Arrangementer
tablet-menu
Arrangementer
mobile-menu
Charlottenlund / Medlemsmøde
Afholdt
4. februar 2019
13:30 - 16:30

Kloge kommunale kvadratmeter

Sådan skaber du kloge kvadratmeter, øget velfærd og økonomisk råderum


Kloge kommunale kvadratmeter kommer i stigende grad på dagsordenen i direktionerne i kommunerne som et middel til at skabe mere fleksible løsninger, bedre kvalitet i bygningerne og øget økonomisk råderum til lokale prioriteringer.
 
Hvor direktionerne ser muligheder, ser brugerne måske i første omgang udfordringer. For kloge kommunale kvadratmeter kan betyde helt konkrete forandringer i hverdagen.  Det kan fx være, at en forening skal begynde at bruge et nyt lokale til deres aktiviteter, at forældre skal aflevere deres børn et nyt sted, eller at forskellige fagligheder skal begynde at sameksistere under samme tag.
 
Spørgsmålet er derfor, hvad der skal til for at skabe nogle gode processer, hvor der skabes opbakning og engagement omkring de nye løsninger?
 
Dét er temaet for gå-hjem-mødet 'Sådan skaber kloge kvadratmeter øget velfærd og økonomisk råderum', hvor der deles konkrete erfaringer, værktøjer og viden til at komme godt i gang med at skabe kloge kommunale kvadratmeter.
 
Program:

Kl. 13:30        Ankomst og registrering

Kl. 14:00        Velkommen
                        v/Svend Bie, direktør DFM netværk

Kl. 14:10        SEP/MEP rammen, herunder fokus på ejendomsområdet
                        v/Jane Møller Pedersen, programchef i KL’s Omstillings- og Udviklingsenhed

Kl. 14:30        Arealer som rammer for velfærdsproduktion, beslutningstagernes oplevelse/vinkel på
                       arealoptimering set i samlet kommunalt perspektiv 

                       v/Nanna Krog-Meyer, økonomidirektør, Gladsaxe Kommune

Kl. 14:50        Arealoptimeringscase med fokus på, hvordan det lykkedes at få interessenterne engageret og få 
                      dem som medspiller i gennemførelsen

                      v/Dan Smed Madsen, ejendomschef, Allerød Kommune

                      "Ramt" af arealoptimeringscase - og alt det gode det førte med til sidst
                      v/Mads Ingvardsen, distriktsskoleleder, Allerød Kommune

Kl. 15:25        Deling af data og start på datarejsen for at sikre dataunderstøttet arealoptimering til
                       dialog/beslutningsgrundlag

                       v/Preben Gramstrup, indehaver, fm3.dk

Kl. 15:40        Paneldebat: Perspektiv for arealoptimering

Kl. 16:10        Uformelt netværk 

Kl. 16:30        Tak for i dag                       

Annoncer