Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
Ballerup / Medlemsmøde
Afholdt
6. december 2017
14:00 - 16:00

Kloge kvadratmeter - skab kloge m² sammen

Hvordan vi bruger vores kvadratmeter har enorm betydning for, hvor effektiv vores virksomheder anvender de ressourcer, vi har til rådighed.

Christine Antorini (tidligere Børne & Unge minister og nu MF) og Gitte Andersen (Global head of workspace management & Design SIGNAL) har sammen skrevet bogen KLOGE KVADRATMETER – skjulte ressourcer til bedre læringsmiljøer. 
Bogen løfter på en gang både forståelsen for, hvor afgørende det er for virksomhedens succes, at vi bruger vores faciliteter rigtigt, og giver en stribe af konkrete eksempler på, hvordan de fysiske rammer kan være en ressource til øget kvalitet med flere og bedre muligheder. Bogen giver derudover mange konkrete eksempler på hvordan sambrug & samarbejde på tværs af vores bygninger kan give bedre læring i daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser.

Bogen ”Kloge kvadratmeter” tager udgangspunkt i skoleverdenen, men forfatternes snusfornuftige og praktiske tilgang gør det nemt at overføre denne tænkning til alle andre organisationer – både offentligt og privat.
 
Den 6. December havde vi besøg af Gitte Andersen og Christine Antorini, som kom og fortalte om deres bog og delte ud af deres erfaringer.
Efter et spændende oplæg havde deltagerne en rigtig god debat hvor snakken drejede sig omkring Change Management, og hvordan får man udnyttet alle ressourcer ved fuldt at indrage al tilgængelig kompetence. 

Vi havde også et nyt spændende tiltag. For Første gang sendt DFM netværk Live via Facebook. 

Du kan se hele arrangementet her

Se mere om bogen og få værktøjerne her


 
Annoncer