Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
7. oktober 2020
14:00 - 16:30

DFM benchmarking Teknisk drift

Benchmarking af tekniks drift

Hvordan kan man måle, om man drifter installationerne optimalt? Hvordan måler man forholdet mellem omkostninger og oppetid eller anlægsomkostninger og driftsomkostninger? Få svar på disse spørgsmål, når vi den 7. oktober ser på teknisk drift.
Dato
7. oktober 2020
Tid
14:00 - 16:30
Sted
Link sendes seperat ud
MØDESTED
Mødet foregår virtuelt.
Nu kan DFM Benchmarkings medlemmer få et unikt indblik i, hvordan man kan bruge DFM Benchmarkings effektive databaseværktøj til benchmarking af tekniske installationer.

Teknisk Benchmarking
Hvordan kan man benchmarke på tekniske installationer? Hvordan kan man måle, om man drifter installationerne optimalt? Hvordan måler man forholdet mellem omkostninger og oppetid eller anlægsomkostninger og driftsomkostninger? Få svar på disse spørgsmål, når vi på medlemsmødet gennemgår eksempler og deler deltagernes egne erfaringer. Svarene er næppe entydige, og der er flere forskellige synspunkter, som begrunder valg af driftsmetoder.
På mødet får du indsigt i, hvordan leverandører prissætter drift af installationer, når de får ansvaret for dem over en længere periode gennem cases fra fm-hverdagen.

Åbent for alle medlemmer af DFM benchmarking.

Program
14:00 Velkomst og præsentation af program v/Flemming Wulff Hansen, næstformand, DFM Benchmarking
14:10 Hvordan prissætter man drift og vedligehold af installationer? Hvilke forhold er vigtige og hvilke betyder mindre v/Poul Kilt Kemp&Lauritzen
14:30 CASE 1: Funktionskontrakter og indkøbscentre v/Flemming Wulff Hansen, Driftschef, Heimstaden
15:00 Nøgletal og databasen v/Flemming Wulff Hansen, næstformand DFM benchamrking
15:30 CASE 2: En spændende case ved Claes Brylle Hallqvist, Lucanus ApS.
16:00 Deltagernes egne erfaringer: tips og tricks og erfaringsudveksling
16:30 Tak for i dag
Annoncer