Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
Virtuelt / Medlemsmøde
Afholdt
19. januar 2022
10:00 - 11:30

Sådan sikrer du dig bæredygtighed i dine FM-kontrakter

Arrangør: DFM
Bæredygtighed og grøn omstilling er i dag mere relevant end nogensinde, hvor verden oplever klimaforandringer i hastigt stigende grad. Der er flere initiativer som tilskynder udviklingen fx FNs 17 verdensmål, og regeringens klimalov med krav om at reducere co2-udledningen. I FM-organisationerne er et klart ønske om at tænke miljø- og klimahensyn ind i forbindelse med indkøb. Men hvordan inkluderes bæredygtighed i indkøbsprocessen og ved udformning af FM-kontrakten?
Verdens stats- og regeringsledere vedtog i september 2015 FN ”2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling”, herunder de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og Folketinget har med vedtagelsen af en klimalov et stærkt fokus på at reducere den danske Co2-udledning. Men hvordan inkluderes bæredygtighed i indkøbsprocessen og ved udformning af facility managementkontrakten?
 
Oplægsholderne
Hør oplæg af partner ved Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmidt, Paw Vindahl og Bygningsstyrelsens kontorchef Emil Blomqvist Lund og projektleder Morten Lyndrup.


 
Paw Vindahl, partner ved Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmidt fortæller, at hvordan de grønne ambitioner konkret gribes an i praksis, kan dog være en udfordring for de indkøbsansvarlige.

Erfaringsmæssigt er det ikke altid let at se, hvor miljø- og klimahensyn kan indtænkes i indkøbsprocessen ud over blot som kontraktkrav, og det kan være vanskeligt at få omsat de mange muligheder og hensyn til konkrete krav og kriterier i det enkelte udbud.
 
På dette møde giver vi derfor en indflyvning i, hvornår og hvordan bæredygtighedshensyn kan tænkes ind i de forskellige faser af en udbudsproces. Intentionen er på en enkel måde at synliggøre, hvordan man som indkøber af facility managementydelser kan få miljø- og klimahensyn med i sine indkøb fra tidspunktet for de indledende overvejelser omkring et kommende indkøb, gennem udbudsprocessen og til den indgåede kontrakt.


Bygningsstyrelsen er i gang med bølge 2 af udbuddet på FM til statens bygninger. Her er masser af ambitioner om grønne tiltag, og i det forberedende arbejde af udbuddet og præcisering af ydelserne valgte Byggestyrelsen at afholde et Grønt Lab med deltagelse af kunder, leverandører, eksperter og tænketanke. Arbejdet bidrog generelt til indholdet i kontrakten med grønne tiltag og til et inspirationskatalog, der bidrager til en fælles målsætning om grønne tiltag. 
 
Overordnet har fremgangen været at sætte rammen med en målsætning og lade leverandørerne få fleksibilitet i forhold til, hvordan målene opnås. Så det er fx et konkurrenceparameter (evt. konkurrenceudsat), hvor meget leverandøren kan nedsætte klimaaftrykket i et CO2-regnskab for anvendte fødevarer i kantinerne og desuden, skal de omlægge til ikke fossildrevet transport, men det er op til leverandørerne, hvordan de vil levere på det. Er målet opnås med fx vegetardage, mere lokalt indkøbte madvarer eller noget tredje, er op til leverandørerne selv.
 
Emil Blomqvist Lund kontorchef og Morten Lyndrup, projektleder fra Bygningsstyrelsen fortæller om projektet.

MÅLGRUPPE
Alle FM’ere i små, mellemstore og store organisationer, som arbejder med bæredygtighed og kontrakter.

EFTER MØDET 
  • Har du fået inspiration til, hvornår og hvordan bæredygtighedshensyn kan tænkes ind i de forskellige faser af en indkøbsproces
  • Få inspiration til hvordan du kan hente input fra de forskellige samarbejdspartnere
  • Få konkrete erfaringer med at få tænkt bæredygtighed ind i et omfattende udbud

 
Annoncer