Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på forfatter: Flemming Wulff Hansen
6 artikler

Du får en god idé eller har et problem du skal forelægge ledelsen, så der kan blive taget en beslutning. Hvordan gør man det, og hvad gør man ikke? Som driftsperson kan det være svært at komme ud over rampen. Her får du en guide til at komme i gang med business cases, så dine budskaber trænger igennem på direktionsgangen.
8. juli 2019
I moderne ledelseskredse bruges ordet regnearksledelse ofte som udtryk for negativ og rigid ledelse. Det er synd for regnearket, for det har ikke gjort noget. Fakta, og regnearkets evne til at bearbejde fakta, er ikke en hindring, men en oplyst vej til at træffe de rigtige beslutninger! Det der nok menes, er at rigid brug af fakta er dårlig ledelse. Altså dén type ledelse, hvor man tager et tal for den absolutte sandhed, der ikke står til diskussion. Det kan jeg kun være enig i, men at fokusere på et meget effektivt værktøj som synderen, fjerner fokus fra det virkelige problem: Rigid brug af data
1. november 2015
Benchmarking er et godt og effektivt værktøj, som de flest af os bruger
jævnligt. Både forretningsmæssigt og privat. Når det nu forholder sig sådan,
så kan det undre, at værktøjet ikke har større udbredelse i FM- kredse.
1. november 2011
Det er en udbredt antagelse at pris og kvalitet hænger sammen. God kvalitet koster mere end dårlig kvalitet. Det er efter min opfattelse rigtigt i mange tilfælde, specielt der hvor man på forhånd kan sammenligne produkteterne. Men jeg har også oplevet at få meget høj kvalitet til en pris der ligger langt under det halve af hvad den næst billigste og gennemsnittet af leverandører mener det koster at producerer det. Hvad kan forklaringen på det være?
1. august 2009

                     

                     

 

Annoncer