Når man stiller sig selv spørgsmålet, om vi er organiseret rigtigt i FM til en digitaltidsalder, så bør man først og fremmest tænke udad: Hvordan arbejder den organisation,som FM er en del af, og hvad gør den for sine kunder?

Enhver FM-organisation børforholde sig til spørgsmålet – hvad er vi sat i verden for, hvad giver vi af værdi til voresorganisation – hvad er vores berettigelse, hvordan påvirker forandringerne i vores omgivelserkravene til os?

Når man begynder at arbejde struktureret hermed, forandresfokus fra at være operationelt til at blive mere strategisk – og det er, når en organisationarbejder fokuseret strategisk, at reel værdi begynder at blive skabt til kernevirksomheden– medarbejdere, produkter og kunder. For at blive en integreret strategiskdel af forretningen kræver det, at FM må være organiseret på en måde, så funktionener gearet til at spille sammen med de øvrige funktioner – opadtil i organisationen såvelsom horisontalt mellem øvrige interne afdelinger.