Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
København S / Medlemsmøde
2. december 2021
09:00 - 16:00

Fremtidens rådhus

Arrangør: DFM
Hvordan ser fremtidens rådhus ud? Skal funktioner flyttes rundt, arealet deles, skal kulturen eller erhvervslivet inviteres ind - og hvordan kan rådhuset bidrage til den bæredygtige omstilling? Derudover skal rådhuset som arbejdsplads gentænkes - anvendes arealerne optimalt?

Alt det og meget mere dykker vi ned i på dette seminar, hvor rådhuset er i centrum.

Der vil være spændende cases og masser af inspiration at hente, både fra kommuner og private aktører.

Se programmet nedenfor.
Dato
2. december 2021
Tid
09:00 - 16:00
Sted
Håndværkets Hus, mødesal 6. sal
Islands Brygge 26
2300 København S
Tilmelding
-
PRIS
Det koster 3995 DKK at deltage i seminaret. Der fremsendes faktura efter tilmelding.
Alle kan deltage
Seminaret er åbent for alle
Programmet er: 

09.00 – 09.10 Velkomst v. Laura Lindahl, DFM og Kim Gottschalk, co-founder af IC-meter - Indeklima og Energi


09.10 – 09.45 Genbrug af et fredet rådhus kan også gøres bæredygtigt
Jette Lind Johansen, Partner, Erik arkitekter
De fleste kommuner har i dag en ambition om at agere bæredygtigt. Med afsæt i en case fra Lyngby Rådhus vil Jette fortælle hvorledes man med succes kan modernisere et fredet rådhus bæredygtigt med respekt for rådhusets historiske værdi.

09.45 – 10.25 Den medarbejder-inddragende proces
Lene Becker, Workplace design specialist, Laika
En velgennemtænkt proces og fokus på forandringsledelse og kommunikation skaber det optimale grundlag for et vellykket projekt. Lene vil fortælle, hvordan de i LAIKA strukturerer deres processer, så visioner og formål når ud til alle lag i organisationen, samt at medarbejderne føler ejerskab til og mening med de nye rum.

10.25 – 10.55 Pause og netværk

10.55 – 11.30 Bæredygtighedscertificering DGNB/FBK/Svanemærket
Steffen Maagaard, Corporate Technical Director, MOE
Mange anvender i dag en DGNB-certificering ved nye byggeprojekter, andre går med den nye Frivillige Bæredygtighedsklasse, som er på vej i Bygningsreglementet. Steffen vil præsentere sin sammenlignende analyse af Den Frivillige Bæredygtighedsklasse sammenholdt med certificeringsordningerne DGNB og Svanemærket – Kan en bygning der opfylder FBK-kravene automatisk også DGNB-certificeres eller Svanemærkes? Eller hvor lang vej er der?

11.30 – 12.10 Rådhuset som et multihus
Lars Bak, afdelingsleder, Skanderborg kommune
Lars vil give en introduktion til Skanderborg Fælled, der samler rådhus, politistation og dobbelthal med plads til 4.000 koncertgæster i samme bygning. Samtidig efterlever det utraditionelle rådhus 2020-energikravene og er blevet DGNB-certificeret.

12.10 – 13.00 Frokost og netværk

13.00 – 13.30 Samtænkning med lokalsamfundet
Merete Scheelsbeck, – MF og byrådsmedlem, Høje Taastrup kommune
Merete vil fortælle, hvordan man i Høje-Taastrup arbejder med kloge m2 eksempelvis i form af deling af parkeringspladser med det lokale erhvervsliv, med færre faste arbejdspladser på rådhuset og at det skal være et åbent hus, hvor man kommer til at invitere foreningsliv og civilsamfundet ind i mødelokalerne.

13.30 – 14.10 Hvad er forventningerne til fremtidens kontorarbejde
Eva Bjerrum, Distinguished Organisation Analyst, Alexandra Institute
Det er den generelle opfattelse, at der post Covid-19 vil være blivende forandringer i den måde vi vil arbejde på; Eva vil give en præsentation af hvad det vil betyde for den fremtidige arbejdsplads.

14.10 – 14.40 Pause og netværk

14.40 – 15.20 Hvordan har en privat virksomhed adresseret udfordringen – case fra Ørsted
Jakob Moltsen, Senior Director, Global Head of Global Real Estate and Workplace Mgt
Jakob vil fortælle, hvorledes han sammen med sin organisation har arbejdet målrettet med at forstå de forandringer, som Ørsted møder omkring det fremtidige arbejde post Covid-19, og hvilke initiativer dette har medført.

15.20 – 16.00 Overvejelser man kan gøre sig i forhold til nybyggeri eller renovering
Rasmus Martens Jakobsen, Direktør, Transition
Rasmus vil give et overordnet indspark omkring hvorledes cirkulær økonomi og livscyklusanalyser generelt kan spille ind i overvejelserne for at bygge nyt kontra renovere det eksisterende.

16.00 – 16.15 Opsamling og tak for i dag
 
Annoncer