Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Robotterne ruller i Region Midt

14. marts 2019
Jan Aagaard
journalist
Aagaard kommunikation

190311 Sterlicentralen 2019 DSC1424 A4
Foto: Agata Lenczewska-Madsen

På akuthospitalet i Viborg er man i fuld gang med at indføre robotter, som effektivt og sikkert kan varetage en række opgaver på serviceområdet. Derved sparer regionen personaleressourcer og opnår samtidig et bedre arbejdsmiljø.

Når man som patient eller pårørende befinder sig på akuthospitalet i Viborg, kan man møde en lille halvtyk robot, der på egen hånd bevæger sig rundt på gangene, mens den tilsyneladende er travlt optaget. Ved nærmere eftersyn vil man opdage, at den lidt over en meter høje robot har travlt med at vaske gulv på gange og andre fællesarealer på hospitalet.

Robotten med det alt andet end mundrette navn ”Taksi Intellibot Swingobot 2000 Robotic Scrubber” er en af de første robotter, som Servicecentret på Hospitalsenhed Midt i Region Midtjylland har taget i brug. Men det er efter al sandsynlighed kun begyndelsen på en mere udbredt brug af robotter indenfor FM-området på hospitalsenheden, da man allerede er i gang med - eller overvejer - at indføre robotter på andre områder.

Gulvvaskerobotten kan døgnet rundt vaske gulv på hospitalet efter at være programmeret til at navigere rundt i forskellige områder. Tidligere havde hospitalet en eller flere medarbejdere beskæftiget med at gøre rent ved at køre rundt med en gulvvaskemaskine. De medarbejdere har nu fået frigivet tid til en række andre arbejdsopgaver, men hjælper også med at flytte gulvvaskerobotten rundt mellem forskellige områder af hospitalet.

”Vi har først og fremmest indført robotten for at spare personaleressourcer. Robotten fungerer godt og gør effektivt rent døgnet rundt. Den navigerer automatisk uden om mennesker og ting og er faktisk så sikker, at den er i stand til køre i områder med legende børn,” fortæller René Mørch Kjellerup, afsnitsleder i Servicecentret på Hospitalsenhed Midt.

Tæt samarbejde med leverandør

Det har krævet et tæt samarbejde med leverandøren at indføre gulvvaskerobotten - især i forbindelse med programmering af den, men i dag er hospitalet stort set kun nødt til at bruge menneskelige ressourcer, når robotten skal flyttes fra det ene område til det andet.

Der er dog stadig enkelte udfordringer i forhold til at få robotten til at fungere helt optimalt i det fysiske miljø på hospitalet. Gulvvaskerobotten skal nemlig også være i stand til selv at åbne døre, når den bevæger sig rundt, og det kræver en form for interaktion med teknologien i de automatiske døre.

”Vi arbejder på at finde en løsning på det, og det er et eksempel på, at robotløsninger i nogle tilfælde stiller krav til eksisterende bygninger og teknologi. Man kan være nødt til at opgradere eller ændre anden teknologi for at få robotløsningen til at fungere optimalt,” siger René Mørch Kjellerup.

Logistikrobotter i sterilcentralen

Robotter kan løse mange forskellige opgaver, og et andet sted på akuthospitalet i Viborg er man i fuld gang med at rulle en anden robotteknologi ud. Servicecentret har i forbindelse med renovering af akuthospitalets sterilcentral valgt at investere i to logistikrobotter til at håndtere det udstyr, som skal vaskes og steriliseres efter operationer, så det er klar til brug igen. Akuthospitalet har i alt over 37.000 instrumenter, som er i et løbende flow mellem sterilcentralen og operationsafdelingen samt øvrige afsnit og klinikker.

I sterilcentralen sørger de to nye robotter for at fylde urent operationsudstyr ind i en vaskemaskine fra på den ene side af ”vaskelinjen” og tømme vaskemaskinen for det rengjorte udstyr på den anden side. Der er i alt fem vaskemaskiner i sterilcentralen, og logistikrobotterne arbejder løbende på at fylde og tømme maskinerne. Robotterne kan selv navigere og vælge en ledig vaskemaskine samt vaskeprogram ved hjælp af RFID-teknologi efter at være forprogrammeret.

”Der er store fordele ved robotterne i forhold til vores arbejdsmiljø. Robotterne sørger for at flytte vaskestativerne med tungt gods, og dermed skånes personalet for uhensigtsmæssige tunge arbejdsopgaver med gentagne løft og vrid i kroppen,” fortæller René Mørch Kjellerup.

Der er tale om manuelle arbejdsopgaver, som ikke kræver særlige faglige kvalifikationer, og ved at bruge robotter til opgaverne kan personalet i sterilcentralen i stedet fokusere på andre opgaver, som kræver særlige faglige kvalifikationer.

Robotter til transport af udstyr

I fremtiden håber Hospitalsenhed Midt også at kunne frigøre personaleressourcer, effektivisere og skabe et sundere arbejdsmiljø ved at bruge robotteknologi til transport af instrumenter mellem sterilcentralen og operationsstuerne og øvrige afsnit og klinikker.

Region Midtjylland har indgået en rammeaftale med en leverandør om indkøb af en række AGV-robotter - Automated Guided Vehicle. En AGV-robot er en førerløs truck, som kan transportere udstyr fra det ene sted til det andet ved selv at navigere rundt på hospitalet i områder, hvor der ikke færdes patienter. Logistikrobotterne er udstyret med gaffellifts, som kan læsse vogne med udstyr af og på og bære vognene under transporten.

Logistikrobotterne indkøbes i første omgang til regionens nye superhospital, som er ved at blive bygge i Gødstrup nordvest for Herning. Her er det målet, at alle vogne fra hospitalets regionslager, sterilcentral, køkken, vaskeri mv. skal transporteres ved hjælp af AGV-robotterne. På akuthospitalet i Viborg håber man ligeledes at kunne indføre AGV-robotter i fremtiden.

”Der er store mængder gods, som skal flyttes på hospitalet i løbet af døgnet, og der er tale om relativt tunge vogne, da hovedparten af operationsudstyret er lavet af rustfrit stål. Der er derfor en række fordele ved at anvende robotter til transport - både i forhold til arbejdsmiljø, ressourcer og logistik,” siger René Mørch Kjellerup.

Stor opbakning til robotløsninger

I Region Midtjylland er der generelt stor vilje og opbakning fra ledelsen til at tage robotløsninger i brug inden for serviceområdet på regionens hospitaler med henblik på at sikre et bedre arbejdsmiljø og en mere effektiv drift.

”Vi vil gerne tage de nye teknologier i brug i takt med, at de bliver tilgængelige og har vist sig at fungere. Vi deltager ikke i udviklingsprojekter på området - det ville blive for tungt - men vi er klar til at springe på, når de rette løsninger er der,” fortæller René Mørch Kjellerup.

Han understreger, at projekterne altid gennemføres i et tæt samarbejde med leverandører, som servicecentret har tillid til, da eksempelvis sterilcentralen er en kernefunktion for akuthospitalet, og der er et forholdsvist stort arbejde i at implementere løsningerne.

Annoncer