Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
Virtuelt / Medlemsmøde
11. marts 2021
16:00 - 17:00

DFM benchmarking generalforsamling

Arrangør: DFM benchmarking
I 2021 afvikles DFM benchmarkings generalforsamling for medlemmerne igen virtuelt.
Der kommer særskilt invitation ud til medlemmerne.
Der er åbent for stille forslag til ændringer af vedtægterne, som kan sendes til dfm@dfm-net.dk indtil den 25. februar 2021.
Dato
11. marts 2021
Tid
16:00 - 17:00
Sted
Link sendes seperat ud
Virtuelt
Virtuelt
Mødested
Mødet er virtuelt
TILMELDING
Mødet er kun åbent for medlemmer af dem benchmarking.

Generalforsamling i DFM benchmarking 


Vi afholder årets generalforsamling virtuelt torsdag den 11. marts kl. 16.00-17.00. Mødet er kun åbent for medlemmer af DFM benchmarking.

Dagsorden
Valg af dirigent 
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af årsregnskabet
Behandling af eventuelle forslag
Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år samt beslutning om 
anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
Valg af formand
Valg til bestyrelsen
Valg af bestyrelsessuppleanter
Evt. valg af revisor, jf. vedtægternes § 8.
Eventuelt

Eventueller forslag til ændringer af vedtægterne skal sende til dfm@dfm-net.dk senest 25. februar.

Du vil i bekræftelsesmailen modtage et link til go-to-meeting, hvor mødet finder sted.

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Karen på kwn@dfm-net.dk

Mvh DFM Benchmarking
Annoncer