Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
København / Medlemsmøde
29. marts 2022
08:30 - 16:00

Tour de Workplace

Arrangør: DFM
Hiv en dag ud af kalenderen og tag med DFM og Institut for Fremtidsforskning på tur til tre organisationer, som har fremtidssikret deres arbejdsplads på 3 forskellige måder!
Vi besøger (med bus): Bygningsstyrelsen, Codan og Symbion.
Foto: Symbion
Dato
29. marts 2022
Tid
08:30 - 16:00
Sted
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København
Covid-19 info
Vi overholder alle restriktioner i forbindelse med covid-19 og rykker arrangement, hvis restriktioner kræver det. 
Pris
Deltagergebyr: 3.950 kr. ex moms per person
Tour de Workplace!

Hiv en dag ud af kalenderen og tag med DFM og Institut for Fremtidsforskning på tur til tre organisationer, som har fremtidssikret deres arbejdsplads på 3 forskellige måder!
Vi besøger (med bus): Bygningsstyrelsen, Codan og Symbion.
 
Turen kombinerer indsigt i 3 konkrete arbejdspladsmodeller, rundvisninger i 3 vidt forskellige kontor-miljøer og masser af netværksmulighed. Vi kommer omkring fremtid, ledelse, udfordringer, muligheder og helt konkrete løsninger. De 3 organisationer på turen er meget forskellige og derfor har forskellige tilgange til arbejdsplads-moddellen. Det vil den administrerende direktør for hver af de tre organisationer fortælle om, når vi besøger dem.
 
Baggrund
Kontoret har hidtil været omdrejningspunktet for arbejdslivet for videns-arbejdere i det postindustrielle, moderne samfund. Med digitalisering, ændret medarbejderadfærd og nye ledelsesprincipper gennemgår arbejdspladsen og arbejdslivet en accelereret strukturel og systemisk forandring. Strukturel, da arbejdspladsens design ændres markant, og systemisk, fordi arbejdspladsaktører fælles oplevelse og interaktioner forandres. På den ene side giver udviklingen mulighed for at øge konkurrencekraften gennem gentænkning af arbejdspladsmodellen og organiseringen af arbejdsstyrken. Men på den anden side oplever aktører, at udviklingen truer den eksisterende model
 
Hvordan kan ledelsen skabe den bedste hybride arbejdspladsmodel for netop deres organisation? For arbejdspladsen ophører nemlig med at være en homogen model i den hidtidige forstand, da værdiskabelsen i de enkelte organisationer er unikt defineret af ledelsen. Arbejdspladsen skal tilpasses værdiskabelsen og ikke omvendt. Den hybride arbejdsplads bliver derfor fremadrettet unikt designet i forhold til tid, sted og rum i langt højere grad end tidligere. For eksempel vil en arbejdsplads med mange unge medarbejdere med digitale kompetencer vil være væsentligt anderledes fra en arbejdsplads med flere ældre medarbejdere med ringere digitale kompetencer. 
 
Program:
 
08.30-09.00                      Ankomst og netværk (let morgenmad og kaffe) - Bygningsstyrelsen
09.00-10.00                      Velkomst og introduktion til fremtidens arbejdsplads v. DFM/CIFS
10.00-11.00                      Case 1 Bygningsstyrelsen v. Dir. Rasmus Brandt Lassen
11.00-11.45                       Bustransport og netværk (frugt og vand)
11.45-12.45                       Case 2 Codan v. CEO Christian Baltzer
12.45-13.30                       Bustransport, frokost og netværk (sandwich og vand)
13.30- 14.30                      Case 3 Symbion v. Adm. Dir. Morten Mølgaard Jensen
14.30- 15.15                      Bustransport og netværk (frugt og vand) tilbage til Bygningsstyrelsen
15.15-16.00                       Opsamling og afrunding v. DFM/CIFS (hos Bygningsstyrelsen)
 
Se mere om vores Tour de Workplace her.

Adresser
Bygningsstyrelsen: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København (start og slut for turen)
Codan: Gl. Kongevej 60, 1790 København V
Symbion: Fruebjergvej 32100 København Ø

Tilmelding og betaling
Deltagerbetaling er 3.950 kr. ex. moms, som opkræves særskilt, forud for turen. 
Der er 40 pladser på turen, som tildeles efter først-til-mølle princippet.
Tilmelding er bindende, men aflyses turen tilbagebetales det fulde beløb.
Ved tilmelding accepterer du at fremgå på deltagerliste, der udleveres til deltagerne, med navn og virksomhed.

Foto: Symbion kontormiljø, venligst udlånt af Symbion.
 
Annoncer