Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
Vejle / Medlemsmøde
30. januar 2019
13:30 - 16:30

Gå hjem møde: Kloge kvadratmeter Vest

Dato
30. januar 2019
Tid
13:30 - 16:30
Sted
Mødet er i hos Vejle Kommune - adresse tilkommer
7100 Vejle

Sådan skaber du kloge kvadratmeter, øget velfærd og økonomisk råderum

Vi holder et tilsvarende gå hjem møde i København den 4. februar - se mere her

Kloge kommunale kvadratmeter kommer i stigende grad på dagsordenen i direktionerne i kommunerne som et middel til at skabe mere fleksible løsninger, bedre kvalitet i bygningerne og øget økonomisk råderum til lokale prioriteringer.
 
Hvor direktionerne ser muligheder, ser brugerne måske i første omgang udfordringer. For kloge kommunale kvadratmeter kan betyde helt konkrete forandringer i hverdagen.  Det kan fx være, at en forening skal begynde at bruge et nyt lokale til deres aktiviteter, at forældre skal aflevere deres børn et nyt sted, eller at forskellige fagligheder skal begynde at sameksistere under samme tag.
 
Spørgsmålet er derfor, hvad der skal til for at skabe nogle gode processer, hvor der skabes opbakning og engagement omkring de nye løsninger?
 
Dét er temaet for gå-hjem-mødet 'Sådan skaber kloge kvadratmeter øget velfærd og økonomisk råderum', hvor der deles konkrete erfaringer, værktøjer og viden til at komme godt i gang med at skabe kloge kommunale kvadratmeter.
 
Program:

Kl. 13:30        Ankomst og registrering

Kl. 14:00        Velkommen
                        v/Svend Bie, direktør DFM netværk

Kl. 14:10        SEP/MEP rammen, herunder fokus på ejendomsområdet
                        v/Kristina Krüger Hansen, Ph.D, konsulent, KL

Kl. 14:30        Arealer som rammer for velfærdsproduktion, beslutningstagernes oplevelse/vinkel på
                       arealoptimering set i samlet kommunalt perspektiv 

                       v/Michael Sloth, direktør for Teknik & Miljø, Vejle Kommune

Kl. 14:50        Arealoptimeringscase med forkus på, hvordan det lykkedes at få interessenterne engageret og få 
                      dem som medspiller i gennemførelsen

                      v/Bo Niebuhr, afdelingsleder, Ejendomscenteret, Frederikshavn Kommune

Kl. 15:05        "Ramt" af arealoptimeringscase - og alt det gode det førte med til sidst
                      v/Hans Vedel, direktør for Teknik og Kultur, Favrskov Kommune

Kl. 15:25        Deling af data og start på datarejsen for at sikre dataunderstøttet arealoptimering til
                       dialog/beslutningsgrundlag

                       v/Preben Gramstrup, indehaver, fm3.dk

Kl. 15:40        Paneldebat: Perspektiv for arealoptimering

Kl. 16:10        Uformeldt netværk 

Kl. 16:30        Tak for i dag
                          
 
 

Annoncer