Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
Ballerup / Medlemsmøde
30. maj 2018
09:00 - 12:00

Fra rørpost til skypemøder

Dato
30. maj 2018
Tid
09:00 - 12:00
Sted
DFM netværk, Borupvang 3, 2750 Ballerup
2750 Ballerup
Afbud
Skulle du blive forhindret i at deltage, må du meget gerne give Lotte besked via mail: lon@dfm-net.dk så vi ikke venter forgæves på dig.
Fra rørpost til skypemøder – Er dine fysiske rammer fremtidsparate til den nye mødekultur?

Det du bygger i dag er (med stor sandsynlighed) ikke det rigtige (til en ny og mere digital virkelighed)!.
  • Vil du gerne blive mere bevist om din og FM´s fremtidige rolle?
  • Vil du bygge og skabe fremtidssikrede løsninger?   
  • Vil du skabe stor værdi for din organisations udvikling?

Så invester en formiddag og deltag på vores korte workshop. Her dykker vi ned i kernen på vores fysiske rammer nemlig møder og  mødepunkter i både den fysiske og digitale verden. Du vil få inspiration fra 3 stærke indlægsholdere inden du får ordet i workshoppen.


Program:

Kl. 09:00            Ankomst og morgenmad

Kl. 09:30            Velkomst v/Svend Bie

Kl. 09:35            Er dine nuværende rammer og FM løsninger de rigtige i 2020? (3 år).
                            Indlæg v/Claus Sneppen, Morgendagens Møder

Vi befinder os midt i en digital revolution, eller som Claus Sneppen fra Morgendagens Møder udtaler i en ”mødeimplosion” hvor vores adfærd, rammer og strukturer omkring fysiske møder mellem mennesker falder sammen. Implosionen har en uforudsigelig og kraftig påvirkning af FM´s opgaver og betydning for organisationer og kunderne.   

Vi undervurderer generelt hastigheden og betydningen af forandringerne for fysiske møder og mødepunkter. Den sidste store revolution omkring industrialiseringen havde ligeledes kæmpe påvirkning på FM´s rolle – men hastigheden hvormed den digitale udvikling og adfærdstilpasning foregår er mangedoblet.

Et stort spørgsmål som vi ikke kan besvare på en formiddag i hinandens selskab – men vi kan blive lidt klogere og blive beviste om at forandringen kommer hurtigere end vi forventer. Og få lidt mere indsigt i retningen af udviklingen.

Kl. 09:55            Fra e-mail til samarbejde
                           Indlæg v/Søren Samuel Prahl
 
Open Office. New Ways of Working. Digitalization. Work from Anywhere. Information Sharing…..

Vi kender mange af de spændende trends der konstant påvirker vores måde at arbejde på, og de fysiske rammer der skal understøtte dem. Men er der balance i det forhold? Mødes vi mere i den sociale zone og får løst den lille tvist?

Er open office understøttende for videndeling? Er mængden af e-mails for nedadgående, i takt med at vi omlægger vores måde at udnytte såvel nye digitale platforme som det arbejdsmiljø vi faciliterer?

I Siemens Gamesa Real Estate arbejder vi målrettet på at omsætte virksomhedens målsætninger indenfor disse områder til løsninger. Dette oplæg vil dels belyse udfordringerne der følger i kølvandet på en global virksomhed midt i en fusion, og de konkrete løsninger vi introducerer – men er i ligeså høj grad tænkt som input til mødets work-shop. 

Kl. 10:25            Det bedste grundlag for FMs fremtidige strategi når der skal investeres
                            Indlæg v/Kenneth Thorsager, Videxio

Medarbejdere skal nemt kunne finde kollegaer og det rette sted at udføre den næste opgave. Teknologi i mødelokalet og resten af bygningen skal støtte op omkring denne opgave. Samtidig skal teknologi give et overblik over hvordan udstyr og kvadrat metrer bliver udnyttet så investeringernes værdien bliver målbar. 

Kenneth Thorsager vil give et dybdegående indblik i nutidens muligheder samt hvilken retning tendenserne går i.
Dette for at sikre det bedste grundlag for FMs fremtidige strategi når der skal investeres.

Kl. 10:45            Workshop / debat 
  • Vil fysiske rammer og møder betyder mere eller mindre for din organisation i fremtid?
  • Vil der blive afholdt flere eller færre fysiske møder i fremtiden?
  • Hvilke slags møder vil i fremtiden blive afholdt som digitale møder?
  • Vil digitaliseringen alt andet lige betyde færre kvadratmeter?
  • Hvorledes skal rammerne i din organisation ændres for at tilpasse sig fremtidens interne og eksterne værdiskabelse?
  • Har din organisation en strategi for udviklingen af mødekulturen (ikke regler!)?                       

Kl. 11:30            Afrunding og opsamling samt tak for i dag


 
Annoncer