2005

Danmarks store internationale medico-virksomhed Coloplast bliver årets modtager af Driftsherreprisen 2005. Coloplast får prisen for en målrettet og systematisk indsats med at implementere facilities management, forbedre driftsorganisationens service over for de værdiskabende forretningsområder og indhøste synergier ved samdrift af de forskellige driftsaktiviteter.

Coloplast har med sin nye organisering af drifts- og servicefunktionerne, baseret på facilities management, skabt et proaktivt FM-system og opnået et forbilledligt samarbejde, som kan være til inspiration for andre driftsforvaltninger, hvad enten det er erhvervsvirksomheder eller boligadministrationer, offentlige og private driftsherrer, fastslår bedømmelseskomiteen i sin motivering for prisen.

Driftsherreprisen uddeles i år for tredje gang. Det er første gang, prisen går til en erhvervsvirksomhed. Tidligere modtagere har været boligselskabet DAB (2004) og Rigshospitalets Servicecenter (2003).

 

Coloplast satser konsekvent på facilities management

Coloplast er tildelt Driftsherreprisen 2005 for en målrettet og systematisk indsats med at implementere facilities management, forbedre driftsorganisationens service over for de værdiskabende forretningsområder og indhøste synergier ved samdrift af de forskellige driftsaktiviteter.

Coloplast har fordelt sin produktion, forskning, salgs- og stabsfunktioner på en række forskellige bygningskomplekser, fortrinsvis i Nivå-Humlebæk. Foreløbig er det blevet til 140.000 m2 ejendomme, der hvert år vokser med næsten 10.000 etagemeter.

I 2004 besluttede Coloplast at lægge driften og administrationen af de mange forskellige ejendomme sammen med kantiner, receptioner, rejsekontor samt adminstrationsafdelingen i én stabsfunktion med direkte reference til direktionen i Coloplast.

Aktiviteterne er nu organiseret i en ejendomsfunktion og en servicefunktion, som hver især servicerer de forskellige dele af koncernen. Et centralt ressourcestyringssystem sikrer, at de mange forskellige ydelser og rutiner udføres i overenstemmelse med de beskrevne procedurer og på de niveauer, der er besluttede. Serviceniveauet benchmarkes løbende mod eksterne referencepartnere. Drift og vedligeholdelsen af alle bygninger styres via en central database, hvor alle bygninger og de fleste anlæg er beskrevne og dokumenterede.

Baggrund og opgaver Facility Management (FM) blev etableret som en organisatorisk enhed den 1. april 2004 hvor ejendomsadministrationen, administrationsafdelingen, kantiner, receptioner samt rejsekontoret blev lagt sammen under Evald Gunnarsens ledelse og med direkte reference til direktionen i Coloplast.

Fælles for disse funktioner er, at størstedelen af de ydelser der leveres, er serviceydelser til forretningsenhederne, der i vid udstrækning kan allokeres til ”kunderne” efter forbrug, direkte eller indirekte. Det er fundet naturligt at disse ydelser samles i en ledelsesmæssig enhed, med henblik på udnyttelse af kompetence- og omkostningssynergi.

Hovedopgaven for FM er fastlæggelse af serviceniveauer for de respektive ydelser tilpasset efter virksomhedens ønsker og behov samt løbende sikre overholdelse og justering af disse serviceniveauer.

Kompetencen er forankret centralt i FM, som gennem udnyttelse af stordriftsfordele sikrer mest value for money i serviceydelserne til kunderne.

Udfordringen ligger i, samtidigt med at være omkostningsbevidste og konkurrencedygtige i forhold til eksterne udbydere, at sikre en stadig udvikling med skabelse af merværdi for de respektive områder indenfor FM gennem konstant fokus på kvalitets-, omkostnings- og serviceniveau.

Kendetegnende for medarbejdere i FM-funktionen er, at de alle er serviceorienterede, selvkørende og i besiddelse af en hurtig omstillingsevne. Alle er bevidste om hovedopgaven - at være til og virke til gavn for forretningsenhederne - og undgå skrankepaveri og pleje af egne interesser.

FM Miljø og arbejdsmiljø. Målet er at miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed bliver endnu mere integreret i hverdagen i Facility Management. Ved fokus, træning og uddannelse vil man skabe en miljø- og arbejdsmiljøbevidsthed, der er på forkant med og synliggør Coloplasts Miljø- og arbejdsmiljøpolitik.

FM Ejendom Ejendomsområdet er organiseret i en rådgivningsfunktion og en driftsfunktion som overordnet har til formål, at sikre og vedligeholde værdien af de anlægsaktiver der relaterer sig til bygninger og anlæg.

FM Byggerådgivning Opgaverne i afdelingen relaterer sig til:

Planlægning og styring af nybygning, tilbygning og ombygning.
Arealforvaltning
Interne huslejeaftaler

FM Drift

Driftsområdet er primært organiseret i ejendomskontorerne som varetager løbende drift og vedligehold af de danske ejendomme.

I afdelingen er yderligere arrangementsafdelingen som styrer og supporterer auditorium og multihal i Humlebæk.

FM Service Organisationen består af fire enheder som varetager meget forskelligartede opgaver, men alle med en fællesnævner - service. De fire enheder omfatter:

Kantiner
Receptioner
Central Omstilling
Postservice
Fælles for områderne er, at de alle har udadvendte arbejdsopgaver og en stor berøringsflade.

Det kræver, at alle yder en høj service og på bedste og mest professionelle måde repræsenterer afdelingen overfor både interne og eksterne interessenter.

Kantiner i Nordsjælland Kantinerne i Nordsjælland består af 7 selvstændige enheder som alle fortrinsvis er bemandet med uddannet personale, der med stor og individuel kreativitet servicerer ca. 2000 spisende gæster i døgnet.

Kantinerne i Humlebæk, Kokkedal, Espergærde og Mørdrup har døgnåbent for betjening af dag- aften- og nathold.

Udvalget af mad på de skæve arbejdstider tilstræbes at være af samme standard som på dagholdet.

Der er beskæftiget ca. 50 medarbejdere i kantineområdet og deres fornemste opgave er, at det frikvarter som det daglige kantinebesøg er, skal være en positiv oplevelse som der ses frem til uanset hvilken tid på døgnet man arbejder.

Udover den daglige bespisning af medarbejdere leverer kantinen gæstefrokoster, mødeserveringer, aftenserveringer og -arrangementer af vidt forskellig karakter.

Konstante forbedringer Indenfor områderne drift og service er der gennemført ændringer over de seneste år som mærkbart har forbedret servicen og øget produktivitet samtidig med at der er sparet på omkostningerne.

FM Drift

Alle ejendomskontorerne har arbejdet med kompetencer, ydelser og ikke mindst LEAN, i Coloplast kaldet abc (a better company).

LEAN bygger på optimeringsmetoder og konstante forbedringer udviklet af Toyota. abc har betydet at alle vedligeholdelsesrutiner er blevet 100 % organiseret ud fra detaljeret gennemgang og beslutning af niveauet for vedligeholdet.

Yderligere er alt vedligehold dokumenteret i det elektronisk drifts- og vedligeholdelsessystem, ligesom der findes driftstegninger

 

Fakta om Coloplast

Coloplast er en medico-virksomhed, der udvikler, sælger og distribuerer medicinsk udstyr og service, som forbedrer brugernes livskvalitet. Selskabet blev grundlagt i 1957.

Omsætningen i 2004/05 var mere end 6.5 mia. kr.
Coloplast beskæftiger mere end 6.000 medarbejdere (2.300 i Danmark)
Mere end 97% af Coloplasts omsætning kommer fra eksport, heraf 80% i Europa og 14% i Nord- og Sydamerika. Coloplast sælger sine produkter i 100 lande
Coloplast producerer over 300 millioner produkter om året
3,3% af omsætningen bruges på forskning og produktudvikling
20-30% af omsætningen kommer hvert år fra nye produkter

Ejendomsporteføljen i Danmark

140.5000 m2 (medio 2005)
Gennemsnitlig udbygget med 9.000 m2 årligt de seneste 10 år

 

FM handler om at professionalisere

Det var en rigtig glædelig overraskelse for os at blive udpeget til årets modtager af Driftsherreprisen - og den gave, der følger med i form af et kunstværk efter eget valg.

Vi vil benytte lejligheden til at hylde Folmer Halskov, som var min forgænger som administrerende direktør fra 1970 og næsten 25 år frem. Folmer Halskov bidrog i betydelig grad til at professionalisere virksomheden og lagde dermed grunden til den internationale koncern, vi har i dag. Og netop professionalisering af vel også, hvad facilities management handler om, sagde Coloplasts adm. dir, Sten Scheibye, da han 13. december kvitterede for Driftsherreprisen ved prisoverrækkelsen i Coloplasts hovedsæde i Humlebæk.

Mange virksomheder vælger at outsource deres facilities management til eksterne samarbejdspartnere. Den mulighed har vi selvfølgelig også kigget på i Coloplast, men vi besluttede ikke at gøre det, fortalte Sten Scheibye og forklarede:

Vi driver vores virksomhed med blik på de langsigtede resultater. Det er vores mål at skabe den størst mulige værdi for vores kunder og ejere. Det kræver ualmindeligt motiverede medarbejdere - og det tror vi, at vi får ved at skabe de bedst mulige rammer for dem at virke i. Vi mener, at vi selv har det bedste grundlag for at sikre medarbejdernes trivsel. Og her er facilities management det redskab, der kan hjælpe os med at gøre det rationelt og professionelt, sagde Sten Scheibye.

Coloplast vil snarest træffe beslutning om det kunstværk, der skal indkøbes eller udføres for Driftsherrepris-legatet og tilegnes Folmer Halskov.