Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på forfatter: Inger Ravn
7 artikler

En hærværksramt p-kælder i et ejendomskompleks i Gladsaxe er blevet forvandlet
fra et kaotisk opholdssted til et funktionelt parkeringsområde. Det skyldes en nøje
tilrettelagt design- og nudging-strategi.
7. marts 2018
I LØSNINGEN PÅ PROBLEMER I NORDGEN’S HOVEDKVARTER
Nordisk Genresourcecenter – i daglig tale NordGen – er vokset ud af sit hovedkvarter
i den svenske by Alnarp. Med afsæt i teorien The Social Logic of Space af
Bill Hillier og Julienne Hanson har SpacePro kunne tilvejebringe et kvalificeret
beslutningsgrundlag for NordGen, om hvorvidt de midlertidigt eller de varigt skal
blive i nuværende lokaler. Med en dybdegående analyse af bevægelsesmønstre
giver løsningsmodellen desuden NordGen mulighed for på kort sigt at optimere
de nuværende rammer uden at gå på kompromis med funktionalitet og komfort,
samt løse her og nu arbejdsmiljøproblematikker.
28. februar 2018
Som facilitator for session I var det min rolle at introducere deltagerne for tre meget interessante og meget forskellige oplæg. De er kort resumerede herunder og to af oplæggene er fyldigere beskrevet i de følgende artikler.

Resultater og erfaringer fra arbejde med Shared Spaces blev præsenteret af Susanne Balslev, DTU. Forskningsarbejdet er udført af Rikke Brinkø, Ph.d.studerende CFM, DTU Det er overraskende interessant, at bringe ’shared’-tankegangen et facilitetsniveau op. Med et projekt omkring Lyngby Idrætsby blev det at dele faciliteter, bragt fra ’stolen og skrivebordet’ til dobbelt udnyttelse af rum, det fælles rum. Flere typer på Shared Space, en ny typologi over shared space blev behandlet.
1. februar 2015
Den økonomiske krise tvinger virksomhederne til nøje at overveje hver en
kvadratmeter, de bruger på medarbejdere. Udfordringen er at få optimal
økonomisk udnyttelse af virksomhedens kvadratmetre og samtidig
bevare den fysiske og psykiske arbejdsglæde blandt medarbejderne. En af
løsningerne er brugen af Space Management værktøj.
1. august 2012
DFMs 20 års jubilæumskonference handlede i høj grad om at se fremad. I
den forbindelse var det oplagt at lade de mange kompetente FM-deltagere
komme til orde. Det skete ved såkaldt speed working, hvor deltagerne
afprøvede arbejdsmetoder, der fremmer kreativiteten. Resultatet var en
række visioner for FM om 5 år.
1. februar 2011
En meget kompleks lokationsopgave var indledningen på næsten et års
udviklingsarbejde, der er endt med et smart lille space planning værktøj.
Et digitalt system, der beregner og viser forskellige scenariemodeller i
forbindelse med relokationer opgaver – læs her hvad værktøjet kan.
1. august 2010
Interview med Hanne Løngreen og Søren Höffner fra Københavns
Universitet på Amager (KUA), der testede spørgsmålet - hvor stor effekt
indretninger har på udvikling af pædagogiske hensigter.
Herefter beskriver Rosan Bosch processen.
Universitets plan var at tilvirke den fysiske udformning af studiemiljøet
i takt med universitets igangværende store om- og udbygninger bl.a.
gennem try-out labs – læs her om erfaringer fra begge sider af bordet.
1. august 2010

                     

                     

 

Annoncer