Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på forfatter: Per Anker Jensen
24 artikler

Facilities Management (FM) and Corporate Real Estate Management (CREM) er to tæt relaterede og relativt nye ledelsesdiscipliner med hastigt voksende professioner over hele verden. Begge discipliner har fra starten haft stærk fokus på at kontrollere og reducere omkostningerne ved ejendomme, arbejdspladser og relaterede services. I de senere år har der været en udvikling mod i højere grad at have fokus på, hvordan FM/CREM kan skabe merværdi for organisationen. Dette har også gjort sig gældende inden for forskning og har resulteret i udviklingen af en række konceptuelle modeller og værktøjer samt indsamling af meget empirisk information. Den praktiske anvendelse af denne viden har dog været begrænset og vist sig at være vanskelig. Årsagen synes at være at de forskellige modeller er for komplekse og at der mangler en fælles terminologi og en klar operationalisering af input-output/outcome relationer.
1. februar 2017
NORDISK FM KONFERENCE
Center for Facilities Management (CFM) afholdt for anden gang en nordisk FM konference den 29.-30. august 2016 på DTU – 5 år efter den første nordiske konference i 2011. Konferencen var arrangeret i samarbejde med DFM netværk og havde i alt 90 deltagere. Formålet med konferencen var – ligesom sidst – at formidle ny viden og skabe dialog mellem forskere og praktikere i de nordiske lande. Udover deltagere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland, så havde vi denne gang også nogle deltagere fra Holland, bl.a. vores nære samarbejdspartner Theo van der Voordt fra Delft University of Technology.
1. november 2016
I de seneste år har vi set en stigende interesse for merværdi som koncept inden for Facilities Management (FM), og for hvordan man skaber og måler merværdi. Der anvendes et væld af forskellige betegnelser og definitioner, og der opereres med mange forskellige typer af merværdi, såsom brugsværdi, kundeværdi, økonomisk værdi, miljømæssig værdi, kulturel værdi og relationel værdi.
1. februar 2015
CFM har udviklet et nyt værktøj Reno-value, der skal hjælpe med at få løst problemer i forbindelse med bæredygtig renovering af bygninger.
1. februar 2014
I 2012 blev en kontorejendom beliggende på Bredgade 43 i København energioptimeret fra energiklasse E til energiklasse C alene ved optimering af de tekniske installationer og uden indgreb i bygningens klimaskærm.
1. maj 2013
Alle der med entusiasme arbejder med Facilities Management drømmer om at levere World Class. DFM drømmer om at skabe rammer og baggrund for, at vi i Danmark kan bryste os at være blandt de førende på verdensplan. Her samles op på, hvor tæt vi er på at nå drømmemålet.
1. maj 2013
Udgangspunktet for denne artikel er en afhandling
(Jensen, 2004) udarbejdet som afslutning på uddannelsen
MBA BYG ved CBS tilbage i 2004. På daværende
tidspunkt var jeg ansat som assisterende projektchef
i bygherreorganisationen for DR Byen. Efter at jeg i
2005 blev ansat på DTU har jeg bearbejdet hovedresultaterne
– i første omgang til et konferencepaper
ved EFMC 2007 i Zürich (Jensen, 2007) og senere til
en artikel i det videnskabelige tidsskrift Journal of Facilities
Management (Jensen, 2011).
1. november 2012
I FM Update #9 marts 2011 orienterede jeg i en artikel om, at DTU i 2011 for
første gang udbød en mulighed for specialisering i FM på videreuddannelsen
Master i Ledelse af Byggeri. I denne artikel vil jeg følge op med at orientere
om den videre udvikling af denne specialiseringsmulighed.
1. august 2012
1 ... 3   

                     

                     

 

Annoncer