Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på forfatter: Birgitte Dyrvig Carlsson
8 artikler

I dette nummer bringer vi beskrivelser af mange af indlæggene fra årskonference i april. Konferencen havde tre hovedspor: Big Data, Innovation i Hverdagen og Det Globale Perspektiv.
1. maj 2016
DFM netværks Arbejdsudvalg FM & Kontrakter arbejder med forskellige udbudsformer i privat og offentligt regi. Denne artikel giver 8 bud på, hvad vi mener, har en afgørende betydning for om samarbejde mellem en indkøber og en leverandør bliver en succes. Der findes ingen facitliste på hvornår en organisation skal udlicitere eller løse opgaven i eget regi. Det kommer an på virksomhedens situation og udviklingsperspektiv. Det er derfor en strategisk ledelsesopgave at analysere hvilke opgaver, der mest optimalt kan løses i eget regi og hvilke der med fordel kan løses bedre i eksternt regi.

Arbejdsudvalget har det seneste år haft fokus på hvordan samarbejdet mellem indkøbere og leverandører skal tilrettelægges, når der er truffet en strategisk beslutning om at udlicitere en opgave. Grundlaget for arbejdet er blandt andet en meget velbesøgt konference hos Datea 16. marts 2015, hvor indkøbere og leverandører mødtes og drøftede hvad der skulle til for at samarbejdet mellem dem kunne blive en succes.
1. februar 2016
I disse måneder arbejder kommunerne med budgettet for 2016-2019 og der er som altid mange udfordringer: Hvordan får man finansieret mere hjemmehjælp til en voksende gruppe af ældre? Hvordan sikres den bedste skole? Hvordan kan der skabes bedre tid til de små i daginstitutionerne?
Ved at optimere brug og drift af kommunens ejendomme, kan der skabes økonomisk råderum for at løse nogle af de mange udfordringer. Denne artikel giver forslag til hvordan der kan arbejdes med forskellige effektiviseringstiltag.
1. august 2015
Offentlige virksomheder prøver hele tiden, at finde nye måder at forbedre deres opgaveløsning på. Løses opgaven bedst af ”det offentlige” selv og skal man indføre en intern bestiller-modtager-udfører-model? Eller er det bedre at inddrage private kompetencer? Hvordan skal det ske? Hvor meget styring og kontrol skal man bibeholde i eget regi?
Denne styringsmæssige diskussion blusser med jævne mellemrum op i mediebilledet. Udsagnene har forskelligt sigte og styrke. Nogle argumenter er af ideologisk karakter, andre af mere ”praktisk” karakter.
Denne artikel er uddrag fra en masteropgave i offentlig ledelse på CBS, som undersøger hvordan en styringside bliver optaget og transformeret til en styringsmodel, som kan besluttes. Det teoretiske grundlag for opgaven var anvendelse af aktør-netværksteori (ANT) og andre institutionelle teorier, der medvirker til at forklare hvorfor en ide optages i en organisation, hvordan ideen udvikler sig og hvordan den får fodfæste.
1. februar 2014
Indførelse af effektiv porteføljestyring kræver fælles forståelse af formål,
potentiale og problemområder. Og det kræver at alle aktører er enige om
strategien. Det skal være et fælles organisatorisk projekt, og det stiller store
krav til den FM-afdeling, der skal fremlægge forslag og implementere konkrete
beslutninger.
1. august 2013

                     

                     

 

Annoncer