DFMs digitaliseringsudvalg kom hurtigt til den erkendelse, at FM bliver påvirket dobbelt af digitaliseringen: Vi skal både formå at se de muligheder og udfordringer, digitaliseringen giver inden for FM’s arbejdsfelt, og vi skal forstå de forandringer, digitaliseringen skaber i kerneforretningen. Det, der sker med vores kerneforretninger, kan være mere eller mindre drastisk, men for langt de fleste gælder, at forandringerne over tid bliver så store, at det også ændrer succeskriterierne for FM.

Udvalgets ambition er at samle viden et sted, så vi på den måde kan vidensdele på kryds og tværs i foreningen. Siden her indeholder cases, artikler og ikke mindst, vores hvidbog "Facility Management som digital forandringsagent".

DFMs digitaliseringsudvalg består af Kim Jacobsen (formand), K Jacobsen A/S, Trine Thorn, Nordea, Poul Ebbesen, Rambøll, Ulrik Mathisen, Tivoli, Mads Ubbe Beier, Compass Group, Nikolai Randal Petersen, RegionH, Mogens B. Andersen, DAB, og Svend Bie, DFM.

 DFM netværks digitaliseringsudvalg