Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
København ø / Medlemsmøde
22. november 2017
14:00 - 17:00

Tips og trends om Contract Management

Dato
22. november 2017
Tid
14:00 - 17:00
Sted
Sundkrogsgade 5
2100 København ø
Praktisk information
Der vil være mulighed for at parkere i parkeringskælder ved Kromann Reumert. Der vil blive serveret et let traktement såvel som diverse drikkevarer.
Afbud
Bliver du forhindret i at deltage, må du meget gerne give os besked via mail: dfm@dfm-net.dk så vi ikke venter forgæves på dig.
I de senere år har flere og flere virksomheder fået øjnene på for Contract Management som et nyttefuldt og proaktivt værktøj for at understøtte værdiskabelsen ved at indgå kontrakter. Deltagerne vil fra mødet få konkrete tips og idéer, der kan bringes i spil i egen organisation.

Vores netværk Contract Management inviterer i samarbejde med Kromann Reumert til et gå hjem møde, hvor de vil fortælle om det sidste nye indefor Contract Management. Du vil også høre om grundlaget for god kontraktstyring samt gode kontraktparadigmer.

Contract Management er bl.a. en proces, der skal gøre parterne i en kontrakt i stand til bedre at opfylde dere forpligtigelser, udnytte rettigheder og i det hele taget sikre, at formålene med kontrakten opnås. Vi vil sætte fokus på, hvorledes de gode forudsætninger for et frugtbart kontraktforhold skabes, drives og udvikles. 

Program

 
Kl. 14.00 Velkomst
v/ Svend Bie, direktør DFM netværk, Søren Skibsted, partner Kromann Reumert og Christian Fredberg, partner F-
Advise.    

 
Kl. 14.05 FM og kontrakter 
v/ Flemming Wulff Hansen, udvalgsformand og driftschef i Newsec-Datea
 
DFM netværks udvalg for FM og kontrakter har gennem en årrække arbejdet med at udvikle anbefalinger for kontraktstyring. Vi hører om processen i udvalgets arbejde, herunder overvejelser, afvejninger, til- og fravalg – og præsenteres for resultatet af udvalgets arbejde.

Kl. 15:00 Pause og netværk

Kl. 15.20 Nye kontraktformer sætter fokus på værdiskabelse
v/ Christian Fredberg, partner, F-Advise

Gennem den outcomebasede tilgang kan fokus sættes på værdiskabelse i kerneforretningen og incitamentsmodeller for dette etableres – uden at det går på kompromis med effektiv drift. 

Kl. 15.50 Hvordan opbygges de nye kontrakter, så de tilgodeser den dynamiske verden, som udbyder lever i   
v/ Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert

– og så de sikrer et robust partnerskabs- og governancefundament i de nye kontraktformer. 

Kl. 16.20 Paneldiskussion: Den gode kontrakt og styring af denne? Spørgsmål, diskussion og svar.

Panel: Flemming Wulff Hansen, Søren Skibsted, Christian Fredberg. Ordstyrer: Svend Bie.

Kl. 16.50 Afslutning
v/ Svend Bie 

Kl. 17.00 Let traktement og netværk
Annoncer