Facility Management skal gå fra at være serviceleverandør til at skabe virksomhedskultur via unikke oplevelser for kollegerne, sætte kollegerne i centrum – Colleague’s centricity. Så det ikke alene bliver forretningsresultaterne, man som medarbejder er stolt af, men også den kultur, virksomheden har, og det community, man er en del af. Dermed skaber vi den nødvendige merværdi for virksomheden. Facility manageren skal udvide sit syn på arbejdspladsen til ikke kun at være det fysiske rum, den fysiske bygning.

Arbejdspladsens fysik er digital, den er på telefonen/PC’en, så den følger medarbejderen hele tiden. Det bliver fremtidens facility managers opgave at favne virksomhedens kultur helt hjem til medarbejderen, når medarbejderen er på ferie og under medarbejderens transport. Det hedder ikke mere Work Life Balance men Work Life Integration. Der skal skabes et community, der binder medarbejderne sammen på tværs af virksomheden, og som styrker loyaliteten til virksomheden.

Facility management-organisationen skal være klar til at servicere dette 24/7 og skabe unikke oplevelser. Vi går derfor fra at være facility managers til at være community creators.