Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
Ballerup / Medlemsmøde
7. april 2022
09:00 - 11:00

Kompetence-torsdag om Strategiske partnerskaber

Arrangør: DFM
I 2022 tager vi hul på et nyt koncept, nemlig Kompetence-Torsdag.

Forud for mødet sender vi jer successivt en artikelserie af Per Anker Jensen, Professor emeritus og DFM æresmedlem. I artiklerne og ved møderne sætter Per lup på de nævnte emner og præsenterer jer for den seneste relevante forskning på området. Per sætter desuden emnet i en aktuel og praksisnær vinkel og giver sit syn på, hvordan emnet kommer til at præge FM?ere i fremtiden.
Dato
7. april 2022
Tid
09:00 - 11:00
Sted
Mødelokale Vancouver
Borupvang 3
2750 Ballerup
Mødelokale
Vi mødes i Vancouver.
I 2022 tager vi hul på et nyt koncept, nemlig Kompetence-Torsdag. 

Kompetence-Torsdag er en møderække med det nyeste fra FM-forskning om en række aktuelle emner. 

Forud for mødet sender vi jer successivt en artikelserie af Per Anker Jensen, Professor emeritus og DFM æresmedlem. I artiklerne og ved møderne sætter Per lup på de nævnte emner og præsenterer jer for den seneste relevante forskning på området. Per sætter desuden emnet i en aktuel og praksisnær vinkel og giver sit syn på, hvordan emnet kommer til at præge FM’ere i fremtiden. 

Efter en kort pause diskuterer I emnet i plenum – hvordan ser I på fx på det i jeres organisationer? Hvilke udfordringer og muligheder ser I emnet rummer? Hvilker erfaringer eller indspark vil I videregive i debatten?

Tilmeld dig de individuelle møder og få tilsendt artiklen senest torsdagen før Kompetence-Torsdagen.

Det er ikke en forudsætning at læse artiklen, før du deltager. Artiklens pointer bliver fremhævet i løbet af mødet.


Strategiske partnerskaber
Strategiske partnerskaber anvendes i stigende omfang både inden for FM generelt og ved bygningsrenovering. Strategiske servicepartnerskaber er typisk baseret på såkaldte outcome-baserede aftaler. Den amerikanske forsker Kate Vitasek har udviklet et koncept for servicepartnerskaber betegnet Vested Outsourcing. I Danmark er der endvidere indgået en række strategiske partnerskaber om bygningsrenovering, og der er i 2021 udgivet to vejledninger herom.  
 
Annoncer