Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
Virtuelt / Medlemsmøde
31. marts 2022
16:00 - 17:00

DFM benchmarking generalforsamling

Arrangør: DFM benchmarking
DFM benchmarking inviterer til generalforsamling 31. marts kl 16-17.
Dato
31. marts 2022
Tid
16:00 - 17:00
Sted
Virtuelt
info
Mødet er gratis og kun for medlemmer af DFM benchmarking

Generalforsamling i DFM benchmarking 31. marts kl 16-17.

Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af DFM benchmarking.

Dagsorden
Valg af dirigent 
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af årsregnskabet
Behandling af eventuelle forslag
Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år samt beslutning om 
anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
Valg af formand
Valg til bestyrelsen
Valg af bestyrelsessuppleanter
Evt. valg af revisor, jf. vedtægternes § 8.
Eventuelt

Eventueller forslag til ændringer af vedtægterne skal sende til dfm@dfm-net.dk senest 17. marts.

Du vil i bekræftelsesmailen modtage et link til go-to-meeting, hvor mødet finder sted.

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Karen på kwn@dfm-net.dk

Mvh DFM Benchmarking
Annoncer