Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på forfatter: Anja Kiersgaard
9 artikler

HJÆLP TIL AT NAVIGERE I EN TRAVL OG KOMPLEKS HVERDAG SOM FM’ER

Center for Facilities Management (CFM) ved DTU markerede sit 10-års jubilæum tidligere i år med en velbesøgt konference, hvor også to bogudgivelser blev lanceret. Dette er omtale af den sidste af de to publikationer. Den første – CFMs jubilæumsbog – blev omtalt i FM Update nr 2 / 2018. Målgruppen for denne udgivelse er branchens praktikere, af hvilke et bredt udvalg har medvirket ved tilblivelsen af bogen.
3. december 2018
I dette nummer bringer vi beskrivelser af mange af indlæggene fra årskonference i april. Konferencen havde tre hovedspor: Big Data, Innovation i Hverdagen og Det Globale Perspektiv.
1. maj 2016
Ca 50 forventningsfulde studerende var på plads på
deltagerrækkerne, da DFM slog dørene op for Uddannelsesdagen
2011. Uddannelsesdagen blev afholdt på
Københavns Erhvervsakademi og både Produktionshøjskolen
Metropol, DTU CFM og Ingeniørhøjskolen i
København var med som partnere på dagen.
1. november 2011
Hvad skal til?
Undertegnede læser en mastergrad på Norges Tekniske- og Naturvidenskabelige
Universitet ved siden af et fuldtidsjob. Jeg glædes jævnligt ved den
entusiasme og faglighed, som udvises af universitets undervisere og stab
og den gode stemning mellem de studerende på undervisningssamlingerne.
Jeg har på vegne af FM Update bedt én af underviserne, at beskrive hvilke
elementer, der skal være tilstede for at man som studerende kan fuldføre et
masterstudium – samtidig med at man har fuldtidsjob. Artiklen er på norsk.
1. august 2011
Ejendomme, bygninger og arealer repræsenterer betydelige værdier. Der er store økonomiske muligheder i god strategisk udvikling, forvaltning, drift og vedligehold af værdierne. Til dette behøves professionelle ejendomsudviklere – praktikere med solid kundskab indenfor arkitektur
og teknik, økonomi og jura, personale- og projektledelse.
1. maj 2010

                     

                     

 

Annoncer