Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
Virtuelt / Medlemsmøde
Afholdt
14. oktober 2021
09:00 - 10:30

Introduktion til DS/EN ISO 19650-1

Arrangør: DS og MOLIO
DS og MOLIO tilbyder at give en overordnet introduktion til standarderne og de begreber og principper, der introduceres med DS/EN ISO 19650-1, som udgør rammen for informationshåndtering i forretningsprocesser og med BIM i et aktivs samlede livscyklus.
DS og MOLIO tilbyder at give en overordnet introduktion til standarderne og de begreber og principper, der introduceres med DS/EN ISO 19650-1, som udgør rammen for informationshåndtering i forretningsprocesser og med BIM i et aktivs samlede livscyklus.

TILMELD DIG HER 

Den europæiske standard, DS/EN ISO 19650-1, rammesætter det digitale informationssamarbejde ved brug af BIM i byggeri og anlæg. Standarden indeholder et fælles europæisk begrebsapparat for informationshåndtering i BIM og beskriver, hvordan denne kan organiseres på tværs af værdikæden. Implementering af denne BIM-standard i den danske bygge- og anlægssektor kan hjælpe med at styrke den digitale byggeproces samt det digitale samarbejde i branchen nationalt såvel som internationalt.

Dette webinar er ét ud af to webinarer, der tilsammen giver indblik i begreber, principper og processer, der introduceres med DS/EN ISO 19650-serien, som udgør rammen for informationshåndtering i forretningsprocesser. Webinaret vil koble nogle af BIM-standardens begreber til dansk byggeskik og BIM-praksis, og der vil blive mulighed for at drøfte udvalgte emner.

Webinarerne indgår i BIM-handlingsplanen, som er et samarbejde mellem Molio, Dansk Standard og byggeriets brancheorganisationer der har til formål at styrke den fælles danske tilgang til implementering og videreudvikling af 19650-standarderne i den danske bygge- og anlægsbranche. Et samarbejde, som endvidere skal være med til at understøtte og fremme både den politiske aftale om en bæredygtig strategi for byggeriet og arbejdet i regi af regeringens digitaliseringspartnerskab.

Det får du ud af det

  • Viden om hvordan denne BIM-standard kan skabe værdi for danske aktører indenfor byggeri og anlæg
  • Introduktion til centrale begreber og principper anvendt i DS/EN ISO 19650-serien i sammenhæng med dansk BIM-praksis
  • Aktiv deltagelse i drøftelsen om hvordan vi sikrer en værdiskabende implementering og forankring af BIM-standarden i den danske bygge- og anlægsbranche

Målgruppe

Alle der ønsker et indblik i, hvordan den europæiske standard, DS/EN ISO 19650-1, kan medvirke til at styrke det digitale samarbejde på tværs af værdikæden og skabe værdi for den danske bygge- og anlægsbranche.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Alexander Mollan Bohn Christiansen, konsulent i Dansk Standard, på amc@ds.dk eller tlf.: 39966237.

Program

  • 9:00 – 9:10 Velkomst og introduktion til arbejdet med standarderne V/Alexander Mollan, Dansk Standard
  • 9:10 – 9:25 Introduktion til BIM-standarden DS/EN ISO 19650-1 V/Gunnar Friborg, MOLIO
  • 9:25 – 9:40 Hvordan kobles 19650-standarden til dansk BIM-praksis, og hvordan den kan skabe værdi til at fremme digitalt samarbejde på tværs af værdikæden indenfor byggeri og anlæg V/ Peter Bo Olsen, InformationManagement4U
  • 9:40 – 10:00 Spørgsmål og fælles drøftelse af hvordan der skabes mest værdi igennem brug af standarden
  • 10:00 – 10:30 Opsamling, afrunding og tak for i dag


Se vejledning DS/INF 19650:2021

Det vil være en god idé forud for webinaret have orienteret sig i følgende vejledning.

TILMELD DIG HER
Annoncer