Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
Afholdt
19. maj 2020
16:30 - 20:00

Virtuel generalforsamling 2020

Vi indkalder hermed til generalforsamling i DFM netværk 2020.

På grund af covid-19 stuationen, bliver generalforsamlingen i år afholdt virtuelt. Vi skal bede jer om at melde til via tilmeldingsblanketten. Senest en uge før vil vi sende relevant materiale og mødelink til alle tilmeldte.

Lokation: Virtuelt via Go-to-meeting

Dagsorden:
 1. Velkommen ved formanden
 2. Valg af dirigent 
 3. Formandens beretning 
 4. Regnskab for generalforsamlingens godkendelse
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Corona situationens påvirkning af foreningen
 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af fremtidigt kontingent
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg af bestyrelsessuppleanter
 11. Fastlæggelse af revision
 12. Eventuelt

På valg:
Ordinært bestyrelsesmedlem: for 3 år
Suppleant: for 1 år
Suppleant: for 1 år

Øvrig bestyrelse:
Flemming Wulff Hansen (valgt for 3 år i 2019)
Karen Dilling (valgt for 2 år i 2019)
Nikolai Randal Petersen (valgt for 3 år i 2019)
Trine Thorn (valgt for 2 år i 2019)

 
Annoncer