Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
Afholdt
16. juni 2016

IKT seminar

Kan digitalisering få byggeri og drift til at arbejde sammen?

Alle er enige om, at byggeri og drift skal sammentænkes – og at det sker i alt for ringe grad. Det er baggrunden for, at politikerne har stillet krav om, at alle offentlige byggerier skal afleveres ”digitalt”, da det giver gode forudsætninger for mere effektiv drift og vedligehold efterfølgende.

Desværre er der blandt mange byg- og driftsherrer ofte stor usikkerhed om bl.a: hvilke data skal jeg stille krav om? Hvad har jeg egentlig brug for, og hvordan formulerer jeg mine krav? Hvordan får jeg den nye bygning/tilbygning ind i eksisterende/nyt FM system. Som konsekvens af denne usikkerhed gennemføres mange digitale afleveringer hos både private og offentligemed høje omkostninger, ringe værdiskabelse og med en reel risiko for, at de digitale data aldrig kommer i anvendelse.

Onsdag den 15. juni afholdte vi et seminar i samarbejde med Optimise, som rådgiver i bl.a. IKT. Her kiggede vi nærmere på udfordringerne, og delte ud af nogle værktøjer, som deltagerne kunne tage med hjem og bruge. Vi vil forsøge at bygge bro mellem bygningsdesign og drift gennem rettidig, intelligent og digital håndtering af driftsdata. 

Annoncer