Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Facility Managers skal sikre ladestandere til elbiler

11. februar 2019
HC Jensen
Aut. El-installatør
City Tekniq

Ladestandere til elbiler. Det har tidligere været noget virksomheder kunne sætte op for at pudse den grønne profil og pynte på CSR-rapporten. Men nu er det et EU-krav, at der bliver opstillet ladere og forberedt infrastruktur til opladning ved nybyggeri og større renoveringer af erhvervsbygninger og beboelsesejendomme. De nye krav skal øge infrastrukturen til elbiler i Europa.

Der er dog nogle store smuthuller. De nye regler gælder fx ikke for små og mellemstore virksomheder, og de gælder ikke for byggerier eller renoveringer, hvor der er indgivet ansøgninger om byggetilladelse eller tilsvarende ansøgninger senest den 10. marts 2021.

Men uanset disse smuthuller, vil det altså fremover være et lovkrav, som mange Facility Managere skal forholde sig til. Det kan nemlig godt betale sig at forholde sig proaktivt til, at det formentlig snart er en selvfølge for brugerne af kontorejendomme, at de har mulighed for at lade deres elbil på arbejdspladsen.

Grøn tendens
De nye regler er udtryk for en tendens, som peger i retning af, at der snart kommer flere elbiler på markedet. Et udtryk for den tendens så man, da regeringen i efteråret fremlagde sin klimaplan. Her er den ambitiøse målsætning, at salget af fossilbiler skal stoppe i 2030, og at fossilbiler skal helt væk fra vejene i 2035. Også oppositionen har grønne ambitioner. Mette Frederiksen har for nylig udtalt, at der skal 500.000 elbiler på vejene, og De Radikales Morten Østergaard siger en million. 

Selvom det stadig mest er blevet ved snakken, er der i hvert fald signaleret politisk vilje. Og ifølge en rapport fra det internationale agentur for vedvarende energi, Irena, kommer der langt flere elbiler end tidligere antaget og langt hurtigere, end Energistyrelsen regner med. Tallene bakkes yderligere op af lignende rapporter fra Bloomberg.

De nye EU-regler siger jo ikke noget om, hvilke af de mange ladestandermodeller eller -løsninger man skal bruge, så der er god grund til at tænke sig om og undersøge forskellige modeller.

FAKTABOKS

De nye regler

Helt konkret stiller de nye regler krav til alle nye bygninger med mere end 10 parkeringspladser, hvor parkeringsanlægget enten er inde i selve bygningen eller støder direkte op til den bygning, som etableres eller renoveres.

Dette gælder både nye erhvervsbygninger og beboelsesejendomme, samt bygninger og ejendomme, som gennemgår større renovering.

For erhvervsbygninger gælder det, at der skal opsættes mindst én ladestander og etableres tomrør til elkabler for mindst hver femte parkeringsplads, så man på et senere tidspunkt har mulighed for at etablere flere ladestandere.

Ved beboelsesejendomme med mere end ti parkeringspladser skal der også føres tomrør til elkabler. Her gælder det for alle parkeringspladser, så der på et senere tidspunkt kan opsættes ladestandere til elbiler.

Retsakten blev vedtaget den 30. maj 2018, og implementeringsfristen er marts 2020.

Dette er de første konkrete krav, men inden den 1. januar 2025 skal EU-landene også fastsætte krav om opsætning af et minimum af ladestandere for alle erhvervsbygninger med mere end 20 parkeringspladser.

Annoncer