Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på forfatter: Ole Emil Malmstrøm
6 artikler

Alle der med entusiasme arbejder med Facilities Management drømmer om at levere World Class. DFM drømmer om at skabe rammer og baggrund for, at vi i Danmark kan bryste os at være blandt de førende på verdensplan. Her samles op på, hvor tæt vi er på at nå drømmemålet.
1. maj 2013
Årets europæiske FM-konference, EFMC2010, der fandt sted i Madrid og arrangeres af
EuroFM i samarbejde med IFMA med Informa som Conference Organizer og de to spanske
FM-netværk, SEFM (Sociedad Española de Facility Management) og IFMA Capitulo Español
som lokale værter, blev en attraktion med 530 deltagere fra hele Europa og resten af
verden. Heraf 22 danske deltagere.
1. august 2010
Vi i Danmark er ikke alene om at fokusere på at skabe de bedst mulige vilkår for kernevirksomhedens udøvelse. Men vi er – sagt i al beskedenhed – rimelig gode til det. Måske fordi det ligger i vores kultur, og måske fordi vores danske og nordiske kultur giver os nogle forspring.
1. maj 2010
Facilities Management efterspørger en stadig voksende mængde services
til facilitering af kernevirksomheden. Det være i form af optimale fysiske
rammer (bygninger og lokaler), udstyr (møbler m.v.) og egentlige services
(renhold, catering, post, vagt m.v.). Facilities Management initierer derved
den hastigst voksende ”industri” i Europa.
Markedet for Facilities Management (internt og eksternt) i Europa skønnes
at være på flere hundrede milliarder Euros. Idet EU har fokus på de bedst
mulige konkurrencebetingelser på ensartede vilkår, tog CEN, Den Europæiske
Standardiseringskommission (Comité Européen de Normalisation) i
december 2001 initiativ til en Europæisk Standard for Facilities Management
med det overordnede formål, at skabe fælles forståelse, fælles ”sprog” (terminologi)
og fælles vilkår.
1. februar 2010
Bæredygtig adfærd er nu et krav til fremtidsorienterede virksomheder
– som kun Facilities Management kan løfte.
1. maj 2009

                     

                     

 

Annoncer