

16.30

Det officielle program er slut

17:00

Frivillig workshop

Brok!
Mads Keiser er tekstforfatter, entertainer og journalist.
Der småbrokkes konstant på danske arbejdspladser. Så er der det ene galt, så er der det andet galt. Så er det for varmt, så for koldt. Så er køen i kantinen for lang. Så er pausen for kort. Og så er der gudhjælpemig kødfri dag igen!
Hvor det kan være ganske befriende at komme af med brok, så er det tit knap så godt at skulle høre på det.
Men heldigvis er der måder at vende hverdagens brok, stress og små-irritationen til noget sjovt. I et underholdende foredrag gennemgår Mads Keiser teknikken og giver eksempler på det der kaldes “inkluderende humor”.

18:30

Middag og underholdning

 

FREDAG

09:00

Godmorgen og præsentation af dagens program ved Katrine Hertz Mortensen

 

Blok 4 – Medarbejdertrivsel, en del af FM?

09:15

Dennis Nørmark, antropolog, forfatter
Hvad fik vi egentlig så travlt med?
Aldrig har vi haft flere effektiviseringer og digitale løsninger, der burde frisætte mere tid til kerneopgaven, og aldrig har vi brugt vores tid på flere overflødige ting end nu. I hvert fald ifølge Dennis Nørmark, der sammen med filosoffen Anders Fogh Jensen har udgivet debatbogen ”Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting”, der øjeblikkeligt strøg til tops på bestsellerlisten.
Igennem foredraget stiller Nørmark skarpt på alle de overflødige opgaver, vi fylder arbejdstiden med. Et problem, der plager det private erhvervsliv mindst lige så meget som det offentlige.

10:00

4-dages arbejdsuge – er det fremtidens arbejdsuge?
CBS, Michael Pedersen, Assistant professor, Department of Management, Politics and Philosophy
IHH Nordic indførte for 3 år siden en 4-dages arbejdsuge. Michael Pedersen har fulgt dem og andre virksomheder i et forskningsprojekt om 4-dages arbejdsuge. Hvordan har indførelsen af 4-dages arbejdsuge påvirket dagligdagen, hvilke konkrete vaneændringer kræver en sådan forandring? Og hvad har ændringerne krævet af ledelsen, medarbejdernes og kundernes indbyrdes relationer?

10:30

DFM’s nye CR’s programme – ”ledige i branchen”

11:00

Pause 

 

Blok 5 Co-work places – er det fremtiden for andre end starts up?

11:30

We Work, Peter Ankerstjerne, SVP, Head of digital FM & Workplace Experience at PxWe, EMEA
Hvordan udvikler markedet sig for Space-as-a-Service/Coworking sig internationalt, og hvordan kan danske virksomheder integrere dette som en del af deres workplace strategi. Hvad er WeWork's syn pa udviklingen, og hvordan de forventer, at både CRE og FM markedet vil blive påvirket af denne trend på både kort og lang sigt.

11:55

TOPdesk, Erling Brodersen, Country manager
TOPdesk er en hollandsk software virksomhed, som er flyttet fra eget domicil til et kontorfællesskab. Hør, om deres overvejelser forud for den beslutning og hvilke effekter, som det gav dem. Er der flere fordele end ulemper og hvilke områder har de mistet indflydelse på?
Hvorfor mener TOPdesk, at deres fremtidige kontorarbejdspladser er kontorfællesskaber.

12:20

Opsamling og afrunding på dagene ved Katrine Hertz Mortensen

12:50

Tak for i år ved Flemming Wulff Hansen og Laura Lindahl

13.00

Frokost – kom godt hjem