Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
Ballerup / Medlemsmøde
Afholdt
30. maj 2018
09:00 - 12:00

Fra rørpost til skypemøder

Fra rørpost til skypemøder – Er dine fysiske rammer fremtidsparate til den nye mødekultur?

Emnet på medlemsmødet er et af de allermest spændende emner som vi er begyndt at arbejde med. Vi er nemlig begyndt at arbejde struktureret med samspillet mellem mennesker, og hvordan vi bruger teknologien. så den giver mening. Vi er rigtig gode til at have styr på vores omkostninger, og vi ved, vi er meget værdifulde – men når vi skal til at dokumentere og forklare værdien, så bliver det noget sværere.

Vi har altid være gode til at arbejde sammen på tværs af landegrænser og ”områder” virkemidlerne bliver hele tiden udviklet. I det gamle Kina sendte man en mand afsted, og håbede på, at han et par år efter, kom hjem igen. Så opfandt man telegrafen, hvor man kunne sende beskeder lynhurtigt på tværs af verdenshavene frem til i dag, hvor grænserne er helt eller delvist udvisket. I dag har vi fået nye tekniske muligheder så chefen kan sagtens sidde i Kina uden at afstanden nødvendigvis virker stor.

Hvornår mødes vi fysisk, hvornår mødes vi virtuelt – og hvem har ansvaret? Er det HR? It eller FM? Dette skal ses som et samspil og en værdi baseret opgave. Da vi planlagde dette møde, blev vi hurtige enige om, at vi blev nødt til at mødes fysisk, men det viste sig også, at det er svært at forklare dette nye område / emne. Dette område er med til at skabe værdi og er med til at understøtte. Kigger man på en Workjourney, så er det et godt skridt til at skabe en forståelse, men forsimplet idet at der sker langt mere ind imellem, før og efter .. dette vi talte om, er langt mere omfattende.

Vi havde inviteret 3 indlægsholdere der gav os stof til eftertanke, og inspiration til hvordan vi mødes, arbejder sammen og kan bruge teknologien, så det giver mening i hverdagen.

Du kan se eller gense materiale fra Claus, Søren og Kenneth nedenfor.

Er dine nuværende rammer og FM løsninger de rigtige i 2020? (3 år).
Indlæg v/Claus Sneppen, Morgendagens Møder

Vi befinder os midt i en digital revolution, eller som Claus Sneppen fra Morgendagens Møder udtaler i en ”mødeimplosion” hvor vores adfærd, rammer og strukturer omkring fysiske møder mellem mennesker falder sammen. Implosionen har en uforudsigelig og kraftig påvirkning af FM´s opgaver og betydning for organisationer og kunderne.   

Vi undervurderer generelt hastigheden og betydningen af forandringerne for fysiske møder og mødepunkter. Den sidste store revolution omkring industrialiseringen havde ligeledes kæmpe påvirkning på FM´s rolle – men hastigheden hvormed den digitale udvikling og adfærdstilpasning foregår er mangedoblet.

Et stort spørgsmål som vi ikke kan besvare på en formiddag i hinandens selskab – men vi kan blive lidt klogere og blive beviste om at forandringen kommer hurtigere end vi forventer. Og få lidt mere indsigt i retningen af udviklingen.

Link til mere materiale:
http://www.morgendagensmoeder.dk
https://www.youtube.com/watch?v=B6rAzk7q45s

Du kan også altid tilmelde dig Morgendagens Møder på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/18012113/admin/updates/ eller i videnspanelet: http://www.morgendagensmoeder.dk/?page_id=511

Og du er naturligvis velkomne til at række ud hvis du gerne vil høre mere eller har en konkret udfordring.


Fra e-mail til samarbejde
Indlæg v/Søren Samuel Prahl
 
Open Office. New Ways of Working. Digitalization. Work from Anywhere. Information Sharing…..

Vi kender mange af de spændende trends der konstant påvirker vores måde at arbejde på, og de fysiske rammer der skal understøtte dem. Men er der balance i det forhold? Mødes vi mere i den sociale zone og får løst den lille tvist?

Er open office understøttende for videndeling? Er mængden af e-mails for nedadgående, i takt med at vi omlægger vores måde at udnytte såvel nye digitale platforme som det arbejdsmiljø vi faciliterer?

I Siemens Gamesa Real Estate arbejder vi målrettet på at omsætte virksomhedens målsætninger indenfor disse områder til løsninger. Dette oplæg vil dels belyse udfordringerne der følger i kølvandet på en global virksomhed midt i en fusion, og de konkrete løsninger vi introducerer – men er i ligeså høj grad tænkt som input til mødets work-shop. 

Det bedste grundlag for FMs fremtidige strategi når der skal investeres
Indlæg v/Kenneth Thorsager, Videxio

Medarbejdere skal nemt kunne finde kollegaer og det rette sted at udføre den næste opgave. Teknologi i mødelokalet og resten af bygningen skal støtte op omkring denne opgave. Samtidig skal teknologi give et overblik over hvordan udstyr og kvadrat metrer bliver udnyttet så investeringernes værdien bliver målbar. 

Kenneth Thorsager vil give et dybdegående indblik i nutidens muligheder samt hvilken retning tendenserne går i.
Dette for at sikre det bedste grundlag for FMs fremtidige strategi når der skal investeres.

Workshop / debat 
  • Vil fysiske rammer og møder betyder mere eller mindre for din organisation i fremtid?
  • Vil der blive afholdt flere eller færre fysiske møder i fremtiden?
  • Hvilke slags møder vil i fremtiden blive afholdt som digitale møder?
  • Vil digitaliseringen alt andet lige betyde færre kvadratmeter?
  • Hvorledes skal rammerne i din organisation ændres for at tilpasse sig fremtidens interne og eksterne værdiskabelse?
  • Har din organisation en strategi for udviklingen af mødekulturen (ikke regler!)?            
 
Annoncer