Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

FM systemer i Danmark - et strategisk samarbejde

28. februar 2018
Karina Lykkegaard
projektleder
DFM netværk

Fm systemer i Danmark hvad er temperaturen i din organisation 1

I en årrække har vi i sekretariatet lavet en liste over FM-systemer i Danmark som et forsøg på at skabe et overblik over systemtyperne, på det danske marked. Og der er kommet meget vand i åen siden 2012, da jeg første gang stiftede bekendtskab med FM-systemer i kraft af, jeg fik til opgave, at stå for de store CAFM messer, som foreningen arrangerede før i tiden.

DFM netværks direktør Svend Bie skriver i :DFM INDSIGT i Fm Update nr 1/2018, at FM-systemer har vind i sejlende. Det har de, på sin vis, hele tiden haft lige siden jeg startede med at lave vores lister, men i de seneste år er der kommet et mere nuanceret syn på FM-systemerne. I takt med der udvikles nye forretningsmodeller og FM organisationerne ændrer sig, har måden man arbejder med FM-systemerne – og hvad man bruger dem til også ændret sig. Det kan du bl.a. blive klogere på i Kim Jacobsens artikel med overskriften ”Fm digitaliseringsstrategi – 3 fokusområder til Best Practice” 

Igennem årene, har jeg bidt mærke i, at der er relativt få autentiske succeshistorier i forhold til valg og implementering af FM-systemer. Derfor igangsatte vi i DFM netværk et samarbejde med Basico, hvor vi ville danne et overblik over systemerne og finde frem til ”den gode historie” iblandt driftsherrerne i de danske organisationer. Det viste sig hurtigt, at når snakken falder på FM-systemer, så er det ikke så interessant, isolere fokus til kun at tale om valg af leverandør eller system type. Det skaber mere værdi, at have fokus på helheden og lave benarbejdet med behovsafdækning, kompetence afdækning og håndtering af de udfordringer der kommer, når man begynder at ændre på processer og arbejdsgange inden man kontakter leverandøren for at tale om systemer og system typer. Forenklet sagt: at vide hvad man vil have og hvad man skal bruge det til, så er det også nemmere og forklare sin leverandør, hvad man vil have.

Foreningens formand, Mogens Kornbo skriver i sin leder i Fm Update nr. 1/2018: ”For at kunne varetage den fysiske ramme er det en af vores vigtigste opgaver at forstå præcis, hvordan disse mennesker oplever, bruger og forstår de fysiske rammer. Gør vi ikke det kan vi ikke levere en succes” det falder rigtig godt i tråd med arbejdet med FM systemerne, for man skal ikke vælge system for systemet skyld, det skal kunne understøtte vores arbejdsprocesser og bidrage til, at FM ”leverer varen” og man skal ikke kun se på FM-systemerne med IT brillerne på, man skal også se helheden.

Det har været en fantastisk rejse, og samarbejdet med Basico har været spændende og lærerigt. Indtil videre har samarbejdet resulteret i 3 rapporter, som alle indeholder ”den gode historie” fra en række driftsherrer og andre, som arbejder med FM systemer, gode råd og et overblik over FM-systemerne. De er tænkt som inspiration til hvordan man kan gribe opgaven an med digitalisering af FM-organisationerne - uanset hvor man er henne i projektet.

dfm-net.dk, har vi samlet al den viden vi har samlet igennem årene, her kan du finde alle 3 rapporter, oversigter og relevante artikler.

Rigtig god fornøjelse

Lignende artikler
Københavns Ejendomme og Indkøb har udviklet og indført en softwarerobot, som automatisk indtaster byggedata i FM-systemet. Den er udviklet til brug ved digital aflevering af byggeprojekter, men har vist sig at kunne anvendes til flere opgaver.
16. august 2019
Med Nykøbing F. Sygehus som spydspids vil Region Sjælland indføre digital FM-helpdesk for alle seks sygehuse og over 500 bygninger. Alle lokaler og bygningsaktiver skal registreres digitalt, fortalte teknisk souschef Kim G. Møller på et erfa-møde for FM-brugere.
22. februar 2019
Annoncer