Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
København ø / Medlemsmøde
Afholdt
22. november 2017
14:00 - 17:00

Tips og trends om Contract Management

I de senere år har flere og flere virksomheder fået øjnene på for Contract Management som et nyttefuldt og proaktivt værktøj for at understøtte værdiskabelsen ved at indgå kontrakter. Deltagerne vil fra mødet få konkrete tips og idéer, der kan bringes i spil i egen organisation. Contract Management er bl.a. en proces, der skal gøre parterne i en kontrakt i stand til bedre at opfylde dere forpligtigelser, udnytte rettigheder og i det hele taget sikre, at formålene med kontrakten opnås. Vi vil sætte fokus på, hvorledes de gode forudsætninger for et frugtbart kontraktforhold skabes, drives og udvikles. 


Den 22. november inviterede vores netværk Contract Management, i samarbejde Kromann Reumert, til et gå hjem møde, hvor de fortalte om det sidste nye indefor Contract Management. Der var også input til grundlaget for god kontraktstyring samt gode kontraktparadigmer.

Indlægsholdernes præsentationer finder du længere nede på denne side.

FM og kontrakter
v/ Flemming Wulff Hansen, udvalgsformand og driftschef i Newsec-Datea

DFM netværks udvalg for FM og kontrakter har gennem en årrække arbejdet med at udvikle anbefalinger for kontraktstyring. Vi hører om processen i udvalgets arbejde, herunder overvejelser, afvejninger, til- og fravalg – og præsenteres for resultatet af udvalgets arbejde.

Nye kontraktformer sætter fokus på værdiskabelse
v/ Christian Fredberg, partner, F-Advise

Gennem den outcomebasede tilgang kan fokus sættes på værdiskabelse i kerneforretningen og incitamentsmodeller for dette etableres – uden at det går på kompromis med effektiv drift. 

Hvordan opbygges de nye kontrakter, så de tilgodeser den dynamiske verden, som udbyder lever i   
v/ Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert

– og så de sikrer et robust partnerskabs- og governancefundament i de nye kontraktformer. 

Paneldiskussion: Den gode kontrakt og styring af denne? Spørgsmål, diskussion og svar.

Panel: Flemming Wulff Hansen, Søren Skibsted, Christian Fredberg. Ordstyrer: Svend Bie.


 
Annoncer