Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på forfatter: Gitte Andersen
6 artikler

Jeg har netop deltaget i en workshop hvor Accenture refererede til en stor
amerikansk undersøgelse blandt millenniums – 70% i denne generation siger at
Work Place er vigtigere end løn!
1. august 2017
På SIGNAL har vi gennem 13 år indsamlet data på sammenhængen mellem rum og adfærd. Vi har i dag en kæmpe databank fra design af mere end 50.000 arbejdspladser i den offentlige og private sektor. Databanken sætter os i stand til at dokumentere sammenhænge mellem design og indretning af rum og hvorledes disse rum kan skubbe, befordre eller forhindre ønsket adfærd mellem mennesker.
1. august 2014
Rum påvirker både den måde mennesker har det på, og den måde mennesker
interagerer med hinanden på. Vi tænker dog ikke altid over, at rum påvirker.
Rummene er der bare, og vi færdes bare i dem. Derfor er vi heller ikke altid
dygtige nok til at udnytte de muligheder, og gennemskue de udfordringer,
rum indeholder. Ofte reducerer vi vores forhold til udelukkende at handle om
rum som en driftsomkostning. Vi vil med denne artikel gerne argumentere
for at rummet i langt højere grad er en strategisk ressource der både påvirker
mennesker og samspillet mellem mennesker, og som derfor kan bidrage positivt
til organisationens performance.
1. august 2013
Mange organisationer og kommuner står overfor store
strukturelle udfordringer udsprunget af, at tider med
store forandringer også giver forandringer i organisationsstrukturer
og deraf behov for at kunne forandre og
tilpasse rum og bygninger så de til enhver tid matcher
behov og ressourcer.
1. februar 2013

                     

                     

 

Annoncer