Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
København V / Workshop
Afholdt
5. februar 2020
13:00 - 16:00

Gør bygningsdriften digital - Vær med til at videreudvikle løsningerne

Der er lukket for tilmeldinger da arrangementet er fyldt op
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Bygherreforeningen og Dansk Facilities Management netværk inviterer til workshop om digital bygningsdrift på baggrund af ny rapport.

I en ny rapport fra fm3 er det beskrevet, hvordan vi kan skabe bedre drift, bæredygtigt vedligehold og optimale tilstandsvurderinger med digitale løsninger. Denne eftermiddag kan du høre konklusionerne i rapporten og være med til at komme med input til det videre arbejde.
 
Rapporten er en del af den samlede indsats ’Strategi for digitalt byggeri’. I rapporten er der 5 forslag til udnyttelse af de digitale muligheder for nyeog især eksisterende bygninger. Forslagene er udgangspunktet for en mini-workshop på dagen, hvor deltagerne er med til at udfolde og gøre forslagene til virkelighed.

Læs mere og download rapporten her

*Deltagelse kræver ikke medlemskab - tryk blot på 'Tilmelding via DFM Netværks medlemsportal' i toppen
 
Sted: 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
Tidspunkt:
D. 5/2 2020
Kl. 13-16
 
Program:
Ordstyrer: Henrik Bang, direktør Bygherreforeningen
 
13:00-13:10  Velkommen v. Rikke Kure Wendel, kontorchef, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og ordstyrer for dagen: Henrik Bang, direktør Bygherreforeningen
13.10-13.30: Skab bedre drift, bæredygtigt vedligehold og optimale tilstandsvurderinger. Præsentation af rapporten og de 5 løsningsforslag v. Preben Gramstrup, fm3.dk
13.30-14.15: Gruppediskussioner om de 5 løsningsforslag.  
14.15-14.30 Kaffepause
14.30-14.45: Data til Drift Hvor er vi på vej hen? V. Flemming Wulff Hansen, DFM netværk
14.45-15.15: Opfølgning på gruppediskussioner
15.15-15.55: Hvad er næste skridt herfra? v. Laura Lindahl, direktør DFM netværk
15.55-16.00: Afrunding og tak for i dag
 
 
Pris:
Det koster ikke noget, at deltage, men vi vil meget gerne høre fra dig hvis du fortryder din tilmelding eller bliver forhindret.
 
Ved tilmelding vil du blive bedt om at angive hvilken af nedenstående emner du ønsker at arbejde med på dagen:
 
 1. Tilstandsmærke for Ejendomme
  - Viden om bygningers tilstand for markant reduktion af værditab og mindre miljøbelastning
 2. Modeller for Business Cases for BIM/digitalisering
  - Forøget digitalisering af eksisterende bygninger
 3. Fælles struktur for digital driftsmodeller
  - Fælles forståelse af databehov for BIM til drift
 4. Aflevering af retvisende driftsplaner i projektfasen
  - Sikre større driftsfokus i projektfasen for bedre overlevering af data til drift
 5. Sensorer til advarsel om begyndende skader før det bliver alvorligt
  - Færre følgeskader og færre ressourcer til manuelle eftersyn
Annoncer