Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
Ballerup / Medlemsmøde
Afholdt
23. maj 2019
16:00 - 18:00

Ordinær generalforsamling 2019

Generalforsamling er flyttet til den 23. maj - deltag eller send fuldmagt  
Bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen. Vi har et særlig vigtigt punkt på dagsordenen, da bestyrelsen foreslår at sammenlægge DFM netværk og Molio, og det betyder samtidig at DFM netværk juridisk ophører jvf. Paragraf 10 i DFM netværks vedtægter.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
 
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab for generalforsamlingens godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen om sammenlægning af DFM netværk og Molios aktiviteter. Det foreslås, at DFM netværk ophører (likvideres) jvf. paragraf 10 i DFM netværks vedtægter, og at alle aktiviteter, aktiver og passiver overføres til Molio.
 5. Hvis forslaget under punkt 4 vedtages, skal der vælges en repræsentant for DFM netværk til Molios bestyrelse, som indtræder efter godkendelse fra Erhvervsstyrelsen af en udvidelse af Molios bestyrelse. Bestyrelsen foreslår, at det bliver netværkets nuværende formand Mogens Kornbo. 
 6. Hvis forslaget under punkt 4 vedtages, skal der vælges en FM-følgegruppe. Bestyrelsen foreslår, at den kommer til at bestå af Tibbe Knudsen, Glostrup Kommune, Trine Thorn, Nordea, og de fem medlemmer af den nuværende bestyrelse (Mogens Kornbo, Karen Mosbech, Flemming Wulf Hansen, Liselotte Panduro og Claes Brylle Hallqvist).
 7. Hvis forslaget under punkt 4 vedtages, skal der vælges en likvidator til at varetage likvidationen. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vælger direktør Svend Bie til likvidator.
 8. Forslag fra medlemmerne
Punkt   9, 10, 11 og 12 bortfalder, hvis punkt 4. vedtages.
 1. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af fremtidigt kontingent
 2. Valg til bestyrelsen. På valg er Claes Brylle Hallqvist – villig til genvalg.
 3. Valg af bestyrelsessuppleanter
 4. Fastlæggelse af revision
 5. Eventuelt
Bestyrelsen orienterede på medlemsmødet den 18. marts om de forhandlinger, der har været mellem DFM netværks bestyrelse og Molios bestyrelse om at fusionere de to organisationer. Orientering, præsentationer og opsamling kan læses her

Der er sendt en mail ud til alle DFM netværks medlemmer med information om bestyrelsens forslag. Du kan se dokumenterne her når du er logget ind med dit medlems logind. (er du ikke logget ind, kan du logge ind her)
Annoncer