Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
Virtuelt / Medlemsmøde
11. november 2021
09:00 - 10:30

Introduktion til DS/EN 19650-2 og 19650-3

Arrangør: DS og MOLIO
DS og MOLIO inviterer til webinar om introduktion til de principper og metoder som 19659-2 og -3 angiver med hensyn til at gøre det muligt for ordregiver at standarden at foretage en standardiseret kravstilling i et projekt og beskirve den ønskede kravopfyldelse.
Dato
11. november 2021
Tid
09:00 - 10:30
Sted
Virtuelt
Tilmelding
-
info
Mødet er virtuelt
DS og MOLIO inviterer til webinar om introduktion til de principper og metoder som 19659-2 og -3 angiver med hensyn til at gøre det muligt for ordregiver at standarden at foretage en standardiseret kravstilling i et projekt og beskirve den ønskede kravopfyldelse.

TILMELD DIG HER 

De europæiske standarder, DS/EN ISO 19650-2 og 3, angiver de principper og metoder, der gør det muligt for en ordregiver at foretage en standardiseret kravstillelse i et projekt og beskrive den ønskede kravopfyldelse generelt og specifikt for drift. Implementering af disse standarder i den danske bygge- og anlægssektor kan hjælpe med at styrke den digitale byggeproces samt det digitale samarbejde i branchen nationalt såvel som internationalt.

Dette er det andet af to webinarer, der tilsammen giver et indblik i begreber, principper og processer, der introduceres med DS/EN ISO 19650-serien, som udgør rammen for informationshåndtering i forretningsprocesser. Webinaret vil koble nogle af BIM-standardens begreber til dansk byggeskik og BIM-praksis, og der vil blive mulighed for at drøfte udvalgte emner.

Webinarerne indgår i BIM-handlingsplanen, som er et samarbejde mellem Molio, Dansk Standard og byggeriets brancheorganisationer, der har til formål at styrke den fælles danske tilgang til implementering og videreudvikling af 19650-standarderne i den danske bygge- og anlægsbranche. Et samarbejde, som endvidere skal være med til at understøtte og fremme både den politiske aftale om en bæredygtig strategi for byggeriet og arbejdet i regi af regeringens digitaliseringspartnerskab.

Det får du ud af det

  • Viden om hvordan disse 19650-standarder kan skabe værdi for danske aktører indenfor byggeri og anlæg
  • Introduktion til centrale begreber og principper anvendt i DS/EN ISO 19650-serien i sammenhæng med dansk BIM-praksis
  • Aktiv deltagelse i drøftelsen om hvordan vi sikrer en værdiskabende implementering og forankring af BIM-standarden i den danske bygge- og anlægsbranche

Målgruppe

Alle der ønsker et indblik i, hvordan de europæiske standarder, DS/EN ISO 19650-2 og 3, kan medvirke til at styrke det digitale samarbejde på tværs af værdikæden og skabe værdi for den danske bygge- og anlægsbranche.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Alexander Mollan Bohn Christiansen, konsulent i Dansk Standard, på amc@ds.dk eller tlf.: 39966237.

Program

  • 9:00 – 9:10 Velkomst og introduktion til arbejdet med standarder V/Alexander Mollan, Dansk Standard
  • 9:10 – 9:25 Introduktion til BIM-standarderne DS/EN ISO 19650-2 og 3 V/Gunnar Friborg, MOLIO
  • 9:25 – 9:40 Hvordan kobles disse 19650-standarder til dansk BIM-praksis, og hvordan den kan skabe værdi til at fremme digitalt samarbejde på tværs af værdikæden indenfor byggeri og anlæg V/ Peter Bo Olsen, InformationManagement4U
  • 9:40 – 10:00 Spørgsmål og fælles drøftelse af hvordan der skabes mest værdi igennem brug af standarden
  • 10:00 – 10:30 Opsamling, afrunding og tak for i dag


Se vejledning DS/INF 19650:2021

Det vil være en god idé forud for webinaret have orienteret sig i følgende vejledning.

TILMELD DIG HER 
Annoncer