Digitaliseringen ændrer porteføljestyringen på flere afgørende måder: Kerneforretningerne ændrer forretningsmodel og bliver digitale. For nogen tager det sig mere drastisk ud end for andre, men næsten alle virksomheder bliver påvirket i deres kerneforretning af digitaliseringen, og dermed ændres også, hvad det vil sige athave de rigtige bygninger de rigtige steder.

Vi har fået data og digitale værktøjer, der gør det muligt at lægge en bevidst strategisk styring på vores ejendomsportefølje. Det samme er sket for alle andre forretningsområder, og derfor forventer direktionerne, at den ansvarlige for ejendomsporteføljen har styr på, hvad de enkelte ejendomme kan tilføre virksomheden i forhold til både omkostninger og organisationens samlede performance. 

Der ses i dag mange eksempler på virksomheder, der fastholder en lokation grundet f.eks. tradition eller frygt for tab ved salg,  uanset at ejendommen ikke længereer tidssvarende på grund af placering eller indretning og dermed ikke understøtter virksomhedens performance. Det er helt afgørende, at bygningsporteføljen vurderes i en helhedsbetragtning, der både omfatter omkostninger og bygningernes evne tilat understøtte organisationens produktivitet. Et sådant overblik kan kun skabes, hvis man både har dybt kendskab til, hvad der er afgørende for virksomhedens succes, og hvilke løsninger og alternativer markedet kan levere.