Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
Kgs. Lyngby / Medlemsmøde
Afholdt
15. august 2019
14:00 - 17:30

Nye FM bøger - dine input efterspørges

CFM inviterer til workshop og boglancering.


Håndbog i Facilities Management udkom i første udgave i 2001 og den nuværende .3 og udvidede udgave er fra 2011. jeg planlægger at udarbejde en 4. og stærkt revideret udgave. Omfanget af bogen påtænkes reduceret, så bogen giver en indføring i FM og relevant teori, mens opslagspræget og uddybende information såsom checklister, ordforklaringer og cases placeres på en tilhørende hjemmeside. Samtidig planlægges udarbejdet en engelsksproget version.

I forbindelse med udarbejdelsen af bogen inviterer jeg interesserede til at deltage i en workshop for at diskturere og identificere, hvad der bør være af nye emner og ændringer i bogens indhold. Deltagerne i workshoppen vil endvidere få mulighed for at fungere som sparringspartnere og evt. bidragsydere til bogen.

Som afslutning på arrangementet vil vi lancere og fejre udgivelsen af CFM's nye engelsksprogede bog, der er baseret på 2 dansksprogede publikationer lanceret i forbindelse med CFM's 10 års jubilæum i 2018.

                                                                                                                      Per Anker Jensen Juli 2019

Program:

14:00 Velkomst og introduktion til workshop v/Per Anker Jensen
14:15 Workshop om ny udgave af Håndbog i FM - del 1. alle i grupper opdelt efter kapitler/emner
15:00 Opsummering fra del 1 af workshop. Alle i plenum
15:15 Kaffepause
15:30 Workshop om ny udgave af Håndbog i FM - del  2 alle i grupper opdelt efter andre kapitler/emner
16:15 opsummering fra del 2 af workshop. Alle i plenum
16:30 Boglancering v/Per Anker Jensen
16:40 Drinks og netværk
17:30 Tak for i dag

Lidt Praktisk:


Workshoppen forventes primært afholdt på dansk, men afhængig af deltagerne kan workshoppen foregå delvist på engelsk.

Arrangementet er åbent for alle interesserede og deltagelse er gratis.

Deltagerantallet er begrænset og tilmelding er nødvendig. De tilmeldte vil få tilsendt et oplæg med de foreløbige tanker omkring den nye bog.

Det er muligt at tilmelde sig til kun at deltage i boglanceringen, startende kl. 16:30.

Tilmelding skal ske direkte til Per Anker Jensen ved e-mail til pank@dtu.dk senest den 12 august 2019 

 
Annoncer