Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på forfatter: Preben Gramstrup
15 artikler

Den dyreste bygning er den, man ikke anvender. Den billigste er den, man ikke længere har
6. september 2018
DESIGN KONKURRENCEN MED DE RIGTIGE PARAMETRE
I DRs udbud af serviceydelser i 2015 var der ikke mulighed for forhandling med leverandørerne efter tilbuddene var afgivet. Det betød, at vi alene kunne finde vinderne ud fra de afgivne tilbuds opfyldelse af udbudsmaterialets krav – og uden mulighed for efterfølgende dialog og ændringer af kravsspecifikation, tilbud og kontrakt. Der var med andre ord tale om ’ét skud i bøssen’ for leverandøren ved tilbudsafgivelse, og derfor lagde vi meget arbejde i at designe konkurrencen rigtigt.

I et tidligere nummer af FM Update (nr. 02/2016, s.20) kunne du læse om DRs FM udbud, hvor DR gik fra en stor, integreret partneringkontrakt med én leverandør til flere mindre kontrakter med flere leverandører. I dette nummer kan du læse om de kriterier, som DR lagde til grund for valget af leverandører af de nye aftaler.
1. november 2016
DR har ved sin seneste udbudsproces ændret strategi og har bevæget sig væk fra en stor integreret partneringkontrakt med én leverandør. Der blev prioriteret tid og ressourcer til en grundig analyse, og fokus var på rightsourcing-tankegangen, hvor løsningen ikke er givet på forhånd. Resultatet blev 10 forskellige aftaler med 9 leverandører, insourcing af dele af bygningsdriften og en samlet besparelse på mellem 10 og 15%.
1. maj 2016
Hvert år siden 2010 har fm3.dk gennemført en undersøgelse af FM’s planer for årets aktiviteter og forventningerne til fremtiden. FM2016 Survey viser, at FM ikke længere kun har fokus på omkostninger, men også på værdiskabelse med porteføljestrategier og Right-Sourcing. FM er over årene blevet professionaliseret og den store trend i øjeblikket er videndeling i netværk.
1. februar 2016
‘Krisen’ er blevet dagligdag og den værste chokvirkning og handlingslammelse har lagt sig. FM arbejder forsat ufortrødent med at forbedre resultatet. Den gode nyhed er, at der stadig er et potentiale for forbedringer, men det kræver en stadig større indsats og professionalisering for at opnå disse forbedringer. Porteføljestrategi og Right-Sourcing er de to områder, der fylder meget hos mange FM’ere. Derfor var disse to områder årets fokus i FM Survey 2014.
1. februar 2014
Gennem indsamling af lejemålsprospekter og beregning af alle udgifter kan det
konstateres, at prisen for en kontor arbejdsplads kun varierer lidt i forhold til
beliggenhed, fordi huslejen udgør under halvdelen af det samlede beløb. Med
Space Management kan man undgå overflødige m² og reducere de samlede
omkostninger. I jagten på den laveste omkostning til lejemålet skal man dog
passe på ikke at ødelægge medarbejderens produktivitet, hvilket for alvor vil
koste dyrt.
1. august 2013
1  2   

                     

                     

 

Annoncer