Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
Ballerup / Medlemsmøde
Afholdt
18. juni 2019
17:00 - 19:00

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstarordinær generalforsamling

På baggrund af generalforsamlingen den 23. maj, afholdes der en ekstraordinær generalforsamling, hvor de 5 bestyrelsesposter og 2 suppleantposter er på valg.

Foreløbigt har følgende 12 personer meldt deres kandidatur:
 • Carsten Pietras/Leif Hansen Bygherrerådgivning
 • Daniel Gullberg/Sweco
 • Flemming Wulff Hansen/FM rådgivning
 • Helle Lohmann Rasmussen/DTU CFM
 • Henrik Liebach/DTU campus service
 • Inger Ravn/V2C
 • Jørgen Stokbro/JS ventilation
 • Karen Dilling/Hillerød Kommune
 • Nikolai Randal Petersen/CEJ Region hovedstaden
 • Preben Gramstrup/Fm3
 • Tibbe Knudsen/Glostrup Kommune
 • Trine Thorn/Nordea

På den ekstraordinære generalforsamling vil de enkelte kandidater få lejlighed til at give en kort præsentation af sig selv og en motivation til at indtræde i bestyrelsen. 

Hvis man ikke kan deltage i generalforsamlingen, kan man sende nedenstående stemmeseddel til sekreatriatet på mail dfm@dfm-net, De vil så sørge for at din stemme bliver registreret. Der må stemmes på max 7 kandidater.

Det er vigtigt at huske at der kun kan stemmes en gang pr medlemskab så selv om der er flere personer på et virksomhedsmedlemskab, kan der kun sendes en stemmeseddel.

Efter den ekstraordinære generalforsamling vil den nye bestyrelse konstituere sig med formand og næstformand.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Kandidatur til posterne som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsessuppleant, sendes til: dfm@dfm-net.dk

 
Annoncer