Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på forfatter: Tania Lorich
1 artikel

Brugertilfredshed er et fokusområde for den fællesstatslige Facility Management-løsning, som Bygnings- styrelsen står i spidsen for. Løsningen implementeres i tre bølger, bølge 1 blev idriftsat 1. okt. 2019, den omfatter på nuværende tids- punkt 42 institutioner fordelt på 11 ministerområder.
Før driftsstart er der gennemført to brugertilfredshedsundersøgelser hos de omfattede institutioner, disse to fungerer som baselinemåling som leverandøren (i bølge 1 er ISS valgt som leverandør) efter driftsstart bliver målt op imod. Første måling efter driftsstart gennemføres efter sommerferien, så tæt på at der er gået et år som muligt.
14. juli 2020

                     

                     

 

Annoncer