Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Ung ros til Møller og Münster

12. april 2018
Nils-Ole Heggland
Journalist, kommunikationsrådgiver
Heggland kommunikation

Design uden navn 18

Støtte fra Boligfonden KUBEN gjorde det muligt for 15 unge FM’ere – både studerende og nye på arbejdsmarkedet – at deltage i DFM netværks årskonference i Helsingør. Her fortæller fem af dem om deres udbytte af konferencen med ros til især oberst Lars R. Møller og Morten Münster, der talte om motivation og adfærdsændring hos brugere. 

 AZIZ H. IDIL. Driftskoordinator hos Ejendomsvirke i Farum. Uddannet bygningskonstruktør med speciale i FM

AZIZ H. IDIL. Driftskoordinator hos Ejendomsvirke i Farum. Uddannet bygningskonstruktør med speciale i FM.

Hvorfor søgte du om at deltage?

”Jeg havde hørt meget godt om konferencen fra venner, der havde været med, og derfor ville jeg gerne selv have mulighed for at deltage. Især temaet om FM som kampkraft for virksomhederne har jeg set frem til.”

Hvad var de mest interessante indlæg for dig?

”Det var oberst Lars R. Møller om motivation og Morten Münster, der talte om adfærdsændringer. De to indlæg hang også lidt sammen, for hvis ikke der er motivation, er det svært at ændre adfærden.”

Hvad er dit overordnede indtryk af konferencen?

”Kun positivt – det har været et fint arrangement. FM er forholdsvis nyt, og der kan være langt fra teori til praktik, så det er fint at holde sig opdateret om, hvad andre gør.”

Tobias

TOBIAS ØHRGAARD LAURSEN. Uddannet tømrer og siden energiteknolog fra KEA. Skiftede job 1. april fra Gentofte Kommunes ejendomsafdeling til Københavns Lufthavn.

Hvad har været de mest spændende indlæg for dig?

”Der har været en masse gode indlæg, men Morten Münster var nok den mest spændende, da han talte om adfærd. Både strategi og planlægning sker ofte meget centralt, men hvad gør vi egentlig ude i virkeligheden? Hans betragtninger er relevante for mit job i Gentofte, for der er mange brugere af kommunens ejendomme.”

”Desuden var det interessant at høre om, hvordan Siemens Gamesa arbejdede med det reelle behov for plads i forhold til det oplevede behov. Spændende var det også at høre både om undersøgelsen af de ”kloge kommunale kvadratmeter” og om, hvordan DTU ved nybyggeri inddrager dem, som skal stå for bygningernes fremtidige drift.”

jakob

JAKOB ASGER JANSEN. Læser på femte semester på uddannelsen som bygningskonstruktør på KEA med speciale i FM. Studiejob ved byggeriet af pandaanlægget i Københavns Zoo.

Hvorfor deltager du i konferencen?

”For at få bedre indblik i den ”virkelige verden” – som supplement til den teori, vi lærer på KEA.”

 Var nogen indlæg særligt interessante for dig?

”Temaet om anlæg og drift var meget interessant, fordi jeg har skrevet minispeciale om det og overvejer, om det også skal være emne for mit afgangsprojekt. Det var spændende at høre, hvordan man via FM kan inddrage brugere og de driftsansvarlige i fx renoveringer. Så var det inspirerende at høre oberst Lars R. Møllers indlæg om motivation.”

Har du fået helt konkret viden med hjem?

”Ja, jeg er blevet klogere på, hvordan teori udfoldes i praksis, og jeg har lært mere om, hvordan der ligger analyser bag teorien.”

Esmir

ESMIR MASLESA. Erhvervs-ph.d.studerende ved KMD og DTU med fokus på FM og FM-systemer.

Hvorfor er du tilmeldt konferencen?

”Her er gode muligheder for at netværke, udveksle erfaringer og se, hvordan forskning og praksis hænger sammen. Man kan også blive inspireret og høre om, hvilke temaer der rører sig inden for FM.”

Var nogen af indslagene særligt interessante for dig?

”Ja, workshoppen om ”kloge kommunale kvadratmeter” og kommunernes behov for valide data var interessant, for det skriver jeg ph.d.-speciale om. Det var også spændende for mig med Indlægget fra Region Hovedstaden om, hvordan den ser behovet for at standardisere processerne og indsamle valide data om 1,8 millioner kvadratmeter.”

Kristian

KRISTIAN CLAUSEN. Uddannet bygningskonstruktør i december 2016, ansat i FM-funktion på Syddansk Universitet (SDU).

Hvad er baggrunden for, at du deltager?

”Det var et tilfælde, at jeg havnede i et driftsjob, men jeg kan godt lide det, og konferencen er en god måde at netværke på og høre mere om fx FM og BIM. Jeg har fx talt med folk fra DTU, KEA og Københavns Kommune og hørt om deres erfaringer.”

Hvad er dit indtryk af de forskellige indlæg?

”Mange indlæg har bestemt været relevante, selv om de mest har været rettet mod det strategiske niveau, og jeg overvejende beskæftiger mig med det taktiske. Indlæggene fra DTU var interessante, fordi DTU minder meget om SDU, og indlægget om kontorindretning var yderst relevant, for det har vi meget af på SDU. Så var Morten Münsters indlæg om at regulere brugernes adfærd ret godt.” 

Læs artiklen om Lars R. Møllers indlæg her

Lignende artikler
FM har været under løbende forandring og udvikling gennem mere end 40 år. I de kommende år vil øget digitalisering og nye generationer på arbejdsmarkedet medføre nye, store forandringer i den måde, vi tænker og arbejder med FM på.
7. juni 2019
Det skal være let, sjovt og belønnende at gå på arbejde. For så fungerer vores hjerne bedst. FM’erne kan som Space Managere være med til at skabe optimale rammer for hjernen. Mød Laust Lauridsen, der på sin workshop på årskonferencen omsætter den nyeste hjerneforskning til praktiske øvelser for nysgerrige FM’ere.
13. marts 2019
I år fører vores facilitator Rolf Ejlertsen os sikkert gennem programmet, der indeholder emnerne: digitalisering, kommunikation, Space Management, disruption og Workplace Management. Udover en række af branchens førende specialister har vi i år inviteret en hjerneforsker, en filosof og en af landets mest erfarne rådgivere i disruption. Tilsammen vil de give os inspiration og nye vinkler til hvordan vi tackler de udfordringer og muligheder teknologien giver os.
25. januar 2019
Annoncer