Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på forfatter: Per Anker Jensen
27 artikler

I de senere år har sunde bygninger og arbejds- pladser opnået øget international opmærksom- hed.
I forhold til Facility Management rejser det spørgsmålet, om hensigtsmæssige bygninger kan bidrage til menneskers sundhed og trivsel og i givet fald hvordan og i hvilket omfang? Desuden, hvad kræver det at skabe sunde arbejdspladser og arbejdsomgivelser samt forebygge og be- grænse arbejdsrelateret træthed, stress og andre helbredsproblemer?
14. juli 2020
Commissioning-processen bliver i stigende grad inddraget i forbindelse med komplicerede byggeprojekter, hvor der stilles høje krav til bygningens tekniske funktionalitet. samtidig oplever byggebranchen i Danmark stadig store udfordringer i driftsfasen, når byggeriet er afleveret, hvilket er til stor gene for såvel bygherrer og ikke mindst brugere. Driftsfasen bliver normalt ikke anset for at inkludere en commissioning proces, men fortsatte aktiviteter fra den tidligere gennemførte proces i byggeprojektet, kan være værdiskabende for bygningens videre driftsvenlighed.
12. december 2019
Denne artikel er en forkortet udgave af en engelsksproget forskningsartikel. Formålet er at identificere typiske sourcingstrategier og forretningsmodeller inden for FM og kortlægge de vigtigste værdikæder bestående af komplementære sourcingstrategier og forretningsmodeller. Resultatet af analysen kan anvendes på et generelt plan af alle, der har behov for at få et overblik over og forstå FM-erhvervets komplekse struktur, og hvordan FM skaber værdi. Desuden kan resultaterne anvendes af alle parter involveret i FM-værdikæden til at opnå en bedre forståelse af deres position i værdikæden og hjælpe dem til at videreudvikle deres sourcingstrategier og/eller forretningsmodel; afhængig af organisationstype.
18. september 2019
Facilities Management (FM) and Corporate Real Estate Management (CREM) er to tæt relaterede og relativt nye ledelsesdiscipliner med hastigt voksende professioner over hele verden. Begge discipliner har fra starten haft stærk fokus på at kontrollere og reducere omkostningerne ved ejendomme, arbejdspladser og relaterede services. I de senere år har der været en udvikling mod i højere grad at have fokus på, hvordan FM/CREM kan skabe merværdi for organisationen. Dette har også gjort sig gældende inden for forskning og har resulteret i udviklingen af en række konceptuelle modeller og værktøjer samt indsamling af meget empirisk information. Den praktiske anvendelse af denne viden har dog været begrænset og vist sig at være vanskelig. Årsagen synes at være at de forskellige modeller er for komplekse og at der mangler en fælles terminologi og en klar operationalisering af input-output/outcome relationer.
1. februar 2017
NORDISK FM KONFERENCE
Center for Facilities Management (CFM) afholdt for anden gang en nordisk FM konference den 29.-30. august 2016 på DTU – 5 år efter den første nordiske konference i 2011. Konferencen var arrangeret i samarbejde med DFM netværk og havde i alt 90 deltagere. Formålet med konferencen var – ligesom sidst – at formidle ny viden og skabe dialog mellem forskere og praktikere i de nordiske lande. Udover deltagere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland, så havde vi denne gang også nogle deltagere fra Holland, bl.a. vores nære samarbejdspartner Theo van der Voordt fra Delft University of Technology.
1. november 2016
I de seneste år har vi set en stigende interesse for merværdi som koncept inden for Facilities Management (FM), og for hvordan man skaber og måler merværdi. Der anvendes et væld af forskellige betegnelser og definitioner, og der opereres med mange forskellige typer af merværdi, såsom brugsværdi, kundeværdi, økonomisk værdi, miljømæssig værdi, kulturel værdi og relationel værdi.
1. februar 2015
CFM har udviklet et nyt værktøj Reno-value, der skal hjælpe med at få løst problemer i forbindelse med bæredygtig renovering af bygninger.
1. februar 2014
I 2012 blev en kontorejendom beliggende på Bredgade 43 i København energioptimeret fra energiklasse E til energiklasse C alene ved optimering af de tekniske installationer og uden indgreb i bygningens klimaskærm.
1. maj 2013
1 ... 3   

                     

                     

 

Annoncer