Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Rum til hjernen

13. marts 2019
Jan Aagaard
journalist
Aagaard kommunikation

Det skal være let, sjovt og belønnende at gå på arbejde. For så fungerer vores hjerne bedst. FM’erne kan som Space Managere være med til at skabe optimale rammer for hjernen. Mød Laust Lauridsen, der på sin workshop på årskonferencen omsætter den nyeste hjerneforskning til praktiske øvelser for nysgerrige FM’ere.

Vi bruger - forhåbentligt - alle hjernen, når vi går på arbejde. Men de færreste af os tænker over, hvad vores hjerne egentlig har brug for, hvis den skal fungere bedst muligt på jobbet. Det vil Laust Lauridsen fra virksomheden XPMT gerne lave om på. Han vil inspirere virksomheder til at arbejde mere hjernevenligt og derigennem skabe bedre arbejdspladser og resultater.

Laust Lauridsen er oprindelig uddannet læge og har blandt andet arbejdet i medicinalindustrien. De seneste mange år har han imidlertid fungeret som konsulent for en række store virksomheder. Her har han med udgangspunkt i resultaterne fra moderne hjerneforskning beskæftiget sig med at udvikle en mere hjernevenlig tilgang til arbejdet.

Ifølge Laust Lauridsen har vores hjerne helt overordnet brug for tre ting for at fungere godt: Energi, motivation og variation. Hvis man vil have en hjernevenlig tilgang til arbejdet, skal det derfor være både let, sjovt og belønnende at gå på arbejde.

”Det skal være let, fordi hjernen som standard ønsker at spare energi, og sjovt, fordi det faktisk frigør energi i hjernen. Vi skal også opleve, at vi får en belønning for vores arbejde, fordi hjernen vil have noget ud af at have investeret energi,” siger Laust Lauridsen.

FM’eren som Space Manager

Den hjernevenlige tilgang bruger konteksten til at påvirke vores oplevelse og adfærd på arbejdspladsen. Det gælder både den strukturelle kontekst (fysiske rum, teknologi, information, organisation og procedurer), den kulturelle kontekst (socialt rum, kommunikation, relationer og fælles rutiner) og den individuelle kontekst (personligt rum, narrativ, perception og vaner).

Det kan lyde abstrakt, men det er faktisk her, Facility Manageren kommer ind i billedet. Den moderne FM’er er nemlig ikke alene en Facility Manager men også en Space Manager med stor indflydelse på konteksten og en stadig større rolle i at skabe en attraktiv, innovativ og produktiv arbejdsplads.

Facility Manageren eller Space Manageren har i udgangspunktet først og fremmest indflydelse på den strukturelle kontekst - altså de fysiske rum, teknologi, information mv., og i den forbindelse er det oplagt at bruge den hjernevenlige tilgang til at skabe fysiske rammer, der respekterer hjernens grundlæggende ”behov”.

”Hvis hjernen skal have hjælp til at udføre arbejdsopgaverne bedst muligt, giver det god mening at indrette sig efter de forskellige aktiviteter, som man beskæftiger sig med på en arbejdsplads - for eksempel ved hjælp af rum med forskellige funktioner. Det har mange virksomheder arbejdet med gennem flere år, men hovedparten er ikke nået så langt endnu. Det er eksempelvis ofte uklart, hvad de forskellige rumtyper skal kunne bruges til,” siger Laust Lauridsen. 

Rum med forskellige funktioner

Selv har han på baggrund af viden fra hjerneforskningen i samarbejde med Laika Rumdesign udviklet fem forskellige rumtyper, som man kan arbejde med at udvikle og implementere i virksomheder - fællesrum, fokusrum, legerum, frirum og bevægerum.

”Rummene udformes, så de signalerer, hvad de kan bruges til. Det er den hjernevenlige tilgang, når det gælder de fysiske rammer. Rummene behøver ikke altid være lukkede rum i en bygning - det kan for eksempel også være udearealer,” siger Laust Lauridsen.

Konteksten på en arbejdsplads omfatter som sagt ikke alene de fysiske rum, men også den kulturelle og individuelle kontekst, og i takt med, at FM’eren i stigende grad bliver Space Manager, er det nødvendigt at se FM-opgaven i et bredere perspektiv, hvor man også inddrager den kulturelle og individuelle kontekst.

”Som Space Manager bruger man indretningen af de fysiske rammer til at påvirke den adfærd, som man gerne vil have mere af i virksomheden - eksempelvis innovation og samarbejde. Men hvis de fysiske rammer ikke understøttes af den kulturelle og individuelle kontekst, får man det ikke til at lykkes,” siger Laust Lauridsen.

Nye krav fra nye generationer

Han er på den baggrund overbevist om, at Space Manageren fremover vil komme til at arbejde endnu tættere sammen med eksempelvis HR-afdelingen og kommunikationsafdelingen om opgaven med at skabe en mere attraktiv og produktiv arbejdsplads.

Dermed vil Space Manageren også kunne få en mere central rolle i virksomhedens udvikling og de forandringer, der er nødvendige for at tiltrække og fastholde nye generationer af medarbejdere.

”Space Management spiller en stigende rolle i takt med, at nye generationer af medarbejdere træder ind på arbejdsmarkedet. De unge medarbejdere stiller andre krav og forventer eksempelvis en høj grad af fleksibilitet, virtuelle værktøjer og en mere legende tilgang til opgaverne,” fastslår Laust Lauridsen.

På sin workshop på årskonferencen vil Laust Lauridsen sammen med Emil Skab Hassing og Jacob Dohn fra konsulentvirksomheden Implement give de mest nysgerrige FM’ere mulighed for at afprøve den hjernevenlige tilgang gennem praktiske øvelser. I workshoppen arbejdes der ud fra både aktuelle problemstillinger og deltagernes egne udfordringer.

Læs mere om workshoppen på Årskonferencen her

Lignende artikler
FM har været under løbende forandring og udvikling gennem mere end 40 år. I de kommende år vil øget digitalisering og nye generationer på arbejdsmarkedet medføre nye, store forandringer i den måde, vi tænker og arbejder med FM på.
7. juni 2019
I år fører vores facilitator Rolf Ejlertsen os sikkert gennem programmet, der indeholder emnerne: digitalisering, kommunikation, Space Management, disruption og Workplace Management. Udover en række af branchens førende specialister har vi i år inviteret en hjerneforsker, en filosof og en af landets mest erfarne rådgivere i disruption. Tilsammen vil de give os inspiration og nye vinkler til hvordan vi tackler de udfordringer og muligheder teknologien giver os.
25. januar 2019
Støtte fra Boligfonden KUBEN gjorde det muligt for 15 unge FM’ere – både studerende og nye på arbejdsmarkedet – at deltage i DFM netværks årskonference i Helsingør. Her fortæller fem af dem om deres udbytte af konferencen med ros til især oberst Lars R. Møller og Morten Münster, der talte om motivation og adfærdsændring hos brugere.
12. april 2018
Annoncer