"Data og overblik har løftet FM i VELUX til Strategisk niveau"

921A2639

Da VELUX Gruppen var et ungt firma, var den gode ide –ovenlysvinduet der giver mulighed for at udnytte rummet under taget – beskyttet af patent og mønsterbeskyttelse. Men det, der i dag sikrer, at virksomheden opretholder sin unikke position som global markedsleder, er et konstant fokus på relevansen i at bringe frisk luft og dagslys ind i folks hjem koblet med innovative produkter og en stadig mere effektiv global organisation.

Det er i den ramme Eric Martin i 2012 fik ansvaret for Facilities Management (FM) og Real Estate i VELUX samtidig med at direktionen havde igangsat en udvikling for alle supportfunktioner, der skulle gøre dem:

• Mere globale
• Mere transparente
• Mere effektive

Den rejse, som VELUX Facilities har været på, har altså i høj grad været en fælles rejse med Finans, HR og de øvrige supportfunktioner. VELUX har udarbejdet en ”One VELUX” vision, der skal binde bro mellem global integration af processer og lokal tilpasning til kunder og marked. For at opnå dette har man skabt en meget gennemført matrix-organisation, hvor ansvaret går på tværs af lande, produkter og markeder.

DFM netværk har nomineret VELUX facilities til Driftsherreprisen 2017 for bl.a.:

- VELUX har skabt en global FM organisation, der er helt integreret i forretningen

- VELUX Facilities har være på en fælles rejse med Finans, HR og øvrige supportfunktioner og har skabt en gennemført matrix organisation, hvor ansvaret går på tværs af lande, produkter og markeder.

- VELUX har sammen med Coor i Danmark skabt en styringsmodel, der skaber et tydeligt ansvar, et samarbejde/partnerskab samt fokus på udvikling. 

- VELUX Facilities har skabt enestående transparens gennem omfattende intern (global) benchmarking.