2003

Modtageren af den første Driftsherrepris i 2003 bliver Rigshospitalets Servicecenter for målbevidst arbejde med bedre og billigere serviceydelser til hospitalets mange funktioner, samtidig med at medarbejderne er blevet mere engagerede og tilfredse.

Det er godt, at servicefunktioner for en gang skyld bliver sat i centrum, sagde H-S bestyrelsesformand Lars Engberg, da Rigshospitalets Servicecenter torsdag eftermiddag 30.10 modtog Driftsherreprisen 2003.

Serviceminded og effektivt

Pragmatisk samspil mellem offentlig og privat virksomhed bag Rigshospitalets effektive driftsorganisation

Rigshospitalets Servicecenter er valgt som den første modtager af BoligfondenKubens nye Driftsherrepris. Prisen gives for centrets målbevidste arbejde for bedre og billigere serviceydelser til hospitalets mange funktioner, samtidig med at medarbejderne er blevet mere engagerede og tilfredse.

Der ligger en målrettet og systematisk indsats bag de flotte resultater på Rigshospitalet. Alle drifts- og serviceopgaver – fra kantinedrift til vedligeholdelse og modernisering af bygninger – er nu samlet i Servicecentret, der ser det som sin opgave at betjene alle hospitalets afdelinger som var det private kunder, effektivt og serviceminded. Brugerne fra alle afdelinger behøver således kun at henvende sig eet sted, hvor indmeldingerne modtages, besvares eller videreekspederes til rette medarbejder.

Om de enkelte driftsopgaver udføres af eget personale eller udliciteres til private firmaer afgøres helt pragmatisk. I hvert enkelt tilfælde lader man egne ressourcer konkurrere mod eksterne og vinderen får opgaven. Resultatet er et mix af interne og eksterne. Kvaliteten af ydelserne måles løbende ved hjælp af nøgletal, benchmarking og Balanced Scorecard – og hvert år bliver målene sat lidt højere.

På den måde har Rigshospitalet formået at reducere driftsomkostningerne med 12-13%. Samtidig er man blevet meget bedre til at tænke hensyn til drift og service med, når der projekteres ny- eller ombygninger. Rigshospitalet bruger årligt 300 mio. kr til bygningsarbejder, så det er noget, der tæller.

 

Tredobbelt vinder på Rigshospitalet


- Godt at servicefunktioner for en gang skyld bliver sat i centrum, sagde H-S’ bestyrelsesformand Lars Engberg ved overrækkelsen af Driftsherreprisen 2003 til Rigshospitalets Servicecenter

- Vi oplever dette her på samme måde, som håndboldpigerne må have følt ved deres første sejr. Nu har vi duften i næseborene. Nu vil vi videre! Driftsherreprisen inspirerer os til at anstrenge os endnu mere.

Sådan reagerede centerdirektør John Bendix, da han på vegne af Rigshospitalets Servicecenter modtog Driftsherreprisen 2003 – den første nogensinde. Prisen anerkender en professionel driftsledelse, der kan danne inspiration for andre. Det er BoligfondenKuben, som i samarbejde med Dansk Facilities Management – netværk står bag prisuddelingen, der samlede en fuld sal torsdag eftermiddag på Rigshospitalet.

I priskomieens motivering fremhævede Kjeld Nielsen fra DFM-netværk, at Rigshospitalets Servicecenter har præsteret en målrettet og systematisk indsats, hvor alle er vindere: Medarbejderne har færre sygedage, driftsomkostningerne er faldet og kunderne oplever bedre service.

Netop dette tredobbelte resultat var Lars Engberg – bestyrelsesformand i Hovedstadens Sygehusfællesskab – også inde på:

- Det er flot, at I har vist, at disse ting kan gå hånd i hånd. Og i det hele taget er det rart, at servicefunktioner for en gang skyld bliver sat i centrum. Det sker ikke så tit. Men dygtige ledere og medarbejdere i servicefunktioner er jo forudsætningen for, at alt og alle kan fungere. Derfor er det vigtigt, at vi påskønner, når det gøres godt, sagde Lars Engberg.

Centerdirektør John Bendix roste sine medarbejdere for samarbejdsvilje og faglig stolthed – men også de mange forskellige faglige organisationer, der er involveret på servicecentrets område, og som alle har stillet sig meget fleksible over for at gøre tingene på nye måder.

De 100.000 kr, der følger med Driftsherreprisen, er øremærket en kunstnerisk udsmykning efter prismodtagerens eget valg. I Rigshospitalets Servicecenter har man allerede nogle gode ideer til, hvad det kunne være – men dem vil man ikke afsløre endnu.

Kjeld Nielsens motivering ved prisoverrækkelsen

Lars Engbergs tale ved prisoverrækkelsen